01.01.2010

Brzdové systémy v novém prostředí

(2010) Česká pobočka společnosti Knorr-Bremse, zabývající se výrobou brzdových systémů užitkových vozů, se na přelomu loňského a letošního roku přestěhovala do zcela nových prostor v průmyslové zóně Liberec – Sever. Nová hala poskytuje renomovanému výrobci brzdových komponent pro nákladní vozy a autobusy moderní výrobní i logistické zázemí. Technologie pro výrobní i distribuční logistiku dodala společnost STILL.

Knorr-Bremse byla založena v roce 1905 inženýrem Georgem Knorrem. V současné době je předním světovým výrobcem brzdových systémů pro kolejová a užitková vozidla. Knorr-Bremse Systémy pro užitková vozidla, ČR, s.r.o. v Hejnicích byla v roce 1993 založena jako joint venture s firmou Ateso, dnes je 100% dceřinou společností firmy Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, Mnichov.

Historie výrobního závodu v Hejnicích sahá až do roku 1858, kdy byla na tomto místě postavena přádelna. Od roku 1935 se v továrně vyráběla košťata a kartáče a v roce 1957 převzala závod společnost Autobrzdy (později Ateso). Ta zde vyráběla nejprve hydraulické a mechanické zvedáky a od roku 1968 součástky pneumatických brzd nákladních vozidel.

Původní prostory v Hejnicích již ale nevyhovovaly potřebám společnosti po stránce jak uspořádání (čtyři patrové budovy), tak i dostupnosti. Nová budova v Liberci, postavená na míru a s výhledem dalšího rozšíření až na dvojnásobek současné plochy, umožnila modernizaci logistických procesů a především soustředila všechny provozy pod jednu střechu. Výraznou obměnou prošly nejen všechny logistické procesy, ale i vybavení skladů a manipulační technika, jejíž původní skladba byla v nových podmínkách nevyhovující.

NEZVYKLE RYCHLÁ REALIZACE

Část výrobních linek závodu Knorr-Bremse má nepřetržitý provoz, což výrazně ztěžuje zavádění změn v interní logistice (intralogistice). Všechny úpravy procesů tak probíhají za provozu a dokonalé plánování je tady takřka nezbytností. O to více překvapí, v jak rekordním čase vznikla celá koncepce logistiky nového závodu a byť samozřejmě neustále dochází k drobným úpravám, původní koncept již prokázal svou životaschopnost.

O výstavbě nového závodu začala společnost Knorr-Bremse uvažovat na konci roku 2008. Po počátečních peripetiích s hledáním vhodné plochy společnost navázala spolupráci s developerskou společností VGP, která disponovala vhodnými pozemky v průmyslové zóně Liberec – Sever. Jako finančně nejvýhodnější se ukázala forma pronájmu výrobní a skladovací haly od developerské společnosti s výhodnou opcí na sousední pozemky pro případné rozšíření závodu. V dubnu 2009 bylo rozhodnuto o výstavbě a v červnu, tedy za pouhé dva měsíce, se začalo stavět a v polovině listopadu téhož roku proběhla kolaudace. Oddělení logistiky Knorr-Bremse ve spolupráci se svými partnery a dodavateli tak muselo během několika málo měsíců připravit kompletní koncepci nového závodu a logistických toků.

NÁROČNÁ VOLBA DODAVATELE

Záměrem společnosti od počátku bylo pořízení manipulační techniky a vybavení skladu formou pronájmu. Skladba manipulační a skladové techniky, používané v závodě v Hejnicích, do nové koncepce logistiky příliš nezapadala, Knorr-Bremse proto hledala partnera, který původní techniku, převážně značky STILL, převezme a nabídne nejvýhodnější řešení pro nový závod. „Hledali jsme spolehlivého partnera, který nabídne nejvýhodnější podmínky a zajistí maximální kvalitu služeb. Podmínkou bylo pořízení nové manipulační techniky formou operativního leasingu, která se nám již v minulosti velmi osvědčila a je zárukou stabilních a předvídatelných nákladů,“ říká Rudolf Kubín, manažer nákupu a logistiky ve firmě Knorr-Bremse Systémy pro užitková vozidla, ČR. „Z výběrového řízení vyšla vítězně firma STILL. Ve stejné době jsme vybírali v jiném výběrovém řízení dodavatele regálů a STILL nám nabídl své produkty i v této oblasti. O jeho vítězství v tomto druhém tendru paradoxně nerozhodla výhoda jediného dodavatele, byť samozřejmě existuje, ale především potřeba financování regálů rovněž formou operativního leasingu, což k našemu překvapení některé jiné společnosti odmítly, nebo navyšovaly cenu. O vítězi tedy rozhodl nejen kvalitní produkt, který nabízelo více firem, ale především výhodné financování nabídnuté firmou STILL.“

ZCELA NOVÝ KONCEPT LOGISTIKY

Původní materiálové a výrobkové toky v Hejnicích nahradil zcela nový koncept výrobní logistiky založený na úplném odbourání meziskladů materiálu ve výrobě. U jednotlivých výrobních linek jsou tak nyní pouze jednoduché regálové moduly, do jejichž pozic před zahájením výroby konkrétního výrobku či výrobní série pracovníci skladu navezou potřebný materiál a polotovary v plastových přepravkách KLT. Ihned po skončení výroby přebytečný materiál odvezou zpět do skladu a mezitím připraví sousední regálový modul pro výrobu, která na lince následuje. Pracovníci ve výrobě tak dostávají v pravý čas materiál přímo „pod ruce“ k výrobní lince. Uspořádání výrobních linek umožňuje doplňování spádových regálových modulů z obslužných uliček, včasnost a přesnost materiálového toku je podpořena systémem kanbanových karet.

Koncepce závodu je podřízená plánovanému budoucímu rozšiřování, proto jsou v současné době sklady po obou kratších stranách haly a výrobní prostory uprostřed. Při dalším zvětšování haly tak bude možné rovnoměrně rozšířit výrobní i skladovací prostory.

Výrobní hala je rozdělena na dvě části – obrobna a montáž. Menší sklad na levé straně budovy slouží pro potřeby obrobny, část obrobků se odsud expeduje buď k dalšímu zpracování k externím dodavatelům, odkud se pak vrací přes hlavní sklad do montážní haly, nebo do partnerských závodů Knorr-Bremse. Malý sklad má kapacitu zhruba 400 paletových míst a je obsluhován retrakem STILL FM-X 12, regály jsou původní z Hejnic.

Obrobna je od montážní haly oddělena hradbou tvořenou spádovými regály, kam se ukládají obrobky určené pro montáž. Spádové regály z produkce STILL byly vyrobeny na zakázku s nestandardní šířkou buňky, spádovou úrovní i hloubkou regálu tak aby vyhověly požadavkům Knorr-Bremse na hladký materiálový tok z obrobny na montáž při respektování velikosti používaných KLT přepravek. Zásobování montážních linek tedy probíhá jak odsud, tak z hlavního skladu. V obou případech je využíván stejný systém kanbanových karet.

Hlavní sklad je vybaven regálovým systémem STILL s osmi úrovněmi a jeho kapacita je zhruba 1800 paletových míst. Je obsluhován dvěma zakladači STILL MX-X. Sklad slouží nejen pro potřeby výrobního závodu, ale i jako distribuční sklad některých výrobků jiných závodů koncernu Knorr-Bremse, určených pro distribuci v ČR.

Nejzajímavějším místem regálového systému hlavního skladu je tzv. supermarket, tedy místo, odkud jsou zásobovány výrobní linky. Všechny díly používané ve výrobě jsou zde uskladněny v KLT boxech, které jsou uloženy v pevně daných pozicích spádových regálů. Supermarket má dvě úrovně – horní, přístupná po schodech, je určena pro uskladnění C dílů, vytypovaných na základě ABC analýzy. Spodní úroveň je průjezdná pro tahač STILL CX-T s vozíky, na které vychystávači ukládají KLT boxy s díly požadovanými ve výrobě. Ke každému boxu vychystávač přiloží kanbanovou kartu ze zásobníku u každé skladové pozice, karty jsou navíc barevně odlišeny pro jednotlivé výrobní linky. K výrobní lince se vždy veze zásoba dílů uložená ve dvou KLT přepravkách, aby se při vyčerpání zásoby v přepravce nezastavila linka.

Pokud se zásoba dílů na lince v jedné přepravce vyčerpá, její kanbanová karta je naskenována, čímž se automaticky vydá požadavek skladníkům na doplnění jedné přepravky příslušného dílu do supermarketu. Pokud se ale zásoba dílů v přepravce nevyčerpá, celá přepravka se při změně výroby na lince (ke které dochází i několikrát za den) vrací do spádových regálů supermarketu, nikoliv ale zezadu, jako při doplňování dílů, nýbrž zepředu, aby byl zachován princip FIFO.

„Řešení ve firmě Knorr-Bremse, kdy spodní část klasického paletového regálu je osazena pochozím patrem a spádovými regály určenými pro rychlé vychystávání dílů pro výrobu, je technicky zajímavé a je pro nás i určitou referencí, neboť s podobným řešením se nesetkáváme často. Z hlediska použitých regálů se jedná o standardní díly včetně rámů pro spádové úrovně. Jediným speciálním požadavkem byl barevný odstín použitých regálů, které jsou vyrobeny ve firemních barvách Knorr-Bremse. To samozřejmě není problém, STILL může dodat regály v libovolném barevném odstínu.“ říká Jiří Ovesný, specialista pro intralogistická řešení firmy STILL.

Součástí hlavního skladu je i nabíjecí stanice. Dva systémové vozíky STILL MX-X vzhledem ke svému vytížení v nepřetržitém provozu ve skladu disponují náhradními bateriemi (pro snazší výměnu dělenými), ostatní stroje, především 8 ručně vedených vysokozdvižných vozíků STILL EGV 14 a dva STILL EGV-S 14 s plošinkou, vystačí prozatím s jedinou baterií. Současnou inovovanou a optimalizovanou flotilu strojů doplňují dva čelní elektrické vysokozdvižné vozíky STILL RX 20-15 a RX 50-15.

„Zajímavostí v souvislosti s užíváním systémových vozíků jsou ultrazvukové snímače na kabině vozíku, které skenují prostor okolo kabiny a v případě vyskytnutí pevné překážky zastaví pojezd i zdvih vozíku. Toto řešení bylo vynuceno nevhodně umístěnými napájecími kabely pro výrobu, které vedou pod stropem skladu a jejichž přeložení by odstavilo výrobu na několik dnů,“ přibližuje Jiří Ovesný některé problémy, s jakými je třeba se při realizaci podobného projektu vypořádat. „Vzhledem k layoutu a hustému provozu ve skladu rovněž Knorr-Bremse uvažuje o dovybavení zakladačů aktivním bezpečnostním systémem STILL PSA, který pomocí modrolaserových snímačů sleduje prostor před vozíkem vždy ve směru jeho pohybu a v případě zaznamenání překážky ho zastaví.“

VYDAŘENÁ SPOLUPRÁCE

O zlepšení logistických procesů velmi dobře vypovídají i čísla plynoucí z porovnání Hejnic a Liberce. Počet skladů byl redukován ze 4 na 2, průměrná vzdálenost mezi skladem a výrobní linkou klesla ze 150 na 40 m, počet pracovníků skladu ve dvousměnném provozu klesl z 28 na 22 a potřebná plocha poklesla díky reorganizaci skladu z 2300 na 1800 paletových míst. Počet vozíků se snížil z 19 na 16 a změnila se jejich skladba, kdy původní čelní dieselové vozíky STILL RX 70 byly v rámci modernizace vráceny dodavateli, redukován byl i počet ručně vedených strojů EGV a naopak přibyly systémové vozíky, retrak, tahač a jeden čelní elektrický vozík. „Spolupráce s firmou STILL byla v průběhu realizace našeho projektu velmi korektní. Samozřejmě u podobných projektů dochází k drobným problémům a jejich řešení je téměř na denním pořádku, ale v průběhu naší spolupráce nenastal žádný problém, se kterým bychom si nedokázali poradit. Vzhledem k rychlosti realizace jsme občas museli řešit malé problémy s dodacími lhůtami, ale nakonec se vše podařilo včas dokončit,“ hodnotí na závěr spolupráci při realizaci Miroslav Čížek, vedoucí logistiky společnosti Knorr-Bremse Systémy pro užitková vozidla, ČR.