01.07.2013

Releasing vozíků: Aplikace tahačů místo čelních vozíků zefektivnila zásobování montážních linek automobilky

(Červenec 2013) V roce 2006 společnost ŠKODA AUTO vyřadila 660 kusů staré manipulační techniky, které nahradilo 542 moderních vozíků. I po čtyřech letech náročného provozu zůstaly vozíky ve velmi dobrém technickém stavu. Proto místo kompletní výměny flotily dala Škoda přednost projektu releasingu, ve kterém bylo vyměněno cca 40 % vozíků, u zbylých byla leasingová smlouva prodloužena.

V Systémech logistiky dříve informovali o unikátním rekordním projektu: počátkem roku 2006 největší česká automobilka ŠKODA AUTO provedla likvidaci 660 kusů zastaralé a poruchové manipulační techniky a nahradila je 542 kusy moderní a ekologické techniky pořízené v operativním leasingu. Flotila byla sestavena převážně z elektrických vozíků pro vnitřní i venkovní použití značky STILL a doplněna necelými 100 kusy vozíků Linde se spalovacími motory. Dodavatel, společnost STILL ČR, v rámci full servisu poskytl kompletní servisní služby. Jednou z největších výhod projektu byla mimořádná flexibilita, která se týkala nejen velikosti flotily, která se operativně přizpůsobovala objemům produkce, ale rovněž specifikací. Počty a specifikace vozíků, především nosnost nebo výbava (např. délka vidlic), jejich přestavitelnost atd., se v měsíčních intervalech přizpůsobují potřebě a struktuře výroby.

Po čtyřech letech trvání projektu uživatel provedl důkladnou analýzu technického stavu flotily. Díky servisu dodavatele (společnosti STILL ČR provozuje servisní centra jak v mladoboleslavském závodu, tak i ve Vrchlabí a Kvasinách, kromě toho podle smlouvy spravuje flotilu cca 50 kusů rezervní manipulační techniky) i kvalitní údržbě a šetrnému zacházení operátory bylo možné u většiny vozíku prodloužit leasingovou smlouvu o dalších 36 měsíců, zatímco přibližně 200 vozíků, u kterých také končil leasing, bylo vyměněno. Výměna za nové vozíky proběhla během dvou měsíců bez výraznějšího zásahu do chodu závodu. Zásluhou vynikající péče o baterie bylo možné u techniky s prodlouženou smlouvou zachovat i stávající bateriový park (některé akumulátory přitom slouží již více než pět let).

Struktura flotily doznala změn. Projekt obměny flotily umožnil uživateli rozšířit nové logistické koncepty i v oblasti montážních linek nahrazením čelních vysokozdvižných vozíků tahači s cílem zefektivnění logistiky a zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Ke změně došlo i v poměru elektrických vozíků se spalovacím motorem. V projektu jich je již jen 50 kusů. Ostatní byly nahrazeny elektrickými vozíky s výměnou baterií bokem, díky čemuž se tyto vozíky s nosností až 5 t mohly nasadit i do prostředí, kde to dříve nebylo zcela možné.

Společnost STILL ČR Škodě nabídla tzv. Systémy inteligentní tažné soupravy, které se skládají z tahače a přepravních jednotek tvořených rámy ve formě písmen C a E. Tahače CX-T nebo R 06 táhnou E-rámy a C-rámy, které jednoduše nakládají pojízdné nákladové jednotky (manipulační vozíky) různých tvarů a velikostí. Manipulační vozíky je možné nasouvat do přívěsů v úrovni podlahy. Před jízdou se E-rámy nebo C-rámy hydraulicky nebo pneumaticky nadzdvihnou, takže s podlahou jsou v kontaktu pouze přepravní kola systému. Znamená to nižší hlučnost soupravy při jízdě, nižší opotřebení odlehčených koleček manipulačních vozíků, která se nemohou vzpříčit, a tím jsou automaticky zajištěny pojistnými kolíky proti vyjetí do strany.

Z nabízených dvou typů tahačů si klientská strana vybrala model CX-T pro stojící obsluhu s tažnou silou 4 000 kg, se kterým již měla zkušenosti z dosavadního provozu: „Tahače pro sedící obsluhu mohou poskytovat více komfortu pro operátory, ovšem procesy, které v našem provozu tahače vykonávají, vyžadují časté opouštění vozíku. Tahač CX-T má podlahu 146 mm od země, proto je častý nástup a výstup pro operátory méně fyzicky náročný a rychlejší,“ vysvětluje Josef Vlček, vedoucí operativní logistiky společnosti ŠKODA AUTO. Ve prospěch zvoleného systému hrála i důležitá výhoda automatického zdvihu soupravy: při nastoupení operátora na platformu tahače se sepnutím podlahového spínače souprava vozíku automaticky zdvihne. Tím odpadá nutnost ovládat zdvih soupravy tlačítky a kontrolovat, zda jsou všechny vozíky skutečně zdvižené, což významně přispívá k ergonomii, bezpečnosti a vysoké produktivitě provozu systému. Na rozdíl od dosud využívaného modelu tahače jsou nové vozíky CX-T vybaveny hydraulickým čerpadlem, které pohání zdvih rámu.

Během přípravy projektu uživatel určil povahu materiálu, který měl být na linku navážen, jeho obrátkovost, rozměry a hmotnost. Na základě konzultací s dodavatelem byl vybrán rám typu E a stanoven jeho optimální rozměr.

„Ve spolupráci s konstrukční kanceláří STILL v německém Landshutu byl vytvořen systém na míru,“ říká Václav Jung, projektový manažer společnosti STILL ČR. Systém se vyznačuje vysokou variabilitou: E-rám umožňuje přepravu celkem tří různých velikostí palet, které Škoda používá (1600 x 1200 mm nebo 1400 x 1200 mm nebo 1200 x 1000 mm), stejně jako volných větších karosářských dílů na speciálním manipulačním podvozku 1600 x 1200 mm. Souprava je tak maximálně univerzální a není potřeba, aby pro každou velikost nebo typ palety byl nasazen jiný vozík. Tahač přepravuje čtyři

E-rámy o rozměrech 1600 x 1200 mm, maximální nosnost každého z nich je 1 000 kg. Nadstandardním prvkem je kloubové spojení vozíků.

Kloubová oj vytváří z první a druhé dvojice vozíků pevnou jednotku se dvěma páry kol. „Díky tomu je systém stabilní i při nerovnoměrném zatížení soupravy,“ doplňuje Václav Jung.

Modré manipulační vozíky s nákladem palet se snadno nasouvají na rámy ručně bez použití dalších manipulačních prostředků. Po nasunutí manipulačního vozíku na E-rám automaticky vozík zajistí proti vypadnutí speciální zámky. Jakmile nastoupí obsluha vozíku na tahač, souprava se automaticky přizvedne. Kolečka pojízdných vozíku jsou zdvižena a náklad je vezen jen na kolech E-rámu. V cíli může řidič pojízdné vozíky snadno vytáhnout ze soupravy přívěsů stisknutím nožní páky v kombinaci s vysouvacím ejektorem. Výrazným benefitem systému je vysoká věrnost stopě. Každý „liftrunner“ sleduje stopu svého tahače i v těsných zatáčkách, odchylka činí jen 2 % z celkové délky soupravy. Poloměr otáčení je standardně pouze 3,9 metru. Systém tak uspokojuje vysoké nároky uživatele na bezpečnost. Eliminuje riziko zasahování soupravy do bezpečnostních zón určených pro chodce (především v zatáčkách), a to bez jakýchkoli stavebních úprav a změn layoutu pracoviště. Takto se odstranily nutné stavební úpravy, kdy by se musely řešit zatáčky apod.

Standardní rychlost soupravy muže být až 15 km/h, v mladoboleslavském závodě společnosti ŠKODA AUTO byla vzhledem k interním předpisům omezena na 10 km/h.

Naložené palety s materiálem pro linky jsou připraveny v nádraží, kde je retraky nakládají na manipulační vozíčky. Operátor ručně zasune manipulační vozíky do tažné soupravy, se kterou přijíždí na místo určení k lince. Po sestoupení z tahače podvozky klesnou na zem a po stisknutí ejektoru je manipulační vozík snadno vytažen ze soupravy. Poté obsluha ručně přetlačí manipulační vozík k lince, prázdné manipulační vozíky zasune do soupravy a zajistí. V okamžiku, kdy řidič nastoupí na tahač, souprava se automaticky zvedne a může pokračovat v jízdě po dané trase. Obsluha systému není fyzicky náročná a vykonávají ji i ženy.

V současné době je v mladoboleslavském závodu nasazeno celkem šest tažných souprav. První aplikace tahačů STILL, které nahradily starší koncepci zásobování linek čelními vysokozdvižnými vozíky, proběhla ve svařovně M12, kde se vyrábějí Octavie. „Ze skladu tzv. panelových dílů vzdáleného 400 metrů od linky jsme začali pomocí E-rámů navážet na linku určitý sortiment palet,“ popisuje aplikaci Josef Vlček. „Dosud jsme materiál naváželi vysokozdvižným vozíkem, jedna jízda - jedna paleta. Díky E-rámům jsme schopni na jednu jízdu navážet čtyři palety najednou. Nejde o čtyřnásobné zvýšení produktivity, protože v určitých případech se vozí méně palet, ovšem díky této první soupravě se nám podařilo ušetřit jeden vysokozdvižný vozík. To ve třísměnném provozu znamená úsporu tří pracovních sil.“

Druhá aplikace následovala v hale M1. kde probíhá montáž Fabií. Zde již po čtyři roky pracovaly přívěsy, které si Škoda vyvinula vlastními silami. Tyto přívěsy mají však nevýhodu – palety se na ně nakládají po válečkových drahách a mají omezenou hmotnost (max 300 kg). „S pomocí E-rámů jsme nyní schopni navážet větší díly, přičemž se na rám dají naložit i menší palety, to nám umožnilo výrazně rozšířit škálu přepravovaného materiálu. Ke stávajícím třem tahačům, které nám přivážejí přibližně

70 % dílů vhodných pro tento způsob přepravy, jsme přidali jednu soupravu STILL a tak jsme pokryli 90 % linky. Tím jsme se přiblížili našemu cíli efektivnější obsluhy linky výhradně tahači,“ bilancuje projekt Josef Vlček. Hrubý odhad vycházející z postimplementační analýzy udává dvojnásobné zvýšení produktivity proti VZV.

Třetí aplikace je aktuálně v pilotní fázi, ve svařovně Fabií M14, kam Škoda pořídila čtyři soupravy s cílem ušetřit dalších šest pracovníků.

Cílem automobilky je zásobování montážních linek výhradně bez VZV.

Manažeři logistiky zvažují projekt tahačů rozšířit o aplikaci C-rámu, s jejichž pomocí by probíhal transport extrémně velkých dílu, které není možné přepravovat E-rámy. Budoucí soupravy by měly obsahovat jeden C-rám, za kterým budou zapojeny tři E-rámy.