02.01.2012

Nové vozíky STILL v Sedleckém kaolinu

(Leden 2012) Společnost Sedlecký kaolin ještě nedávno disponovala poměrně zastaralou flotilou více než dvacet let starých vozíků různých značek. Dlouhé roky provozu v prašném prostředí se podepsaly na poruchovosti a spolehlivosti těchto vozíků, takže bylo nutné provést optimalizaci flotily.

Menší nároky na údržbu

Sedlecký kaolin je předním českým dodavatelem plavených kaolinů a výrobků na bázi kaolinu určených především pro keramický, papírenský a chemický průmysl. Výrobu provozuje ve dvanácti závodech a společnostech po celé České republice a na Slovensku se stěžejní surovinovou základnou v Božičanech na Karlovarsku. Surový kaolin se těží v povrchových dolech, poté dochází k jeho rozplavování, třídění, sušení a následně k jeho expedici – podle požadavků zákazníka v obalech big-bag nebo v papírových pytlích.

Sedlecký kaolin patří k dlouholetým zákazníkům společnosti STILL ČR. Tento významný dodavatel manipulační techniky přišel s nabídkou odkoupení stávajících vozíků se spalovacím motorem, které nahradilo čtrnáct vozíků značky STILL s elektrickým pohonem. Elektrické vozíky jsou v prašném provozu závodu v Božičanech daleko méně náročné na údržbu.

„V závodu Sedlecký kaolin jsme provedli zmapování provozu manipulační techniky a navrhli optimalizaci. Tato změna byla předložena všem vedoucím provozů a také vedení podniku. Šlo o to, aby nové vozíky dokázaly plnohodnotně nahradit stávající zastaralou techniku,“ vzpomíná Otakar Skala, odborný manažer prodeje společnosti STILL ČR, a podotýká, že vozíky byly nasazeny na stávající procesy. „Rozhodně nebylo našim cílem měnit logistické procesy u zákazníka. Ty byly dlouhodobě nastaveny a prakticky na nich nebylo možné nic měnit.“

Jedinou změnu představovalo zavedení manipulace se dvěma paletami najednou. Bylo by totiž zbytečné nasazovat dva vozíky na jedné trase, když tuto práci může zastat jeden vozík, který dokáže manipulovat současně se dvěma paletami či big-bagy.

Osm hodin na jedno nabití

„S elektrickými vysokozdvižnými vozíky značky STILL jsme velice spokojeni, protože se jedná o bezporuchové stroje. Navíc vydrží pracovat každý den nepřetržitě po celou osmihodinovou směnu zpravidla při jednom nabití baterie,“ vysvětluje Michal Štofa, vedoucí provozu expedice společnosti Sedlecký kaolin, a dodává, že vzhledem k prašnému prostředí je právě elektrický pohon vozíků velice dobrým řešením. „Vozíky se spalovacím motorem nebyly v tomto prostředí nejvhodnější, protože některé jejich komponenty prašností do značné míry trpěly, takže docházelo k poměrně častým poruchám.“

Jelikož vozíky pracují na venkovní ploše, jsou vybaveny uzavřenou kabinou a topením. Jak jsme již výše uvedli, pro dosažení vyšší efektivity při manipulaci jsou vozíky vybaveny dvojitými vidlemi, takže mohou manipulovat najednou se dvěma big-bagy.

„Provoz v prašném prostředí vyžaduje důkladnou údržbu vozíků. Patří sem především čištění skel, protože obsluha vozíku musí mít dokonalý výhled. Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrické vozíky, musíme pochopitelně dbát na to, aby se při mytí voda nedostala do elektrických komponentů,“ zdůrazňuje Michal Štofa.

Hlavní je úspora nákladů

Otakar Skala ze společnosti STILL ČR poukazuje na dvě cesty vedoucí k optimalizaci flotily manipulační techniky. Poptávka po optimalizaci může přijít od aktivního zákazníka, který hodlá něco změnit a ptá se na možnost zefektivnění parku manipulační techniky. Druhou variantu představuje aktivní přístup ze strany dodavatele manipulační techniky, kterému nejsou vysoké náklady na provoz vozíků u zákazníka lhostejné. Právě druhá varianta charakterizuje přístup pracovníků společnosti STILL ČR, jež sami zákazníkům nabízejí možnost dosažení vyšší efektivity provozu manipulační techniky.

„Připravíme jim návrh studie, takže dobře vidí, jak si optimalizaci představujeme. Zákazník se pak podle vlastního uvážení rozhodne, zda je pro něj tato nabídka zajímavá,“ tvrdí Otakar Skala.

Před odsouhlasení návrhu zákazníkem probíhá samozřejmě detailní zmapování provozu manipulační techniky, sledování stavu nejen jednotlivých vozíků, ale také prostředí, ve kterém jsou nasazeny. Rovněž je důležité znát náklady na provoz manipulační techniky. Pak dochází k porovnání dat stávajících nákladů na provoz a nákladů, které jsou zřejmé ze studie. Vše musí směřovat k úspoře nákladů na provoz manipulační techniky.