01.01.2015

Pestrá škála vozíků STILL pro společnost Magna

Celkem 84 vysokozdvižných vozíků značky STILL bude využívat společnost Magna Exteriors Liberec - výrobce a dodavatel komponentů a systémů pro automobilový průmysl. Financování manipulační techniky zajistila formou full-service firma ČSOB Leasing.

Fleet manager poskytuje transparentní informace

Vzhledem k velice širokému portfoliu výrobků potřebovala Magna odpovídající širokou škálu manipulační techniky. V provozech společnosti Magna tak jezdí vozíky řady RX 70-80, nejsilnější a největší stroje, které slouží k manipulaci s formami, vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem s označením RX 70-50/600T pro skládání LKW a elektrické vysokozdvižné vozíky pro interní manipulaci s typovým označením RX 20-14.

„STILL se řadí ve svém oboru k absolutní špičce a stejně tak vnímáme naše postavení mezi dodavateli pro automobilový průmysl. Z tohoto důvodu jsme firmu STILL ČR pozvali do výběrového řízení, ve kterém zvítězila nad ostatními konkurenty. Výběrové řízení se týkalo nejen závodu Liberec, ale též závodu Nymburk. Celkem jsme potřebovali 84 vysokozdvižných vozíků, z toho 64 jich již bylo dodáno příslušným uživatelům a zbytek bude dodán začátkem roku 2016,“ uvedl Tomáš Zvěřina, Logistics Manager společnosti Magna Exteriors Liberec.

Zodpovědný odborný manažer prodeje ze společnosti STILL, Milan Rejzek, dodává: „Podmínky pro splnění výběrového řízení na dodávku manipulační techniky do provozů společnosti Magna byly náročné, především na časové zpracování a včasnou dodávku vozíků. Díky koordinaci a spolupráci se servisním oddělením STILL se nám však podařilo termín dodání splnit a vozíky do všech provozů dodat včas."

Součástí dodávky byl rovněž fleet manager pro řízení flotily vozíků, který poskytuje transparentní informace o nasazených vozících, určuje uživatelská oprávnění a nabízí cenné informace o nasazení vozíků.

„Společnost STILL nabízí systém Fleet Manager 4.x, který pracuje přes internetové rozhraní a nabízí různé možnosti přístupů dle uživatelských úrovní,“ zmiňuje zástupce ze společnosti STILL ČR. V obou provozech společnosti Magna mají řidiči vysokozdvižných vozíků přístup k technice díky čipům s nahranými daty. Každý řidič tak má oprávnění užívat pouze jemu určené stroje. Jejich provoz je následně vyhodnocován, a to včetně optimální vytíženosti nebo nehodovosti.

„Pokud se máme zlepšovat, musíme umět změřit naši práci. Fleet Manager 4.x je pro toto vyhodnocení ideálním nástrojem umožňujícím jednoduchý a rychlý přehled o celé flotile vozíků. Díky tomu se nám daří efektivněji organizovat, analyzovat a optimalizovat vozový park a obecně práci našich zaměstnanců. Fleet Manager 4.x zajišťuje inteligentní evidenci a on-line disponibilitu údajů o vozíku a řidiči a tím být v konečném důsledku efektivnější a konkurenceschopnější,“ poznamenal Tomáš Zvěřina, který se rovněž vyjádřil k netradiční žluté barvě dodaných vozíků.

Společnost Magna žlutou barvu zvolila z důvodu lepší viditelnosti manipulační techniky, což podstatně zvyšuje bezpečnost v provozu. Přelakování ze standardních oranžových vozíků na žluté probíhalo v nově vybudované lakovně v servisním zázemí na centrále společnosti STILL v Praze. Díky moderní technologii byly vozíky nalakovány dle zadaných požadavků Magny v krátkém čase tak, aby dodání proběhlo v domluveném termínu.

Financování podle individuálních potřeb

Financování celého projektu zajistila společnost ČSOB Leasing, která díky dlouhodobé spolupráci s firmou STILL ČR navrhla komplexní řešení pro financování flotily manipulační techniky.

„Tak jako je společnost STILL ČR schopna své výrobky a služby přizpůsobit individuálním potřebám klientů, ať už se jedná o flotilu této velikosti nebo o jednotlivé vozíky, dokáže se rovněž ČSOB Leasing v oblasti financování formou full-service leasingu přizpůsobit individuálním potřebám zákazníků. Výsledkem je nabídka skutečně komplexní služby zahrnující finanční splátku, strojní pojištění včetně povinného ručení a kalkulovanou servisní údržbu pro příslušné typy vozíků. To vše je zahrnuto v jedné splátce na jedné faktuře,“ zdůraznil Jakub Marek, Key Account Manager společnosti ČSOB Leasing.