/products/Service/Safety/images/STILL_Service_Sicherheit.jpg

Bezpečnostní kontroly

Priorita v intralogistice

Pokud se na nás spolehnete při provádění zákonných bezpečnostních kontrol u vozíků a regálových systémů a poskytování inovativních bezpečnostních technologií pro vaše přepravní systémy, budete proaktivním způsobem chránit své zaměstnance, zboží a infrastrukturu skladu.

Bezpečnost vašich zaměstnanců, vozíků a systémů je pro efektivní intralogistiku zásadní. STILL se postará o plánování a implementaci všech zákonných bezpečnostních kontrol pro vozíky, přídavná zařízení, nabíječky, baterie a regály. Mimoto nabízíme řadu inovativních bezpečnostních technologií, včetně vizuálních výstražných systémů, laserem podporované pomůcky pro navigaci a kamerové systémy, které jsme zařadili do zajímavých bezpečnostních balíčků, které jsou vám k dispozici. Bezpečnostní řešení STILL pomáhají omezovat vznik škod na zboží a infrastruktuře ve vašem skladu a předcházejí tak výdajům a nepříjemnostem při prostojích.

  • Díky naší moderní bezpečnostní technologii jsou vaše vysokozdvižné vozíky ještě efektivnější.
  • Naše flexibilní balíčky lze kombinovat tak, aby vyhovovaly vašim specifickým požadavkům.
 
 
 
 
 

Podporujeme řidiče širokou řadou asistenčních systémů a funkcí pro řidiče. Poskytují potřebné podmínky pro bezpečnou, efektivní, ergonomickou a neúnavnou každodenní práci.

Díky dodatečnému vybavení různými bezpečnostními funkcemi a speciálně navrženému příslušenství se naše vozíky mohou během krátké doby přizpůsobovat novému využití.


Ke stažení

Maximale Verlässlichkeit zu kalkulierbaren Kosten

Doplňkové služby

Řada služeb perfektně přizpůsobených vašim činnostem a procesům – od oprav po smlouvy o plném servisu.