Kompletní ochrana v extrémních podmínkách

Řešení do prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Optimální manipulace v kombinaci s nejvyšší úrovní bezpečnosti

Přítomnost hořlavých plynů, výparů, mlhy a prachu ve výrobních závodech a skladech představuje riziko vznícení a výbuchu. Manažeři průmyslových zařízení, ve kterých existují takovéto podmínky, musí najít intralogistická řešení, která jsou nejenom efektivní a ergonomická, ale i komplexně chráněná proti riziku výbuchu.
Mnohé vysokozdvižné vozíky STILL jsou k dispozici s nevýbušným vybavením v souladu s předpisy EÚ (EN 1755) a směrnicí ATEX (2014/34/EÚ). Vozíky s protizávažím, vysokozdvižné vozíky a paletové vozíky - podle toho, které se mají používat v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu – mohou být vhodné s řešeními STILL EX. V důsledku toho společnost STILL poskytuje přepravné prostředky do interiéru, vhodné pro všechny druhy průmyslových zařízení, kde je vysoké riziko výbuchu.Odvětví s vysokým rizikem výbuchu

        Faktory zvyšující riziko výbuchu

Prach

Chemikálie

Plyny

Olej

Hořlaviny

Chemikálie, léčiva a kosmetika

V různých chemických závodech se odlévají, míchají a rafinují nejrůznější látky. Na tento úkol jsou určené vysokozdvižné vozíky STILL se speciálním vybavením.

Jídla a nápoje

Proces destilace a skladování nápojů v dřevěných sudech může vést k vylučování hořlavých výparů. Kromě toho takovéto nádoby omezují výhled obsluhy během přepravy vysokozdvižným vozíkem. Naštěstí, vozíky STILL mohou být vybavené pro tyto a další potenciální nebezpečné podmínky, s kterými se potkáváme v potravinářském a nápojovém průmyslu, díky vybavení ATEX, kamerám, výstražným čárám a modrému bezpečnostnímu světlu.

Logistika

Mnohé výrobní procesy zahrnují skladování a přepravu nebezpečných látek. Některé z nich se skládají uvnitř podniku, jiné v externích skladech spravovaných poskytovateli logistických služeb. Společnost STILL nabízí svým klientům mnoho vozíků ideálních na tuto práci, jako například: efektivní elektrické vozíky s protizávažím, vysokozdvižné vozíky a vozíky pro úzké uličky vhodné na skladování a vyskladňování v zónách ATEX.

Olej a plyn

Vzhledem k dlouhým vzdálenostem, které musí překonat, a náročným podmínkám, kterým musí odolávat, jsou vysokozdvižné vozíky s protizávažím nejoblíbenějším typem vozidel používaných na přepravu v exteriéru v ropných a plynových závodech, rafinériích a petrochemických závodech. Díky své robustné konstrukci a ergonomii jsou verze vozíků ATEX ideální pro toto použití. Poskytují operátorům nevyčerpávající pracovní podmínky a jsou schopné přenášet náklad až do hmotnosti 8 tun.

Recyklace a ozbrojené síly

Procesy likvidace a recyklace jsou založené na opakovaném odkalování nebezpečných látek, vyprazdňování sudů a přepravě kontejnerů. Elektrické vysokozdvižné vozíky řady STILL RX s přídavnými zařízeními s certifikátem ATEX zajišťují bezpečný a ergonomický provoz v těchto oblastech. Svorky na sudy a nevýbušné vozíky zabezpečují efektivní a bezpečnou likvidaci obsahu sudů aj odvoz munice.

 

Chcete zvýšit bezpečnost vaší intralogistiky?

Naši odborní poradci jsou kdykoliv k dispozici, aby analyzovali vaše problémové oblasti.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.


STILL řešení do prostředí s nebezpečím výbuchu

Zabezpečení komplexní ochrany v souladu s předpisy EÚ a smernicí ATEX

Efektivní, individuální vysokozdvižné vozíky pro zóny ATEX

Nevýbušné vysokozdvižné vozíky STILL Ex spojují efektivitu a bezpečnost v oblastech s nebezpečenstvím výbuchu. Vozíky jsou připraveny tak, aby nevznikaly jiskry a aby se povrchy nezahřívaly. Elektrické komponenty mohou být bezpečně zapouzdřené, vidlice mohou být chráněné před mechanickým jiskřením mosazným povlakem a prvky s elektrostatickým nábojem mohou být vyměněné.

Společnost STILL vybavuje vozíky EX podle potřeb klientů a úrovně rizika výbuchu. Vykonané změny nemají vliv na uživatelský komfort ani nesnižují efektivitu vozíků. Vozíky STILL Ex poskytují ochranu proti výbuchu spolu s viditelností, ergonomií, jednoduchým používáním a efektivitou na špičkové úrovni, kterou je společnost STILL známa.

Nízkozdvižné paletové vozíky EXU upravené pro ATEX

Skladové vozíky se často používají jako základní vybavení na přepravu zboží. Nevýbušné verze z nich dělají nenahraditelné pomocníky v mnohých situacích.

Vysokozdvižné paletové vozíky EXV upravené pro ATEX

Pokud pracujete v omezeném prostoru a potřebujete skladovat zboží na vyšších úrovních, vysokozdvižné paletové vozíky jsou ideálním řešením. Kompaktní rozměry v kombinaci s vysokou účinností.

Elektrické vysokozdvižné vozíky RX 20 upravené pro ATEX

Vozíky s protizávažím se vyznačují velkou všestranností. Profesionálně upravené tak, aby splňovaly požadavky ATEX, jsou stále stejně výkonné a efektivní jako standardní verze.

Dieselové vysokozdvižné vozíky RX 70 upravené pro ATEX

Nejoblíbenější řešení pro drsné venkovní použití. Tyto výkonné vozíky poskytují nejvyšší výkon i v zónách ATEX, čímž zajišťují maximální úroveň bezpečnosti a ergonomie.

Dieselové vysokozdvižné vozíky RX 70-80 upravené pro ATEX

Veľké zaťaženie a podmienky s nebezpečenstvom výbuchu si vyžadujú špeciálne riešenia. Vozíky STILL s nosnosťou do 8 ton dokonale zodpovedajú požiadavkám zákazníkov na vysokú kvalitu IC vozíka.

Plošinové vozíky R 08 upravené pro ATEX

Plošinové vozíky jsou ideální pro přepravu materiálu v interiéru na střední a dlouhé vzdálenosti. I v nebezpečných podmínkách.

Kompletní ochrana proti výbuchu z jedného zdroje

Zákazníci by měli mít možnost získat všechny produkty a služby z jednoho zdroje – obzvláště v specializované oblasti ochrany proti výbuchu. Společnost STILL poskytuje kompletní řešení ochrany proti výbuchu a v tomto směru dokáže uspokojit všechny požadavky klientů. Vyškolení servisní technici, kteří mají přístup k celosvětovým dodávkám originálních dílů STILL, zajišťují, že vozíky jsou vždy připraveny na provoz.

Sériově vyráběné vysokozdvižné vozíky s přidanou ochranou EX

Vysokozdvižné vozíky do výbušného prostředí od společnosti STILL využívají kombinaci výhod špičkových vozidel a opatření přizpůsobených na ochranu proti výbuchu. Elektrické komponenty i mechanické části jsou chráněné proti vznícení, tvorbě jisker, elektrostatickým výbojům a překročení maximálního teplotního limitu - i když je vozík plně naložený.

Inovativní technologie v oblasti ochrany proti výbuchu

Úzká spolupráce mezi odděleními společnosti a její partnery zaručuje, že inovativní asistenční systémy, bezpečnostní prvky a speciální vybavení - včetně řešení pro použití v oblastech ATEX – jsou k dispozici v co nejkratším čase. Zákazníci si mohou vybrat ze široké nabídky zařízení, funkcí a systémů.

RX 60 s ochranou před výbuchem

Integrovaná ochrana proti výbuchu zabezpečuje důvěrně známý pocit z průmyslových vozíků v STILL.

FMX s ochranou před výbuchem

Optimální manévrovatelnost - v kombinaci s maximální bezpečností: FMX od společnosti STILL s ochranou proti výbuchu.


Chcete zvýšit bezpečnost vaší intralogistiky?

Naši odborní poradci jsou kdykoliv k dispozici, aby analyzovali vaše problémové oblasti.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.


Případová studie - řešení do prostředí s nebezpečím výbuchuKontaktujte naše bezpečnostní experty na ochranu před výbuchem

Naši odborní poradci jsou vždy připraveni zodpovědět vaše otázky týkající se našeho portfolia bezpečnostních systémů proti výbuchu.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.