01.12.2015

Když vše funguje tak, jak má

(Prosinec 2015) Společnost Ideal Automotive Bor s.r.o. patří do nadnárodní skupiny Ideal Group, která se specializuje na textilní obložení automobilů pro nejvýznamnější světové výrobce vozidel. Dodává díly pro vozy značek Mercedes-Benz, Opel, BMW, Volkswagen, Audi, Škoda nebo Suzuki. Kromě toho realizuje projekty pro prestižní značky McLaren, Rolls Royce nebo Porsche. U zákazníků je společnost známá důrazem na inovaci, flexibilitu a kvalitní logistiku. Pro udržení této pověsti je pro ni důležitá spolupráce s těmi nejlepšími dodavateli, které si pečlivě vybírá. Jedním z nich je firma STILL ČR spol. s.r.o., která je dodavatelem manipulační techniky.

„Závody Ideal Automotive v České republice zásobují textilním obložením automobilů nejen evropské zákazníky, ale i jejich pobočky v Číně či Severní Americe. Skupina Ideal Group ovšem exportuje své produkty také do Střední a Jižní Ameriky, Austrálie a do Číny. V České republice má společnost IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. 5 závodů: v Boru u Tachova, kde je také sídlo firmy, ve Strakonicích, a dvě výrobní haly v Ostrově u Stříbra a poslední přímo ve Stříbře,“ představuje společnost její ředitel Ing. Luděk Bejvl.

Právě v Boru u Tachova se rozhodli pro výměnu vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem (LPG) za elektrické. Celkem je zde využíváno 20 čelních a několik ručně vedených vozíků, 12 vozíků se spalovacím motorem bylo nahrazeno dvanácti vozíky elektrickými s nosností 2,5 a 3,5 tuny a doplněno dvěma tahači od společnosti STILL.

„Když jsem nastoupil do společnosti, byly zde dlouhodobě v provozu vysokozdvižné čelní vozíky na LPG. Provoz ve výrobě je ale dost velký, takže zde docházelo k problémům s nutností časté dodávky plynu, cisterny sem musely jezdit prakticky obden. Několikrát se dokonce stalo, že nám došel plyn a některé vozíky nemohly po určitou dobu fungovat, což způsobovalo velké komplikace, a provoz vozíků a závoz plynu byl dost nákladný. Vzhledem k tomu, že jsem měl z mého předchozího zaměstnání dobré zkušenosti s elektrickými vozíky, začali jsme uvažovat o změně,“ vysvětluje Ing. Luděk Bejvl.

V poslední době také došlo k výraznější změně ve způsobu transportu rozbalených vstupních výrobků, které jsou převáženy „malými vláčky“. Výrobky se skladují v zákaznických bednách, ve kterých se pak nakládají do kamionu, čímž se urychluje manipulace a nakládání.

„Pro manipulaci s těmito bednami jsme začali používat tahače, za kterými je připojeno 4-5 pomocných vozíků. Některé klasické vysokozdvižné vozíky jsme tedy vyměnili za nový způsob transportu,“ říká Ing. Luděk Bejvl.

Již hotové výrobky jsou skladovány a následně přepravovány ve velkých boxech. Ty jsou převáženy za pomocí vozíků s dlouhými vidlemi, díky nimž může skladník nabrat šest boxů najednou a ušetřit tak část jízd. Vozíky s dlouhými vidlemi najdou uplatnění také při převážení výklopných kontejnerů, do kterých se umisťují zbytky z výroby určené k recyklaci.

Textilní materiály pro zpracování jsou dodávány v obrovských rolích. Pro manipulaci těchto rolí bylo potřeba opatřit vysokozdvižné vozíky speciálním trnem.

Čím náročnější příprava o to snadnější realizace

Výběrové řízení probíhalo půl roku, kdy na počátku byli osloveni čtyři velcí dodavatelé.  Důraz byl kladen na celkovou koncepci dodávky, tzn. dodání vozíků, jejich vybavení a vybudování nabijárny pro elektrické vozíky. „V rámci výběrového řízení jsme zde měli zapůjčené vozíky od každého ze čtyř dodavatelů, které jsme testovali. Na základě prvního hodnocení se do užšího kola dostaly dvě společnosti, jejichž nabídka kvalitou, jízdními vlastnostmi a komfortem ovládání odpovídala našim požadavkům. Ve finální fázi jsme posuzovali další specifikace a vylepšení poskytovaných možností, a porovnávali dodatečné náklady, které pak rozhodly o tom, že zakázka byla realizována se společností STILL,“ vysvětluje Ing. Bejvl, a pokračuje: „Jedním z důvodů byly také zajímavé podmínky financování. V rámci flexibilního financování BASIC DYNAMIC máme možnost v průběhu pětiletého cyklu přejít z některých čelních vozíků na retraky. Nejsme tak po celou dobu vázáni na stejný typ dopravy, ale máme šanci průběžně reagovat na potřeby provozu v souladu s moderními trendy intralogistiky.“

Otakar Skala, odborný manažer prodeje společnosti STILL, který měl zakázku na starosti, k tomu doplňuje: „V ceně splátky je také kompletní servis vozíků, tzn. nejenom pneumatiky a vidle, ale také plný servis baterií se zárukou funkčnosti po celé smluvní období. Všechny vozíky jsou vybaveny dvěma bateriemi s diagnostikou a vysokofrekvenčními nabíječi. Baterie tedy budou pod stálým dohledem dodavatele a bude vyhodnocováno jejich vybíjení, nabíjení, dolévání apod., aby se předešlo jejich poškození neodborným zacházením ze strany obsluhy.“

Vše pod vlastní střechou

Nová nabijárna pro všechny vozíky a tahače byla vybudována za pomoci společnosti IBG (dodavatele baterií a nabíječů). Nabijárna je vybavena špičkovou technologií pro výrobu destilované vody pro dolévání baterií, dostatkem místa pro snadnou, rychlou a bezpečnou výměnu baterií a samozřejmě i odsáváním zplodin.

Součástí dodávky od společnosti STILL je také Fleet Manager 4.x, který dokáže sledovat vytížení vozíků, ale i hlídat nehody pomocí záznamníku. „Určitou zkušenost jsme s monitorováním flotily již měli. Na předchozí vozíky jsme si tento systém zaváděli sami, ale cca po čtyřech letech jsme zjistili, že vývoj se úplně zastavil, a pro nás by to znamenalo udělat kompletní upgrade. Uvítali jsme proto, že Fleet manažer systém je součástí dodávky od společnosti STILL,“ popisuje výhody Ing. Luděk Bejvl.

Řešení na klíč

Nabijárna byla realizována společností STILL, včetně koordinace, termínového plánu atd., tak aby byla k dispozici včas ještě před dodáním nových vozíků. „Od začátku jsme poskytovali Idealu kompletní servis včetně veškerých plánů a doporučení. Pro spolupráci jsme vybrali ověřeného dodavatele baterií společnost IBG, se kterou máme velmi dobré zkušenosti,“ říká Otakar Skala. Optimální náčrt nabijárny byl zpracován dodavatelem baterií. Podle něj byl vybrán vhodný prostor, který byl uzpůsoben, tak aby bylo možno nabijárnu vybudovat s minimálními náklady. „Za sebe musím říci, že koordinace ze strany společnosti STILL probíhala naprosto bez problémů. Z našeho týmu byl vyčleněn pracovník, který měl projekt na starosti. Já jsem pak jednou za měsíc obdržel zprávu o postupu, zda vše probíhá podle plánu. Veškeré kroky navazovaly, takže nedošlo ke skluzu,“ chválí spolupráci Ing. Luděk Bejvl. Přípravná fáze vč. zpracování projektu, zajištění povolení atd. trvala asi tři měsíce, samotná nabijárna pak byla postavena cca během 14 dnů.

„Čerpali jsme ze zkušeností z loňského roku, kdy jsme obdobně vybavovali provoz Ostrov 1 a Ostrov 2, kde se také budovala nabijárna. Jediný rozdíl byl v tom, že v Ostrově se vybavoval nový objekt, kdežto zde se nabijárna dobudovávala za provozu,“ doplňuje Otakar Skala.

Investice se vyplatila

Finanční úspora při přechodu na elektrické vozíky se pohybuje u dvanácti vozíků na úrovni takřka deseti milionů korun i se započítáním vyšší pořizovací ceny elektrických vozíků při ročním nájezdu ca. 4 000 motohodin za období šedesáti měsíců.

Prvotním impulsem byla finanční úspora a potřeba zajištění plynulého provozu, díky Fleet manageru 4.x však společnost šetří další náklady na opravy strojů a zařízení závodu. Systém dokáže podle směny vyspecifikovat, kdo zrovna vozík obsluhoval a kdo zavinil nehodu. Řidiči manipulační techniky si toho jsou vědomi a je to znát při jejich práci s vozíkem.

„Přípravná fáze trvala sice delší dobu, ale kvalitní příprava se vyplatila a o to rychlejší pak byla samotná realizace a vše proběhlo v termínu, tak jak jsme požadovali, aniž by byla ovlivněna výroba. V plánu je obměna celé flotily, která by měla proběhnout výhledově na přelomu roku 2017 a 2018,“ uzavírá Ing. Luděk Bejvl.