01.01.2013

Přechod na elektrické vozíky se vyplácí

(Leden 2013) Společnost AL INVEST Břidličná, a.s., severomoravský výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku, původně ve svých výrobních prostorách používala manipulační techniku od různých výrobců (zejména DESTA). Stárnoucí vysokozdvižné vozíky přestávaly postupně stačit požadavkům čtyřsměnného nepřetržitého provozu a vázaly na sebe stále vyšší náklady na provoz a údržbu. Tato situace přiměla vedení firmy ke strategickému rozhodnutí provést postupnou obnovu veškerého vozového parku. Hlavním cílem projektu obnovy bylo dosáhnout úspor v nákladech, a díky tomu snížit počet vysokozdvižných vozíku na polovinu a zároveň zaručit vyšší spolehlivost používané manipulační techniky.

Výběrové řízení na dodavatele vysokozdvižných vozíku bylo vyhlášeno v roce 2009, zpočátku na dodávku celkového vozového parku. Časem se ovšem ukázalo, že bude vzhledem k možnostem a zaměření výrobců mnohem výhodnější poptávat zvlášť motorové, a zvlášť elektrické vozíky. Celková plánovaná doba obnovy vozového parku je 5 let.

Hlavními kritérii při výběru dodavatele byly: cena, provozní náklady na 10letý provoz (při poskytnutí tzv. full-servisu) a také výsledky praktických zkoušek vozíků v ostrém provozu. K důležitým požadovaným vlastnostem dodávané techniky patří mimo jiné i uživatelský komfort, bezpečnost, jednoduché a přitom efektivní ovládání, spolehlivost a nízká hlučnost a dobrá adaptabilita. Cílem vedení společnosti nebylo nakoupit vozíky za co nejnižší pořizovací náklady, nýbrž dosáhnout optimální rovnováhy mezi kvalitou technologií, požadovaných funkcí a cenou hrazenou za poskytovaný výkon.

Původní struktura manipulačního vozového parku zahrnovala pouze 5 % elektrických vozíků, jejich podíl by ovšem v rámci obnovy měl výrazně vzrůst až na 50 %. Vozíky na elektrický pohon nacházejí v AL INVESTU využití zejména ve výrobních a skladových halách. Jak říká Ing. Jan Bula, technický ředitel společnosti: „Elektrické vysokozdvižné vozíky se výborně osvědčují díky mimořádně nízkým nákladům, ekologickému provozu a vysokému výkonu, který se rovná výkonu motorových. Vozíky mají i možnost rychlého nabíjení s bezpečnou pohodlnou výměnou baterií. Velikým plusem jsou ve srovnání s technikou na dieselový nebo jiný motorový pohon minimální nároky na údržbu.“

Vítězem výběrového řízení se pro dodávku elektrických vozíku stala společnost STILL ČR. Cílovým stavem je dodat do výroby cca 30 moderních elektrických vozíků. Pro přechod na elektrický pohon nebyly kromě nákupu samotné techniky potřebné žádné další investice; jedinou nutností bylo zřídit nabíjárnu – místnost speciálně vyhrazenou pro dobíjení a pravidelnou měsíční údržbu baterií.

Tu za celkové náklady ve výši cca 150 000 Kč vyprojektovala a dodala společnost IBG Group. Velký důraz kladený ve společnosti AL INVEST na prevenci a údržbu se bohatě vyplatí – díky kvalitní péči poskytované v rámci záručního servisu i vyškolenými zaměstnanci uživatele vykazují vozíky nízké celkové provozní náklady a minimální nároky na opravy a údržbu. Prostředí výrobce hliníkových fólií, plechů a dalších produktů, kde se pracuje s kovem a manipulují se těžké a někdy i objemné náklady nejrůznějších tvarů, si od manipulační techniky žádá hlavně robustnost a dobrou přizpůsobivost jednotlivým pracovištím. Část vozíků musí být také speciálně upravena pro práci ve výbušném prostředí, pro kterou je elektrický pohon jedinou možnou volbou. V takovém případě jsou veškeré časti vozíku, které by mohly uvolňovat jiskry či výbušné páry, upraveny tak, aby bylo zamezeno riziku nebezpečného výbuchu. Všechny vozíky jsou vybaveny systémem zaručujícím vyšší bezpečnost provozu a regulací rychlosti při průjezdu v zatáčkách a kontrolu, zda je obsluha připoutána. Bezpečnost je ve zdejším provozu všeobecně ve středu pozornosti, a i díky tomu se podařilo snížit počet pracovních úrazu z původních několika desítek ročně téměř na nulu.

Jak již bylo řečeno, přestože elektrické vozíky pracují v náročných podmínkách výrobního kovozávodu a střídají se na nich minimálně dva řidiči denně, jsou na rozdíl od vozíků motorových skoro bezúdržbové a staly se tak „oblíbenci“ nejen provozního ředitele, ale i všech ostatních zaměstnanců firmy.

Společnost STILL ČR bude tedy díky svému úspěchu ve výběrovém řízení v nejbližších letech pokračovat v postupném nahrazování starých, opotřebených vozíků novou technologií. Minimální životnost strojů je v projektu plánována na 10 let.

Ačkoli AL INVEST provádí svůj vlastní interní audit, v současnosti zvažuje využití nového produktu STILL Report, který především umožňuje rychlé a pohodlné sledování servisních nákladů i u jednotlivých vozíků. Uživatel má přes webovou službu přístupnou z jakéhokoliv počítače možnost mít vždy přehled nejen o aktuálním stavu vozíků, ale i o nákladech a dalších důležitých výstupech. I když proces obnovy byl v roce 2012 částečně pozdržen v důsledku nepříznivých vyhlídek české ekonomiky, na začátku roku 2013 jsou všichni připraveni v projektu pokračovat a umožnit tak společnosti AL INVEST využívat všech výhod moderních technologie optimalizování pro její specifické výrobní podmínky.