27.01.2020

BSH Hausgeräte Service Nauen GmbH. Více než 3 miliony domácích spotřebičů – rušný management flotil!

Obor: Elektrotechnická společnost: Součást skupiny Bosch, největší výrobce domácích spotřebičů v Evropě, 61 000 zaměstnanců v 42 výrobních závodech na celém světě.

Výzva: Management flotily pro distribuční centrum s více než 140 kusy manipulační techniky – každý den se expeduje až 20 000 velkých domácích spotřebičů.

Řešení: Online portál s přístupem ke všem relevantním informacím o vozících a o flotile.

Produkty STILL: STILL neXXt fleet: přehledné a okamžité zobrazení veškerých dat, automatická hlášení, např. o nákladech nebo termínech (např. kontroly FEM) – přístup z mobilních koncových zařízení.

Trvale nasazené vozíky RX 60 rychle zvládají přejezdy na ploše logistického centra dosahující úctyhodných 80 000 m2.

Inovativní management flotil zajišťuje ve společnosti BSH Hausgeräte Service Nauen GmbH manipulaci s více než 3 miliony velkých spotřebičů pro domácnosti a kuchyně ročně. V distribučním centru se využívá více než 140 vozíků, které se postupně vybavují softwarem STILL pro management flotil neXXt fleet a FleetManager 4.x. Online portál STILL poskytuje neustále hodnotná data pro analýzy vozíků týkající se spotřeby energie, počtu motohodin nebo vhodnosti určitých vozíků pro dané nasazení. V dostupnosti, ovladatelnosti a vizualizaci nastavuje optimalizátor flotil nová měřítka.

Výkonný management flotil pomáhá při přesně načasované expedici až 20 000 velkých spotřebičů denně

Do distribučního centra společnosti BSH v Nauenu se svážejí velké spotřebiče, např. myčky nádobí, mrazničky a ledničky z výrobních závodů BSH a myčky nádobí vyráběné v Nauenu a odtud se distribuují do více než 20 distribučních míst v celém Německu. Lothar Kusche, Head of Technical Services and Transport: „V posledních deseti letech se v důsledku enormního zvýšení překládky zboží výrazně zvýšil i počet manipulačních vozíků. Před téměř 25 lety jsme začínali s deseti vozíky STILL. V současnosti provozujeme flotilu více než 140 strojů a překládáme s ní denně až 20 000 velkých domácích spotřebičů.“

Optimalizátor flotil STILL neXXt fleet nastavuje nová měřítka

Relevantní informace pro management flotil se přehledně zobrazují na online portálu STILL neXXt. Tento portál se skládá z řady webových aplikací, které lze snadno a pohodlně odkudkoli spustit. V neXXt fleet se pro rychlé analýzy a optimalizace nasazení vozíků v databázi kombinují komerční technická data z hostitelského SAP systému STILL s provozními daty vozíku. Lothar Kusche doplňuje: „S neXXt fleet můžeme velmi dobře kontrolovat aplikace pro opravy, poškození vozíků, servis a údržbu. Přenos dat probíhá rychle a bezchybně. Ke každému vozíku je dále možné okamžité zobrazení veškerých údajů. Přehledně se zobrazují automatická upozornění na určité meze nákladů nebo na termíny, např. kontroly FEM spolu s protokoly o zkoušce.“ Tím lze okamžitě shromáždit potřebné údaje o vozíku a zvolit vozík, který je pro příslušné nasazení vhodný. Na webovém portálu je dále možné členit vozíky do skupin, například příjem a výdej zboží. Výsledkem je optimální vytížení a lepší kontrola vozíků,“ shrnuje Lothar Kusche. Phillipp Schmidt, Head of Product Management Applications & Services ve společnosti STILL, doplňuje: „Náš optimalizátor flotil neXXt fleet nabízí všechny možnosti inteligentního sběru provozních dat a jejich analyzování a zpracování. Procesy v logistice se tak zjednoduší, zrychlí a zpřehlední.“

STILL neXXt: webový portál pro všechny služby

Softwarová řešení jsou již mnoho let součástí produktového portfolia firmy STILL. Online portál neXXt fleet je aplikací vlastního digitálního systému STILL neXXt. Tento portál poprvé umožňuje řídit v rámci jediného přístupu řadu využití – i z mobilních koncových zařízení.

Snížení škod způsobených nehodami

Díky kontrole přístupu k vozíkům jsou veškeré údaje transparentně evidovány v systému FleetManager 4.x a poskytovány aplikaci neXXt fleet k vyhodnocení. V důsledku této vysoké transparentnosti správy flotily zaznamenalo logistické centrum společnosti BSH pokles počtu nehod. Vysoká zatížení vozíku totiž spolehlivě měří senzor šokových událostí.

Shrnutí

V expedičním centru BSH v Nauenu nabízí optimalizátor flotil STILL neXXt fleet veškerá relevantní data o vozících, přehledně je zpracovává v centrální databázi a umožňuje precizní analýzy pro optimalizaci správy flotily. Přináší to větší přehlednost a lepší kontrolu investičních nákladů a nákladů na údržbu a opravy."