Kompletní ochrana v extrémních podmínkách

Řešení do prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Optimální manipulace v kombinaci s nejvyšší úrovní bezpečnosti

Přítomnost hořlavých plynů, výparů, mlhy a prachu ve výrobních závodech a skladech představuje riziko vznícení a výbuchu. Manažeři průmyslových zařízení, ve kterých existují takovéto podmínky, musí najít intralogistická řešení, která jsou nejenom efektivní a ergonomická, ale i komplexně chráněná proti riziku výbuchu.
Mnohé vysokozdvižné vozíky STILL jsou k dispozici s nevýbušným vybavením v souladu s předpisy EÚ (EN 1755) a směrnicí ATEX (2014/34/EÚ). Vozíky s protizávažím, vysokozdvižné vozíky a paletové vozíky - podle toho, které se mají používat v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu – mohou být vhodné s řešeními STILL EX. V důsledku toho společnost STILL poskytuje přepravné prostředky do interiéru, vhodné pro všechny druhy průmyslových zařízení, kde je vysoké riziko výbuchu.Odvětví s vysokým rizikem výbuchu

        Faktory zvyšující riziko výbuchu

Prach

Chemikálie

Plyny

Olej

Hořlaviny

Chemikálie, léčiva a kosmetika

V různých chemických závodech se odlévají, míchají a rafinují nejrůznější látky. Na tento úkol jsou určené vysokozdvižné vozíky STILL se speciálním vybavením. Například kolébka na sudy zabezpečuje bezpečné a přesné dekantování kapaliny. Operátor může pomocí dálkového ovládání sledovat proces z bezpečného místa s dobrým výhledem na sud. Množství látky se měří pomocí integrované stupnice.

Jídla a nápoje

Proces destilace a skladování nápojů v dřevěných sudech může vést k vylučování hořlavých výparů. Kromě toho takovéto nádoby omezují výhled obsluhy během přepravy vysokozdvižným vozíkem. Naštěstí, vozíky STILL mohou být vybavené pro tyto a další potenciální nebezpečné podmínky, s kterými se potkáváme v potravinářském a nápojovém průmyslu, díky vybavení ATEX, kamerám, výstražným čárám a modrému bezpečnostnímu světlu.

Logistika

Mnohé výrobní procesy zahrnují skladování a přepravu nebezpečných látek. Některé z nich se skládají uvnitř podniku, jiné v externích skladech spravovaných poskytovateli logistických služeb. Společnost STILL nabízí svým klientům mnoho vozíků ideálních na tuto práci, jako například: efektivní elektrické vozíky s protizávažím, vysokozdvižné vozíky a vozíky pro úzké uličky vhodné na skladování a vyskladňování v zónách ATEX.

Olej a plyn

Vzhledem k dlouhým vzdálenostem, které musí překonat, a náročným podmínkám, kterým musí odolávat, jsou vysokozdvižné vozíky s protizávažím nejoblíbenějším typem vozidel používaných na přepravu v exteriéru v ropných a plynových závodech, rafinériích a petrochemických závodech. Díky své robustné konstrukci a ergonomii jsou verze vozíků ATEX ideální pro toto použití. Poskytují operátorům nevyčerpávající pracovní podmínky a jsou schopné přenášet náklad až do hmotnosti 8 tun.

Recyklace a ozbrojené síly

Procesy likvidace a recyklace jsou založené na opakovaném odkalování nebezpečných látek, vyprazdňování sudů a přepravě kontejnerů. Elektrické vysokozdvižné vozíky řady STILL RX s přídavnými zařízeními s certifikátem ATEX zajišťují bezpečný a ergonomický provoz v těchto oblastech. Svorky na sudy a nevýbušné vozíky zabezpečují efektivní a bezpečnou likvidaci obsahu sudů aj odvoz munice.

 

Chcete zvýšit bezpečnost vaší intralogistiky?

Naši odborní poradci jsou kdykoliv k dispozici, aby analyzovali vaše problémové oblasti.

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


STILL řešení do prostředí s nebezpečím výbuchu

Zabezpečení kom