26.06.2019

STILL MX-X: velký pomocník v logistice

Würth Elektronik Francie je výrobce elektrických a elektromechanických komponent se sídlem v Jonage u Lyonu a s průměrným růstem 25 % ročně. "To nás nutí k pravidelnému rozšiřování logistiky, a to téměř každé dva roky. Jen tak dokážeme držet krok s naším rozvojem a současně zachovávat kvalitu, která přináší náš úspěch," vysvětluje Sébastien Vom Scheidt, vedoucí oddělení Supply Chain Management v pobočce. Budova, která byla postavena v roce 2012, neboť předchozí sklad v Saint Priestu byl příliš malý, zaručuje vynikající standard servisu: 98 % denně generovaných dodacích listů se dostane do expedice ještě týž den. Expresní dodávky v rámci Francie trvají 24 hodin, v rámci Evropy 48 hodin a do zbytku světa 72 hodin.

Od kontejneru k jednotlivému dílu

Nejrůznější objednávky jsou expedovány s mírou RMA (Return Merchandise Authorization) 0,08 % – tedy jednou chybou na 2 200 řádků objednávek: celé palety, kontejnery pro průmyslové velkoodběratele, balíčky s malým množstvím až po vzorky zdarma.

"Zpracováváme všechny druhy poptávek bez omezení minimálního množství, zatímco u konkurentů jsou určité druhy zboží dostupné až od minimálního objednaného množství," doplňuje Sébastien Vom Scheidt.

Síla společnosti Würth Elektronik se opírá o obchodní model, který jsme převzali z centrály a který se osvědčil: velké zákaznické portfolio z mnoha oborů, které se skládá především z malých a středních podniků. Zajišťuje 90 až 95 % obratu a snižuje finanční riziko, pokud bychom někdy ztratili velkého zákazníka. Stinnou stránkou této strategie je nutnost velkých skladových zásob – v tomto případě zboží v hodnotě 9,5 milionů eur, které zajišťuje nezávislost na dobu tří až šesti měsíců. „Náš katalog zahrnuje 5 500 standardních artiklů a naše skladové zásoby obsahují 6 500 artiklů,“ upřesňuje Sébastien Vom Scheidt. To vyžaduje příslušně velký a organizovaný sklad – pouze tak je možné zajišťovat specifické požadavky dle potřeb tohoto druhu logistiky.

Trojnásobná kapacita skladu

Snaha soustředit se na servis brzy vedla k rozšíření skladu. Společnost Würth Elektronik využila v roce 2015 při projektování externí poradenství a výstavba byla dokončena v roce 2017. Plocha pro palety byla rozšířena z 1 000 na 3 500 m2, popř. na kapacitu 9 000 palet (2 800 v roce 2012). Část pro vychystávání a expedici objednávek byla zvětšena z 1 500 na 2 500 m2. Hlavní těžiště přestavby: instalace mezipatra a automatického přepravního pásu. To mělo zaručit, že se nerozšíří budova a tím neprodlouží trasy pro zaměstnance z vychystávání a kontroly kvality. "Tento systém zajišťuje plynulé přebírání vychystávacích boxů a současně zamezuje přetížení kontrolní oblasti, kterou musí zboží procházet, protože všechny zásilky se kontrolují a odebírají se náhodné vzorky," dodává Sébastien Vom Scheidt.

Další logistickou změnou bylo oddělení vstupních a výstupních toků zboží. V praxi to znamená, že se odebrané artikly nakládají na palety na dopravním pásu a při výstupu je z pásu odebere jeden ze dvou vysokozdvižných vozíků s výsuvným zvedacím zařízením STILL FM-X 10 a naloží na jednu z konzolí na konci paletového regálu. Minimalizuje se tak riziko překrývání materiálových toků a současně to řidičům přináší plynulou práci.

Dva regálové vozíky v barvách Würth

Na závěr odebírá palety paletového regálu jeden ze dvou regálových vozíků MX-X. Rozhodnutí pro sklad s úzkými uličkami padlo na základě zkušeností skupiny Würth: nejvyšší skladové místo je v úchopové výšce 10,50 m – se specifikem, že paletová místa jsou standardizována na hloubku 80 cm a šířku 1,20 m. "Toto prostorové řešení je výsledkem omezení našeho softwaru pro správu skladu, který umožňuje pouze jedno číslo artiklu, popř. šarže na paletu. Pokud se u některého artiklu zjistí problém s kvalitou, je možné příslušné místo okamžitě zablokovat a zabránit jakékoli expedici vadného zboží. „Tato velmi flexibilní funkčnost nám také v naší logistické práci umožňuje využívat princip FIFO (First In First Out)."

Také dva regálové vozíky MX-X profitují z francouzského vylepšení – kamera pro jízdu vzad vybavená motorem se automaticky přizpůsobí rychlosti jízdy: čím rychleji vozík jede, tím větší je zorný úhel kamery. Vozíky jsou navíc vybaveny laserovými detektory, které identifikují případné překážky. "Tyto dva bezpečnostní a asistenční systémy byly vyvinuty specificky pro francouzský trh," potvrzuje Thomas Bary, manažer prodeje ve společnosti STILL.

Oba vozíky jsou navíc v barvách Würth. "Sklad je výsledkem pečlivých architektonických výzkumů a reprezentuje komerční platformu skupiny. Proto bylo logické využít při konfiguraci i vozíky. S touto novou budovou jsme si zajistili malou rezervu. Zbývá nám tak čtyři až pět let do dalšího velkého rozšíření a přizpůsobení," vysvětluje Sébastien Vom Scheidt. S dostupnou, popř. v současnosti využívanou plochou 4 800 m2 jsme se připravili na budoucnost.

OptiSafe: flexibilita a bezpečnost

"Oproti běžným vysokozdvižným vozíkům, u kterých je předprogramovaná výška zdvihu, je vozík MX-X vybaven funkcí OptiSafe, která umožňuje nastavit výšková omezení pro určité oblasti," vysvětluje Julien Baer, manažer prodeje intralogistiky ve společnosti STILL. Díky tomuto systému je možné naprogramovat bezpečné výšky dle topografie skladu nebo překážek a vyloučit tak lidské selhání a riziko kolizí. Systém se opírá o síť transponderů zapuštěných v podlaze, která vozíkům sděluje v reálném čase jejich přesnou polohu. Při přestavbě budovy (například při rozšiřování nebo změně funkce skladovací plochy), je možné transpondery nově naprogramovat. Možnosti úprav jsou tedy velmi flexibilní. "Pomocí této technologie lze vytvářet plán skladu a označovat zakázaná místa," pokračuje Julien Baer.