01.03.2013

Spolupráce, jak má být

(Březen 2013) „Před čtyřmi lety jsme ve firmě Continental Barum (tehdy ještě Barum Continental) provedli komplexní obměnu manipulační techniky, nyní jsme dostali šanci na tuto spolupráci navázat,“ říká Ing. Jan Weiss ze společnosti STILL, který je manažerem celého projektu.

Návrh a dodávka flotily manipulační techniky pro tak velkou firmu, jakou Continental Barum je, byla pro společnost STILL zajímavou výzvou a začátkem fungujícího partnerství.

„Continental Barum má řadu specifik; jde o rozlehlý areál s mnoha středisky, manipulační technika je zde vystavena opravdu velké zátěži,“ pokračuje ing. Weiss. „Snažili jsme se flotilu navrhnout tak, aby dobře sloužila nejen po technické stránce, ale také aby její provoz snížil provozní náklady a přinesl klientovi i ekonomický efekt.“

Continental Barum

Společnost Continental Barum je největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji. V loňském roce oslavila hned tři výročí: 20 let od zahájení spolupráce s firmou Continental, 40 let od výroby první pneumatiky v Otrokovicích a 80 let od založení obuvnické a pneumatikářské továrny firmou Baťa ve Zlíně. Continental Barum je výrobcem pneumatik pro osobní a nákladní automobily, produkuje však také vysokorychlostní pláště, tzv. Hi-Tech pneumatiky, pro sportovní vozy.

Výběrové řízení

V roce 2012 vyhlásila společnost Continental Barum výběrové řízení na dodavatele manipulační techniky. Opotřebovanou techniku měla nahradit zcela nová, s parametry vyhovujícími náročnému provozu. Součástí zadání byly také požadavky na komplexní monitorování jejího provozu a průběžnou optimalizaci. Výběrového řízení se zúčastnily čtyři firmy. Po třech kolech a pečlivém vyhodnocení všech důležitých parametrů vyhrála společnost STILL.

Specifika prostředí areálu zákazníka

Areál společnosti Continental Barum je velmi rozsáhlý. Zaměstnanci tedy manipulují s břemeny často na velké vzdálenosti a to ve velmi náročných podmínkách, nejen v krytých halách často i za zvýšené prašnosti, ale i venku, na nerovném terénu. Manipulační vozíky musí tedy mít výborné technické vlastnosti a to včetně nízké spotřeby energie a kvalitního odpružení.

Jednotlivá střediska společnosti Continental Barum mají na manipulační techniku různé požadavky. Jde o stohování do vysokých výšek, zavážení materiálu do průjezdových regálů, vykládání vlakových kontejnerů, návěsů nebo nákladních aut. Vozíky přivážejí materiál k jednotlivým linkám, jezdí ve výrobě, v patrech. Mnohdy je proto kladen důraz i na jejich nízkou hmotnost.

Nová technika a její financování

V únoru 2013 dodala firma STILL 127 nových manipulačních vozíků. Společnost Continental Barum, stejně jako v předchozích letech, vozíky nenakupuje, ale využívá možnost dlouhodobého pronájmu s kompletním fullservisem.

„Dlouho jsme hledali partnera pro financování a našli jsme ho v největší leasingové společnosti ČSOB leasing. Ta umí financování takových projektů strukturovat na míru, například prostřednictvím produktu Operativní leasing, a to za velmi atraktivních podmínek,“ doplnil ing. Weiss k otázce financování.

Novinky a inovace

Firma STILL navrhla maximální podíl standardizované manipulační techniky. Díky tomu lze vozíky mezi jednotlivými odděleními střídat, a zajistit tak jejich rovnoměrné opotřebení, což šetří náklady.  Také nosnosti byly sjednoceny u nejpoužívanějších čelních vozíků na 2 t tak, aby nebylo nutno tento parametr s každou změnou v provozu řešit.

Novinkou je rovněž využití unikátního softwaru Fleetmanager 4x, což je systém, který funguje na základě klasického GPRS modulu. Ve vozíku je umístěna SIM karta, která komunikuje on-line přímo se serverem, do systému účastníci vstupují přes webové rozhraní. Fleetmanager 4x umožňuje sledovat veškeré parametry používání vozíku, jeho velkou výhodou je také záznamník nehod, který dokáže okamžitě odeslat veškeré informace a řešení nehod usnadňuje. Díky identifikaci pracovníků se výrazně snížila nehodovost. Systém kromě toho umožňuje zaznamenávat stav vozíků při jejich předávání mezi směnami.

Servis a rezervy

Už před čtyřmi roky zřídila firma STILL přímo v areálu Barumu servisní středisko s nonstop provozem a osmi servisními techniky, které po půl roce přešlo na provoz od 6.00 do 18.00 hodin.  Po zbývající čas je k dispozici „pohotovost“, která dokáže zareagovat do 90 minut.

V areálu je také alokována rezervní technika v počtu 20–30 vozíků. Ta slouží k řešení určitých špiček, jako je například expedice pneumatik nebo přístavba dalších provozů. Tyto vozíky jsou půjčovány krátkodobě, na období 1–2 měsíců.

Složení flotily

Aktuální dodávka obsahovala 127 ks manipulační techniky a celkem 9 typů strojů.

Nejpočetněji jsou v nové flotile zastoupeny tahače pro sedícího řidiče R06. Tyto vozíky jezdí v náročném, 24hodinovém provozu až 19 hodin čistého času. Jejich baterie byla proto posílena na 48 V, aby měly dlouhou výdrž.  Úspěšný provoz tohoto typu vozíku v předchozích 4 letech ukázal jeho skutečně výjimečné vlastnosti.

Vlajkovou lodí společnosti STILL, a zároveň druhým početně zastoupeným typem je čelní elektrický vysokozdvižný vozík RX20, a to většinou ve standardizované verzi s nosností 2 t. Jeho největší předností je velmi jednoduchá a rychlá výměna baterie. Po dohodě se zákazníkem dodala firma STILL k těmto vozíkům systém úspory energie Blue Q a také LED osvětlení pro lepší viditelnost, vše výrazně  snížuje náklady na spotřebu energie.

Flotila má také řadu vozíků typu RX70 s jedinečnou hybridní technologií. Tento vozík má nejmenší spotřebu na trhu a identické ovládání jako elektrický vozík.

Závěrečné zhodnocení

Projekt výměny manipulační techniky ve společnosti Continental Barum byl jedním z největších projektů realizovaných v roce 2012. Dodávka nové techniky je časově i personálně náročná, protože každý vozík z původní flotily musí být zkontrolován, opraven a navrácen zpět. Zároveň musí být nahrazen vozíkem novým. Probíhalo také zaškolení obsluhy, která se seznamovala se všemi novinkami. Na tomto projektu se podílela všechna oddělení společnosti STILL. Díky tomu, že nám firma Continental Barum umožnila skladovat starou techniku ve svém areálu, zvládli jsme proces předání nové flotily a převzetí staré techniky ve velmi krátkém čase a k plné spokojenosti zákazníka.“ říká ing. Weiss a dodává:  „Snažíme se být nejen dodavatelem Intralogistických řešení, ale především partnerem. Vážíme si toho, že si firma Continental Barum vybrala právě nás.“

„Už čtvrtým rokem nám manipulační techniku dodává firma STILL ČR, a je to spolupráce, jak má být.“

- Libor Láznička, jednatel společnosti Continental Barum s.r.o.