Automatizace v intralogistice

Díky široké paletě produktů STILL iGo je možné automatizovat téměř kompletní materiálový tok ve skladu.

We drive automated vehicles.

Se STILL iGo vám pro vaši intralogistiku nabízíme v závislosti na vozících různé stupně automatizace, které lze individuálně přizpůsobit vašim požadavkům.

Téměř žádné jiné řešení nenabízí takový potenciál pro optimalizaci procesů, výměnu dat a propojení jako automatizované systémy. Velkou roli přitom hrají roboti, autonomní vozíky a přepravní systémy bez řidiče (FTS).

Není proto divu, že v posledních letech došlo k razantnímu vývoji. Objevilo se obrovské množství témat výzkumu&vývoje, do kterých investovali nejen velcí a etablovaní výrobci přepravních systémů bez řidiče. Existují také stovky start-upů, technologických a softwarových firem, které se snaží získat si v této oblasti trh. Ze zkušeností víme, že to může být pro firmy, které by chtěly s automatizací svých procesů začít, velmi matoucí.

Ne každá technologická inovace je pro váš úkol ekonomicky smysluplná. Dbáme na to, abyste se neztratili v džungli digitálních nabídek Průmyslu 4.0, a poskytneme vám partnerskou podporu:

Bez ohledu na to, v jakém stádiu svého záměru zavedení automatizace se právě nacházíte, nalezneme pro vaši intralogistiku přesně odpovídající mix technických řešení a neustále pečlivě dbáme na návratnost vašich investic.


 • Připravenost pro budoucnost. Standardizovaná a rozšiřitelná řešení pro veškeré požadavky automatizace
 • Hospodárnost. Vhodné řešení automatizace s posouzením návratnosti investice
 • Flexibilita. Různé stupně automatizace: Stupeň automatizace se určuje dle vašich procesů.
 • Bezpečnost. Moderní navigační technologie a ochrana osob
 • Kompletnost. Mobilní a stacionární řešení pro kompletně automatizované zásobovací řetězce
 • Plánovatelnost. Krátké reakční časy jak při vytváření koncepce a nabídky, tak při implementaci projektů

Poradenství pro přepravní vozíky bez řidiče

 • Analýza rámcových podmínek + procesů
 • Návrh koncepce automatizace
 • Validace koncepce / posouzení obchodního případu
 • Kvalifikace projektu
 • Vytvoření nabídky
 • Plánování projektu
 • Implementace
 • Servis

Řešení automatizace vyžadují dobrou přípravu a promyšlené plánování. Společně v prvním rozhovoru vyhodnotíme rámcové podmínky v místě nasazení a prodiskutujeme aktuální a plánované procesy ve vašem skladu.

+420 274 011 411

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Stupně automatizace intralogistiky

Stupeň automatizace se určuje dle vašich procesů. Naši experti navrhnou v úzké spolupráci s vámi vhodnou úroveň automatizace a budou systematicky rozvíjet vaše procesy.

1. Asistovaná jízda

Asistenční systémy automaticky podporují při určitých úkolech.

2. Částečně automatizovaná jízda

Vozíky řídí částečně samostatně nebo automaticky přebírají určité úkoly.

3. Doporučení opatření

Samostatně jezdící manipulační technika v plně automatizovaném procesu.


Řešení automatizace pro intralogistiku

Řešení automatizace iGo od firmy STILL pokrývají různé stupně automatizace intralogistiky, od asistenčních systémů přes částečně automatizovanou jízdu až po plně automatizované logistické procesy.

Autonomní mobilní roboti (AMR) – Autonomní horizontální přeprava

Systémy AMR jako STILL ACH jsou jednoduchým řešením pro automatizovanou horizontální přepravu břemen.