02.01.2012

Mobilní regály: Nový posuvný regálový systém má kapacitu 3300 paletových míst s nosností jedné buňky 800 kg

(2012) Růst výroby v oblasti flexibilních obalů a nápojových etiket vedl kolínskou společnost Obchodní tiskárny k radikálnímu řešení. V roce 2011 se rozhodla výrazně rozšířit skladovou halu. Nová dvoupodlažní expediční a skladová hala v současné době disponuje přes 2000 m2. V patře je skladový prostor vybaven mobilním regálovým systémem s kapacitou 3300 paletových míst.

Polygrafická společnost Obchodní tiskárny (OTK), významný český výrobce flexibilních obalů, nápojových a samolepicích etiket, otevřela novou multifunkční halu. Jedná se o kombinovanou expediční a skladovou halu o celkové rozloze přes 2000 m2. V suterénu je umístěn sklad válců, v patře je skladový prostor vybaven mobilním systémem se zhruba 3300 paletovými místy, kde jsou skladovány finální produkty. Generální ředitel OTK Group Petr Ryska k tomu dodává: „Tato investice reaguje na nárůst objemu výroby v oblasti flexibilních obalů a nápojových etiket, který v posledních letech zaznamenáváme. Jedna se o první fázi plánovaného rozšíření areálu v celkové výši 100 milionů korun.“ Dodavatelem regálových systému se stala společnost STILL ČR.
Spolupráce mezi OTK a společností STILL ČR začala již v roce 2002. „Výběrového řízení na dodavatele skladové manipulační techniky se účastnilo pět společností.
Společnost STILL nás přesvědčila komplexností služeb a vstřícným přístupem k našim specifickým požadavkům,“ vzpomíná Zdeněk Křeček, manažer odborů SBÚ a investic společnosti OTK.

Finální rozhodnutí o stavbě nové skladové haly padlo v dubnu roku 2011. Kromě rozšíření skladové plochy chtěla polygrafická společnost centralizovat existující sklady na jednom místě. V minulosti měly některé výrobní divize vlastní sklady. V TOP sezonách byly navíc využívány sklady externí. Původní skladové prostory byly vybaveny stacionárními regály, které dosahovaly výšky 5 m.
„V dubnu 2011 jsme zadali výběrové řízení na stavbu budovy, ale také na dodavatele regálového systému manipulační techniky,“ říká Zdeněk Křeček, kterého doplňuje Tomáš Latinák, vedoucí marketingu a komunikace společnosti OTK: „Do výběrového řízení byly přizvány čtyři společnosti včetně firmy STILL. Rozhodujícím kritériem bylo co nejvíce paletových míst na co nejmenší ploše. Stěžejní byl také zvláštní přístup k jednotlivým paletám.“
V počáteční fázi projektu se uvažovalo o „levnější variantě“ s použitím stacionárních regálových systémů. Nakonec však zvítězilo mobilní řešení v podobě posuvných regálu nabízené společností STILL, které nejlépe splňovalo již zmíněný základní požadavek: mít na minimální ploše maximální počet paletových míst.
Stavba nové haly byla dokončena v lednu 2012. Kolaudační řízení proběhlo v únoru. Po tříměsíčním zkušebním provozu bylo v červnu vydáno platné kolaudační rozhodnutí. Sama spolupráce s vybraným dodavatelem regálů, společností STILL, naostro propukla již ve fázi projektování nové haly. Pracovní tým tvořily dvoučlenné skupiny zástupců OTK, STILL a realizátora stavby společnosti PSK. Speciální požadavky musela splňovat stavba podlahy skladu, která měla mít nosnost 6 t na metr čtvereční. Ze stavebního hlediska stojí rovněž za zmínku stavba haly na tzv. pilotech.
Výška nové skladové a expediční haly dosahuje 8 m. Nutno však podotknout, že v důsledku splnění protipožárních opatření je využívána výška 6760 mm.
Nový posuvný regálový systém má kapacitu 3300 paletových míst s nosností jedné buňky 800 kg a s hloubkou ukládaní 1200 mm. Regálové řešení se skládá z pěti zakládacích úrovní. 20 řad regálů s půdorysem 30,2 x 28 m. Poslední zakládací úroveň dosahuje výšky 6760 mm. „Jde o poloautomatický regálový systém s rozestupujícími se uličkami. Výhodou systému je vysoký počet uložených palet na minimální ploše, což byl hlavní požadavek zákazníka. Ke každé paletě je navíc zvláštní přístup, takže se dá jednotlivá paleta jednoduše vychystávat,“ popisuje systém Milan Cizner, regionální vedoucí prodeje společnosti STILL ČR. V českých podmínkách jde podle Milana Ciznera o neobvyklé řešení. „Poloautomatické posuvné regály se tak často nepoužívají, protože jsou proti ostatním regálovým systémům poměrně finančně náročné.
Za vyšší cenu však nabízejí vysoký počet paletových míst v jednom prostoru a přístup ke každé paletě.“
Celý systém obsluhuje jeden vysokozdvižný vozík typu retrak s maximální výškou zdvihu 7000 mm vybavený bočním posuvem stožáru, který umožňuje plnou nosnost do maximální výšky zdvihu. Vysokozdvižný vozík je vybaven ochranou kol a manipuluje se zbožím v pracovní uličce o rozměrech 2665 mm.
Manipulační techniku doplňují dva ručně vedené vozíky, které disponují výškou zdvihu 5400 mm.
Skladová hala je kromě pojízdných regálů vybavena i dvěma regály stacionárními. „Naší snahou je co nejvyšší využití skladové plochy: proto jsme do manipulační zóny a do prostoru u stěny skladu umístili stacionární regály,“ opakuje hlavní cíle projektu Zdeněk Křeček.

Současné řešení je zajímavé z hlediska úspory energie, kdy se světlo rozsvítí pouze v uličce, která se obsluhuje. „Z hlediska požární bezpečnosti musí sklad působit jako samostatný. Dále bylo zapotřebí zajistit v případě nehody přístup hasičů mezi regály,“ říká Zdeněk Křeček, na něhož navazuje Milan Cizner: „V případě výpadku elektrické energie nebo jiné krizové situace bylo nutné zabezpečit regály tak, aby byly přípustné pro hasiče, evakuaci lidí atp. Regály se proto v případě výpadku energie automaticky rozestoupí na 50 cm.“
Skladové prostory vybavené mobilními regály přinesly úspory nákladů na skladování, dopravu, energii, ale také úsporu času nutného ke skladovým manipulacím. Kromě zmíněných přínosů došlo ke snížení počtu pracovníků skladu o čtyři zaměstnance.
Speciálně vyškolení skladoví manipulanti musí zvládnout sofistikovanější systém řazení a vyhledávání palet podle čárových kódů, který ve starých skladech nebyl zaveden.
Plánovaná investice rozšíření areálu v celkové výši 100 mil. Kč byla v první fázi vyčerpána z jedné třetiny. „Pokud výroba v oblasti flexibilních obalů a nápojových etiket poroste, počítáme do tří až pěti let se stavbou nové haly vybavené podobným regálovým systémem,“ odkrývá na závěr budoucí plány Tomáš Latinák.