Automatizace v intralogistice

Díky široké paletě produktů STILL iGo je možné automatizovat téměř kompletní materiálový tok ve skladu.

We drive automated vehicles.

Se STILL iGo vám pro vaši intralogistiku nabízíme v závislosti na vozících různé stupně automatizace, které lze individuálně přizpůsobit vašim požadavkům.

Téměř žádné jiné řešení nenabízí takový potenciál pro optimalizaci procesů, výměnu dat a propojení jako automatizované systémy. Velkou roli přitom hrají roboti, autonomní vozíky a přepravní systémy bez řidiče (FTS).

Není proto divu, že v posledních letech došlo k razantnímu vývoji. Objevilo se obrovské množství témat výzkumu&vývoje, do kterých investovali nejen velcí a etablovaní výrobci přepravních systémů bez řidiče. Existují také stovky start-upů, technologických a softwarových firem, které se snaží získat si v této oblasti trh. Ze zkušeností víme, že to může být pro firmy, které by chtěly s automatizací svých procesů začít, velmi matoucí.

Ne každá technologická inovace je pro váš úkol ekonomicky smysluplná. Dbáme na to, abyste se neztratili v džungli digitálních nabídek Průmyslu 4.0, a poskytneme vám partnerskou podporu:

Bez ohledu na to, v jakém stádiu svého záměru zavedení automatizace se právě nacházíte, nalezneme pro vaši intralogistiku přesně odpovídající mix technických řešení a neustále pečlivě dbáme na návratnost vašich investic.


 • Připravenost pro budoucnost. Standardizovaná a rozšiřitelná řešení pro veškeré požadavky automatizace
 • Hospodárnost. Vhodné řešení automatizace s posouzením návratnosti investice
 • Flexibilita. Různé stupně automatizace: Stupeň automatizace se určuje dle vašich procesů.
 • Bezpečnost. Moderní navigační technologie a ochrana osob
 • Kompletnost. Mobilní a stacionární řešení pro kompletně automatizované zásobovací řetězce
 • Plánovatelnost. Krátké reakční časy jak při vytváření koncepce a nabídky, tak při implementaci projektů

Poradenství pro přepravní vozíky bez řidiče

 • Analýza rámcových podmínek + procesů
 • Návrh koncepce automatizace
 • Validace koncepce / posouzení obchodního případu
 • Kvalifikace projektu
 • Vytvoření nabídky
 • Plánování projektu
 • Implementace
 • Servis

Řešení automatizace vyžadují dobrou přípravu a promyšlené plánování. Společně v prvním rozhovoru vyhodnotíme rámcové podmínky v místě nasazení a prodiskutujeme aktuální a plánované procesy ve vašem skladu.

+420 725 981 780

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Stupně automatizace intralogistiky

Stupeň automatizace se určuje dle vašich procesů. Naši experti navrhnou v úzké spolupráci s vámi vhodnou úroveň automatizace a budou systematicky rozvíjet vaše procesy.

1. Asistovaná jízda

Asistenční systémy automaticky podporují při určitých úkolech.

2. Částečně automatizovaná jízda

Vozíky řídí částečně samostatně nebo automaticky přebírají určité úkoly.

3. Doporučení opatření

Samostatně jezdící manipulační technika v plně automatizovaném procesu.


Řešení automatizace pro intralogistiku

Řešení automatizace iGo od firmy STILL pokrývají různé stupně automatizace intralogistiky, od asistenčních systémů přes částečně automatizovanou jízdu až po plně automatizované logistické procesy.

Autonomní mobilní roboti (AMR) – Autonomní horizontální přeprava

Systémy AMR jako STILL ACH iGo jsou jednoduchým řešením pro automatizovanou horizontální přepravu břemen.

Projektový management a implementace řešení automatizace

Spolehlivé partnerství

Po teorii přichází praxe. Po úspěšném dokončení koncepce vašeho řešení automatizace naším specialistou z oblasti prodeje začne fáze realizace a implementace. Celý proces od podrobného plánování přes uvedení do provozu až po předání hotového systému do operativního provozu je koordinován zkušeným projektovým managerem. S obsáhlým know-how, předvídavostí a manažerskými kompetencemi má vše neustále pod kontrolou, zachovává si přehled o všech procesních krocích a částech projektu, zajišťuje plynulý informační a materiálový tok a navíc zajišťuje, že budou všechny kroky procesu realizovány s důrazem na efektivitu, produktivitu a trvalou udržitelnost. Řeší malé i velké výzvy v rámci každodenní realizace projektu a je kompetentní kontaktní osobou přímo na místě. Neustále vás informuje o aktuálním stavu projektu a poskytuje vám transparentní informace o jednotlivých procesních krocích. Spolehlivě, s orientací na cíl a partnersky – pro maximální úspěch projektu.

Naše nabídky služeb pro vaše automatizovaná zařízení

Pokud se jedná o disponibilitu vašich intralogistických zařízení, neznáme kompromisy. Platí to samozřejmě i pro vaše automatizované systémy. Hardware nebo software, údržba nebo opravy – nakonfigurujeme vám naši nabídku služeb individuálně a dle potřeb vašeho systému a vašich požadavků. Abyste se mohli plně soustředit na svou činnost, bez výpadků, čekacích lhůt nebo nedostatku náhradních dílů. Naši servisní technici jsou vysoce kvalifikovaní a aktivní a jsou vám k dispozici 365 dní v roce.

Kdykoli. Spolehlivě. Rychle.

Služby v oblasti hardwaru:

 • Plošná servisní síť. Jsme kdykoli dosažitelní a vždy na vaší straně, když nás potřebujete.
 • Zkušení experti. Naši servisní technici jsou specializovaní na vaše automatizované vozíky.
 • Digitálně podporované plánování servisu. Vaše intervaly údržby naplánujeme předvídavě a s ohledem na vaše výrobní procesy. Zabráníme tím krátkodobým výpadkům, drahým opravám a zbytečným prostojům vašich strojů.
 • Chytré sady náhradních dílů a dodávky přes noc. Společně zajistíme disponibilitu vašich individuálních náhradních dílů. Abyste nečekali ve frontě.


Služby v oblasti softwaru:

 • Vždy dosažitelní: Naše zákaznická horká linka s kvalifikovanými specialisty je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Rychlá pomoc v případě poruchy. Naši systémoví specialisté vám pomohou prostřednictvím vzdálené podpory. Okamžitě a spolehlivě.

Typické scénáře nasazení přepravních systémů bez řidiče

V rámci IFOY sestavili naši experti na automatizaci intralogistiky typické scénáře nasazení přepravních systémů bez řidiče v intralogistice. Na videu jsou posuzovány následující scénáře:

 • Příjem zboží
 • Předání do výroby
 • Výroba & montáž
 • Expedice zboží
 • Předání v expedici
 • Smíšené vychystávání nákladových jednotek
 • Předání v expedici zboží a nakládání nákladních automobilů

Přepravní systémy bez řidiče v praxi

Další praktické příklady

Poradenství v oblasti automatizace intralogistiky – ve čtyřech krocích ke koncepci automatizace

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace pro vaši firmu. Vy se rozhodnete, zda budete chtít využít i naši nabídku poradenství. Služby jsou zajišťovány zkušenými experty na intralogistiku ze společnosti STILL a zahrnují následující kroky:

1. Sběr dat

Po prohlídce skladu získáme transparentní přehled o stávajícím materiálovém toku.

2. Analýza

Z procesních údajů a údajů o přepravě odvodíme potenciály automatizace a nastíníme technickou a ekonomickou realizovatelnost různých variant automatizace.

3. Doporučení opatření

Na základě dlouholetých zkušeností z praxe a vašich ekonomických ukazatelů vám doporučíme individuální opatření.

4. Koncepce a technická specifikace

Vytvoření koncepce, která jasně ukáže přidanou hodnotu. Vypracování funkční technické specifikace jako základu pro realizaci vašeho individuálního řešení.


Poradenství k vašim záměrům automatizace

Na vaše otázky týkající se našich řešení automatizace v intralogistice vám odpoví naši odborníci.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Řešení automatizace od firmy STILL

Ne každé řešení automatizace je pro vaše individuální požadavky ekonomicky smysluplné. Při výběru vhodné úrovně automatizace vám budeme stát partnersky po boku.

 

Automatizace s asistenčními systémy, stupeň 1 – asistovaná jízda

V tomto stupni podporují řidiče v plnění jeho úkolů různé asistenční systémy, za navigaci ale zůstává v každé situaci zodpovědný sám. STILL tak například individuálně nastavitelnými varováními a úpravami rychlosti jízdy v závislosti na situaci umožňuje při manuálním řízení maximálně bezpečnou a neunavující práci.

 

Automatizovaná manipulační jednotka, stupeň 2 – částečně automatizovaná jízda

Tento stupeň automatizace zahrnuje řešení, s nimiž se mohou vozíky prostřednictvím speciálního softwaru nebo umělé inteligence a senzorů částečně samostatně pohybovat skladem. Stávají se tak inteligentním partnerem svého uživatele. S příslušným vybavením tak mohou vychystávací vozíky následovat obsluhu na každém kroku a regálové vozíky mohou poloautomaticky optimální trasou najíždět ke správné pozici palety. Zodpovědnost za pohyb vozíku ale zůstává v každém kroku na řidiči. Tímto způsobem usnadňují částečně automatizované vozíky řidiči práci a zvyšují jak produktivitu, tak bezpečnost ve skladu.

 

Přepravní systémy bez řidiče, stupeň 3 – plně automatizovaná jízda

Samostatně jezdící vozíky pro automatizaci vnitropodnikové logistiky se již úspěšně využívají v mnoha předních společnostech z různých oborů – a průkazně v nich výrazně zvýšily výkon překládky. Se standardizovanými sadami pro automatizaci je možné jednotlivé sériové vozíky STILL rychle automatizovat pro různé procesní požadavky a vybavit pro kompletně automatizovaný logistický proces.

Pro implementaci kompletně automatizovaného zásobovacího řetězce doplňujeme naše portfolio produktů iGo systems o portfolio koncernové sesterské firmy DEMATIC, která je předním celosvětovým dodavatelem integrované automatizační techniky. Budete tak profitovat z výhod dokonalé souhry automatizovaných sériově vyráběných vozíků STILL se stacionárními automatizačními řešeními DEMATIC, například přepravními, rozdělovacími a třídicími systémy, stroji pro obsluhu regálů nebo systémy AutoStore.