01.01.2014

Inteligentní tažná souprava

(Leden 2014) Kvůli zvýšení objemu výroby společnost Continental Automotive Czech Republic ve svém závodě v Brandýse nad Labem potřebovala rychle řešit otázku rychlosti závozů a odvozů palet mezi skladovou a výrobní halou. Ideálním řešením bylo pořízení inteligentní tažné soupravy.

CÍL:  ZVÝŠIT KAPACITU ZÁVOZŮ

Závod společnosti Continental Automotive Czech Republic v Brandýse nad Labem je zaměřen na výrobu palivových čerpadel a všeho, co souvisí s dopravou paliva z nádrže do prostoru motoru.

Vedení brandýského závodu této společnosti se rozhodlo zvýšit produktivitu skladu – a to s cílem snížit náklady. „Výroba se rozrostla, nastal problém se zavážením materiálu do výroby a s odvozem z výroby zpět do skladu. Dostali jsme se do situace, kdy bychom museli buď přijmout další pracovníky a koupit novou techniku, anebo najít nějaký systém, který dokáže zvýšit kapacitu závozů a odvozů,“ předeslal Ing. Petr Schwan, Logistics Teamleader společnosti Continental Automotive Czech Republic, závodu Brandýs nad Labem.

Zástupce společnosti STILL ČR nabídl řešení, které spočívalo v pořízení inteligentní tažné soupravy se třemi přípojnými E rámy, které jsou ovládány hydraulicky. „Podívali jsme se nejprve na videu, co taková souprava umí, následně jsme si tažnou soupravu vyzkoušeli přímo ve společnosti STILL ČR, kde jsme se zajímali i o její technické specifikace, její manévrovatelnost a obsluhu,“ říká Petr Schwan.

 • Požadavek: zvýšit produktivitu
 • Nutnost: projet úzkými uličkami
 • Řešení nabídl obchodní zástupce
 • Nákupu předcházelo zkoušení

Po praktické ukázce zástupci firmy zjistili, že se jedná o vyhovující systém řešící aktuální potřebu. Nejprve si společnost Continental Automotive Czech Republic zapůjčila inteligentní tažnou soupravu přímo do svého brandýského provozu k zhruba desetidennímu otestování, kdy se zjišťovalo mimo jiné to, zda tato souprava dokáže bez problémů projet úzkými výrobními uličkami. Splnila veškerá očekávání, proto bylo v září 2012 rozhodnuto o jejím zakoupení. Dodána byla tři měsíce poté. Současně firma Continental Automotive Czech Republic řešila nákup podvozků pod palety, které souprava veze. V závodě jich je teď zhruba 60.

Potřeba plně pokryta

Nyní jsou z hlediska závozů a odvozů plně pokryty potřeby skladu i výroby. V současné době je v brandýském závodě jedna inteligentní tažná souprava s tahačem STILL CX-T, který umožňuje řidiči pohodlné nastupování a vystupování, má stupačky s protiskluzovým povrchem. Samozřejmostí je zesílený ochranný rám a snadno přístupná elektronika vozíku, rovněž plně elektronické řízení s automatickým vracením do neutrální pozice a snížením rychlosti při projíždění zatáček. I díky tomu všemu si řidiči na tahač, respektive na celou soupravu, rychle zvykli. Obsluha je skutečně jednoduchá.

Souprava na první pohled vypadá poměrně robustně, nicméně praxe potvrdila, že se jedná o velmi bezpečnou soupravu, která projede i menšími uličkami. Během roku provozu nenastala žádná mimořádná událost způsobená soupravou.

Souprava veze, jak jsme předeslali, tři tažné přípojné E rámy, jedním závozem tedy dokáže zavést tři palety do výroby a hned odvést z výroby tři jiné palety s hotovými výrobky. „Do doby jejího pořízení jsme používali nízkozdvižné vozíky, kdy jeden člověk na něm seděl, vzal ve skladu jednu paletu, kterou odvezl do výroby, kde ji vyložil a následně naložil paletu s hotovými výrobky, s níž zamířil opět do skladu. Teď zvládáme transportovat tři palety do výroby a tři z výroby, což znamená velké urychlení práce a hlavně palety nezůstávají zbytečně ve výrobní hale, protože jsou průběžně odváženy zpět do skladu,“ konstatuje Petr Schwan.

 • Eliminace ztrátových časů
 • Podstatné urychlení práce
 • Jednoduchá manipulace
 • Souprava drží stopu v zatáčkách

Ušetřil se čas také manipulantům ve výrobě, kteří dříve museli využívat k posunování palet ruční manipulační paletové vozíky. Souprava přiveze k manipulačnímu místu ve výrobě paletu na podvozku, který je vybaven kolečky, řidič ji sundá a manipulant si ji lehce posune na místo, kam potřebuje. Zvládnou to i slabé ženy, není k tomu potřeba velká síla. Díky tomu se zvýšila výkonnost pracovníků ve výrobě, kteří tak za směnu zvládají vyrobit více výrobků. 90 % paletových vozíků bylo z výrobní haly odstraněno.

Mezi hlavní výhody inteligentní tažné soupravy STILL patří její obratnost, kladem je také vynikající držení stopy v zatáčkách. „U standardních souprav poslední vagón obvykle nekopíruje stopu, u inteligentní tažné soupravy v zatáčkách ovšem zásadně nevybočuje. Všechny E rámy s minimální odchylkou kopírují stopu tahače,“ uvádí Zdeněk Štrupl, odborný manager prodeje společnosti STILL ČR, který zdůrazňuje, že moderní výrobní procesy vyžadují v současnosti ve zvýšené míře flexibilní koncepce materiálových toků, přičemž materiálový tok musí probíhat efektivně, s orientací na poptávku a současně musí být šetrný k přírodním zdrojům.

Inteligentní tažná souprava má přesně stanovené trasy, jimiž projíždí. Podle toho, jestli vykládka bude vpravo nebo vlevo, lze tak E rám nastavit, čímž se rovněž snižuje množství a čas manipulací.

Doplňuje, že dalším důležitým přínosem inteligentní soupravy je rovněž bezpečnost. Součástí soupravy jsou dvě velká velkoplošná zrcátka, řidič má tedy dokonalý výhled na zadní část vozíku bez potřeby otáčení se. Navíc jsou všechny E rámy vybaveny ochranou proti přejetí nohou, což zamezuje možnosti zranění. K výraznému zvýšení bezpečnosti došlo eliminací pohybu nízkozdvižných vozíků ve výrobě s každou paletou zvlášť.

Možný vývoj: Nákup podvozků

Dle vývoje kontraktů se počítá se zakoupením dalších podvozků, aby bylo i nadále zajištěno pokrytí transportu materiálu a výrobků mezi skladem a výrobou. Navíc soupravu je možné rozšířit až o dva další E rámy, což by umožňovalo do výroby odvážet současně 5 palet, nicméně v brandýském závodě je nyní současný stav plně vyhovující.

 • Palety ve výrobě jsou na podvozcích
 • Využívají se praktické E rámy
 • Apel na bezpečnost
 • Díky soupravě firma ušetří

Oceňovanou výhodou inteligentní tažné soupravy je rovněž skutečnost, že odpadá odpojování jednotlivých vagónků, podvozky se do E rámů jednoduchým způsobem zasouvají. „Pokud by došlo z jakéhokoliv důvodu k výpadku tažné soupravy, je možné po krátkou dobu podvozky, kterou jsou na kolečkách, do výroby a z výroby dopravovat ručně, nebo na vidlicích nízkozdvižného nebo vysokozdvižného ručně vedeného vozíku, což by samozřejmě bylo nouzové řešení, kdyby z jakéhokoliv důvodu bylo nutné řešit servisní zásah.“ tvrdí Zdeněk Štrupl.

Firma díky soupravě ušetří, neboť nebyla nucena přijmout nové zaměstnance a pořídit další nízkozdvižné vozíky.

Díky pořízení inteligentní tažné soupravy je společnost Continental Automotive Czech Republic ve svém závodě v Brandýse nad Labem schopna pokrýt potřeby výroby na zajištění včasných dodávek materiálu a na odvezení hotových produktů do skladu.