02.02.2015

Sklad plastových výlisků v Miele využívá spádové regály

(Únor 2015) Koncern Miele v poslední době přesouvá do svého moravského závodu v Uničově další výrobu. Vznikla zde mimo jiné nová vstřikovna plastů, jejíž součástí je i nový mezisklad hotových výlisků. Pro něj firma zvolila ne zcela typické řešení s využitím spádových regálů, které umožnilo sladit protichůdné požadavky štíhlé výroby s dávkovou výrobou na vstřikovacích lisech. Generálním dodavatelem vybavení skladu byla firma STILL.

Závod společnosti Miele v Uničově se specializuje především na sušičky, vyrábí se tu až na některé speciální modely kompletní sortiment těchto domácích spotřebičů německého výrobce. Mimo to se v Uničově vyrábějí i některé modely praček a myček. Z původně montážního závodu se postupně přeměnil v klasický výrobní, v současnosti je třetím největším v koncernu.

SUPERMARKET SE SPÁDOVÝMI REGÁLY

Před nedávnem byla do Uničova převedena výroba plastových dílů na vstřikovacích lisech. Pro tzv. plastárnu byla v areálu postavena zcela nová hala. Protože přestavování lisů pro výrobu jiné součásti je náročná operace, bylo třeba vyřešit skladování určité zásoby těchto dílů pro potřeby montáže. Vzhledem k zásadám štíhlé výroby společnost zvolila princip tzv. supermarketu, který jinak využívá i pro malé díly.

Jako nejvhodnější řešení z konzultací s potenciálními dodavateli vyplynulo vybudování meziskladu se spádovými regály přímo ve výrobní hale „plastárny“. Spádové regály umožnily na relativně malém prostoru uskladnit potřebné množství dílů vypočtené z hlediska optimálních výrobních dávek. „Propočítávali jsme různé varianty včetně konvenčních nebo posuvných regálů, ale žádná nesplňovala naše požadavky ne kapacitu a průtočnost skladu tak dobře, jako právě spádové regály,“ vysvětluje Ondřej Pospíšil, vedoucí projektu v Miele.

Pro řízení zásob se využívá systému kanban, vlastní řízení skladu obstarává interní software firmy Miele. „Spádové regály nám umožňují díky odděleným kanálům jednoduše oddělovat jednotlivé výrobní dávky. Na vstřikovacích lisech není možné dosáhnout příliš velké variability výroby, přestavení stroje trvá šest až osm hodin, takže v každé dávce naplníme určitý počet kanálů a pak se stroj přestaví na výrobu jiného dílu. Hledali jsme tedy způsob, jak vybudovat supermarket na co nejmenší ploše, při dosažení vysoké kapacity,“ dodává Josef Šimko, vedoucí logistiky v Uničově.

RYCHLÁ REALIZACE

Sklad se stavěl ve dvou fázích – nejprve na začátku roku 2013 blok regálů určený pro hotové výrobky, celkem 1800 paletových míst, v loňském roce přibyl další blok určený pro vstupní materiál a obaly s kapacitou 650 paletových míst. Malou část skladu z boku jednoho bloku spádových regálů tvoří konvenční regály s pevnými skladovými místy pro maloobjemové a nízkoobrátkové výrobky.

Zadání projektu bylo podle Ondřeje Pospíšila velmi otevřené. Z diskusí s dodavateli vyplynulo jako optimální řešení právě použití spádových regálů, dodavatel následně vzešel ze standardního výběrového řízení. „Nejvýhodnější podmínky nakonec nabídla společnost STILL,“ říká Josef Šimko. „Termín pro realizaci byl šibeniční. Smlouvu jsme uzavřeli před Vánocemi a v polovině března už musela být hotová první část. STILL zajistil kompletní dodávku na klíč včetně systému sprinklerů.“

„První blok jsme předávali do provozu na začátku března, zbytek zhruba o dva týdny později. Do projektu bylo přes firmu STILL zapojeno několik subdodavatelů např. válečkové dráhy dodala firma Interroll a sprinklery firma MS Praha. Zhruba za deset týdnů tak bylo hotovo, další dva týdny jsme systém dolaďovali,“ dodává Zdeněk Palička, odborný manažer prodeje generálního dodavatele STILL.

SKLADOVÁNÍ SUROVIN I HOTOVÝCH VÝROBKŮ

Sklad je rozdělen na několik částí. „V části skladujeme některé vstupní materiály pro výrobu, v dalších kanálech pak interní vratné obaly. V těchto částech jsou regály otočené směrem k výrobní hale. Třetí část je určena pro hotové plastové výlisky. Zde jsou regály otočené opačně, ve výrobní hale je vstupní strana. Regály jsou ale udělané univerzálně, abychom mohli v případě potřeby směr jejich sklonu otočit,“ popisuje Ondřej Pospíšil.

Plastové výlisky jsou ve skladu uloženy převážně v gitterboxech podložených plastovou paletou, aby se ve spádovém regálu mohly snadno pohybovat. Část hlavně větších výlisků je uložena přímo na speciálních plastových paletách. „Naším přáním bylo ukládat gitterboxy do kanálů na šířku, tedy delší stranou k sobě. Běžný způsob je na délku. Kvůli tomu jsme museli palety i některé boxy opatřit speciálními ližinami, aby se v kanálu vůbec mohly pohybovat. Důvodem jsou naše interní procesy, kdy boxy na šířku vykládáme z vozidel a řidiči je mohou rovnou ukládat do regálů. Také při vyskladnění potřebujeme box nabrat na vidlice na šířku, protože je ukládáme na podvozky vláčku s tahačem,“ vysvětluje Ondřej Pospíšil.

Přísná norma VDS, jíž se skladování v celém koncernu Miele řídí, určuje mimo jiné dodržení malých, několikacentimetrových rozestupů mezi jednotlivými paletami v kanálu, aby voda ze sprinklerů mohla v případě požáru snadno protékat dolů. „To jsme vyřešili s dodavatelem palet instalací malých plastových bloků, které fungují jako nárazníky,“ dodává Pospíšil.

NETYPICKÉ ŘEŠENÍ

V současné době sklad obsluhují  retraky STILL FM-X 12 vybavené systémem fleet manager, který zamezuje neoprávněnému přístupu, hlídá případné nehody a umožňuje i podrobnou analýzu vytížení jednotlivých strojů. Protože se výroba v Uničově neustále rozšiřuje, přibudou v blízké době další stroje.

„Z našeho pohledu byla tato realizace neobvyklá především ze dvou důvodů. Jednak jde o poměrně zajímavou aplikaci spádových regálů, kterou jsme celou dodávali na klíč, jednak byl termín realizace opravdu hraniční, z pohledu jak samotné stavby, tak i dodávky manipulační techniky. Další zajímavostí je tady systém sprinklerů, které jsou rozvedeny ve všech regálových úrovních podle normy VDS,“ vysvětluje Milan Cizner, vedoucí prodeje STILL ČR pro region východ.