04.12.2019

Spolupráce Shuttle a automatických vozíků

Manipulace s big bagy v kanálovém skladu a zásobování výroby

Výzva: Vytvoření automatizovaného skladu surovin během 9 týdnů

Řešení: Poloautomatické satelitní vozíky (Shuttle) s automatickými vysokozdvižnými vozíky s výsuvným zvedacím zařízením v kanálovém skladu

Produkty: mj. FM-X, RX 60, STILLPalletShuttle

IFOY Award 2015: Inteligentní systémové řešení dokázalo přesvědčit i porotu IFOY v kategorii "Intralogistická řešení"

Za pouhých devět týdnů postavil STILL, výrobce manipulační techniky a dodavatel komplexních intralogistických řešení se sídlem Hamburku, sklad surovin pro výrobce fólií PVB Kuraray Trosifol se všemi potřebnými automatickými komponenty. V inteligentním materiálovém toku spolu poprvé komunikují poloautomatické satelitní vozíky (Shuttle) s automatickými vysokozdvižnými vozíky s výsuvným zvedacím zařízením v kanálovém skladu.

S fóliemi PVB se setkal snad každý, aniž by o tom věděl. Fólie PVB se vyznačují velmi vysokou pevností a používají se při výrobě vrstvených skel předních oken automobilů jako mezivrstva. Kuraray Trosifol sídlící v Troisdorfu u Kolína nad Rýnem patří k předním výrobcům těchto plastových fólií, které se nepoužívají pouze u předních skel automobilů, ale také jako bezpečnostní sklo v bankách a klenotnictvích, mrakodrapech, solárních zařízeních a dokonce je tato fólie použita ve skleněné kupoli Německého spolkového sněmu.

Rozšířené výrobní kapacity vyžadují zásobování materiálem

Pro zajištění konkurenceschopnosti rozšířila společnost Kuraray Europe GmbH své výrobní kapacity a kvůli akutnímu nedostatku místa současně centralizovala skladování surovin v automatickém skladu. O transparentní a ekonomický materiálový tok se v něm starají softwarové a automatizované systémy, které do sebe inteligentně zapadají. Výjimečné je, že pro zajištění dodávky surovin ve správném čase na správné stanoviště zásobování výroby spolu poprvé komunikují poloautomatické satelitní vozíky (Shuttle) s plně automatickými vysokozdvižnými vozíky s výsuvným zvedacím zařízením (obr. 1).

Specialista na výrobu PVB fólií dlouho hledal generálního partnera pro dodávku kompletní intralogistiky nového skladu surovin. Budova se zastavěnou plochou 4500 m² téměř pokrývá plochu malého fotbalového hřiště. „Náš projekt jsme představili mnoha známým dodavatelům na trhu přepravních systémů pracujících bez řidiče a komplexních řešení. Na konci zůstali jen tři, kteří si na realizaci vůbec troufli. Pouze společnost STILL však dokázala požadovanou komplexní koncepci realizovat jako generální dodavatel v napjatém termínu pouhých devíti týdnů,“ vyjádřil se Manfred Kania, Head of Logistics u společnosti Kuraray. Tato koncepce obsahuje:

  • vysoce zahuštěný skladový systém s kanálovými regály s kapacitou 3300 míst,
  • sedm satelitních vozíků (Shuttle),
  • tři automatizované vysokozdvižné vozíky s výsuvným zvedacím zařízením typu FM-X,
  • dva elektrické vysokozdvižné vozíky s protizávažím typu RX 60,
  • komponenty přepravní techniky, např. řetězové dopravníky, horizontální přepravníky s teleskopickými vidlicemi, dočasná odkládací místa, stohovací automat pro prázdné palety,
  • počítač řízení materiálových toků a
  • nadřazený počítač řízení skladu.

Pro možné kolísání výroby bylo zařízení navrženo se zaměřením na vysokou flexibilitu a transparentnost v řízení skladu. Dále byla díky nepřetržitému provozu zajištěna rychlá amortizace. Po finálním rozpracování koncepce bylo třeba zvládnout obrovskou výzvu projektu: realizaci v krátkém termínu pouhých devíti týdnů.

Montáž regálového systému, přepravní techniky a pracovní plošiny a následně uvedení všech zařízení do provozu muselo být za každou cenu úspěšně dokončeno v takto krátkém čase. Přes počáteční potíže při realizaci tohoto pilotního projektu bylo zařízení díky obětavosti a nasazení všech dodavatelů a díky hladké a partnerské spolupráci se společností Kuraray Trosifol uvedeno do provozu v termínu. Surovina potřebná k výrobě ve formě jemného granulátu PVB byla dodána ve velkoobjemových vacích, nazývaných big bag. Z nákladních automobilů byly big bagy vyloženy pomocí manuálně ovládaných elektrických vysokozdvižných vozíků vybavených skenery a terminály. Skenováním se zboží zaeviduje do nadřazeného počítače řízení skladu a podle informací zobrazených na terminálu s dotykovým displejem se odveze do správného kanálu obsluhovaného satelitním vozíkem (Shuttle). Zde si Shuttle big bagy automaticky odeberou a zaskladní je, a přitom zaručují vysokou hustotu skladu a rychlý přístup ke zboží (obrázek 3).

Na straně výstupu zboží pracují v nepřetržitém provozu tři automatizované vozíky s výsuvným zvedacím zařízením. Vkládají satelitní vozíky (Shuttle) do správných kanálů s milimetrovou přesností (obrázek 4) a přepravují vyskladňované big bagy na předávací stanici přepravní techniky (obrázky 5 a 6), která se skládá mj. z řetězových dopravníků, horizontálních přepravníků s teleskopickými vidlicemi, dočasných odkládacích míst a stohovacího automatu pro prázdné palety. Tyto prvky přepravují big bagy na celkem sedm pracovních stanic (obrázek 7), kde se surovina z velkoobjemových vaků nasává a potrubím přepravuje k pěti výrobním strojům v sousedních halách. Prázdné palety se shromažďují ve stohovacím automatu a následně se vysokozdvižným vozíkem s výsuvným zvedacím zařízením převezou do kanálů, které jsou pro ně rezervované, a Shuttle je zaskladní.

Skladovací procesy se ukládají v IT systému

Centrálním řídicím místem inteligentní koncepce materiálových toků je počítač řízení skladu. Ten komunikuje s počítačem řízení vozíků, satelitními vozíky (Shuttle), počítačem řízení materiálových toků a systémem řízení kvality. Zodpovídá za veškerý pohyb zboží a vozíků a hlásí příjem zboží a expedici nadřazenému systému SAP – kompletně a v reálném čase. Procesy ve skladu se automaticky ukládají v IT systému. Tím je zajištěna transparentnost a zpětná sledovatelnost všech procesů. Denně do skladu nákladní automobily přivezou přibližně 400 palet, které se zaskladní. Odběr zboží z regálového systému probíhá permanentně a průměrnou rychlostí dvanáct palet za hodinu. Celý systém zásobuje výrobu surovinami 24 hodin denně. Skladová technika je tak v nepřetržitém provozu. Společnost STILL proto použila energetickou koncepci na bázi výměnných baterií. Napětí baterií všech vozíků se neustále sleduje. Jakmile dosáhne určité mezní hodnoty, vysokozdvižný vozík s výsuvným zvedacím zařízením automaticky najede ke stanici pro výměnu baterie.

Veškerý provoz skladu byl sdružen a optimalizoVšechny intralogistické komponenty v novém skladu surovin společnosti Kuraray Trosifol instalovala společnost STILL. Poprvé byla také realizována spolupráce poloautomatických satelitních vozíků (Shuttle) s automatizovanými vozíky s výsuvným zvedacím zařízením, a to za pouhých devět týdnů. „Přesně k okamžiku zahájení výroby jsme mohli zařízení uvést do provozu,“ říká spokojeně Manfred Kania. Různé manuálně obsluhované oblasti skladu byly zrušeny a celá správa skladu byla sdružena a optimalizována.

Pro sklad surovin byla požadována disponibilita zařízení minimálně 98 %, což dokázala společnost STILL zaručit. „Při výpadku nového distribučního centra,“ říká Kania, „by se naše nepřetržitá výroba na všech výrobních linkách zastavila během několika hodin.“ V podobě vysoce moderního logistického centra získala společnost Kuraray Trosifol hospodárné a transparentní vedení skladu a manuální manipulace s materiálem se výrazně zjednodušila. Případné výpadky se překlenou v nouzovém režimu. Materiálový tok zajistí sjednaná nepřetržitá servisní pohotovost a rychlé reakční časy servisních techniků.

Elektrické vysokozdvižné vozíky STILL
Vysokozdvižné vozíky STILL s výsuvným zvedacím zařízením
Autoatizace