01.01.2014

Grupo Antolin Turnov

Od roku 2010 provozuje společnost Grupo Antolin Turnov (GAT) výrobní mezisklad sestavený z příhradového regálového systému obsluhovaného poloautomatickými vozíky STILL MX-Q, které jsou řízeny povely řídícího systému WMS STILL MMS.i. 

Tento mezisklad slouží pro kompenzaci výkonu dvou pracovišť s odlišnou směnností. Výrobní mezisklad zajišťuje tok materiálu v jednom směru a tok prázdných kontejnerů v opačném. Technologie meziskladu dodaná naší společností zde tvoří zcela autonomní uzavřený systém zajišťující vysoký a stabilní výkon obrátky při prakticky bezchybném plnění požadavků uživatele.

V lednu roku 2014 byla technologie meziskladu modifikována pro potřeby nového projektu ve výrobním programu GAT. Výsledné řešení poskytuje zvýšenou kapacitu o více než 20 % při zachování propustnosti díky využití válečkových modulů a samozřejmě modifikované skladové strategie systému řízení skladu STILL MMS.i.