01.05.2015

Tažné soupravy STILL

zajišťují efektivní logistiku ve firmě Kiekert-CS

(Květen 2015) Od roku 1993 působí v České republice firma Kiekert-CS s.r.o., která je výrobcem zámků pro automobilový průmysl. Denní produkce v přeloučském závodě dosahuje více než 160 tisíc zámků v 6,5 tisících zajišťujívariantách. Na výrobě pro všechny evropské automobilky se podílí více než 2 500 zaměstnanců, z toho zhruba 180 zajišťuje logistiku. K dosažení efektivní interní logistiky se zde mimo jiné využívají čtyři inteligentní tažné soupravy značky STILL.

Minimální zásoby, maximální flexibilita

V loňském roce společnost Kiekert-CS vybudovala novou výrobní halu. V této souvislosti bylo nutné vytvořit nový logistický koncept. Petr Kuchyňa, Plant Operations Manager společnosti Kiekert-CS, podotýká, že logistika začíná již u komunikace se zákazníky, kterou má ve firmě na starosti skupina třiceti disponentů. Odvolávky, které od zákazníků přijímají, slouží jako podklady k naplánování výroby. Disponenti rovněž spolupracují s dodavateli materiálu, aby byly zajištěny včasné dodávky materiálu, což je stěžejní pro výrobu v požadovaném termínu. „Další důležitou součástí logistiky je oddělení balení podílející se na logistickém konceptu zahrnujícím mimo jiné způsob dodání zboží a typ balení. Oddělení dopravy pak zajišťuje a sjednává dopravu u externích dopravních firem. Nesmíme zapomenout ani na celní oddělení a skladové hospodářství, které zabezpečuje zaskladnění zboží a včasnou dopravu materiálu na výrobní linku.“

Inteligentní tažné soupravy zásobují jednotlivé lokace u výrobní linky. Vyrobené produkty přepravují do skladu a také zajišťují přepravu prázdných obalů do skladu materiálu. Základním požadavkem je, aby bylo ve výrobě co nejméně materiálu, protože výrobní plocha je velice drahá. Proto se na výrobní linky materiál přepravuje pouze na základě požadavků z výroby. Společnosti Kiekert-CS původně pro zásobování výroby zvažovala více variant včetně plné automatizace. Přitom každé řešení mělo určitá negativa i pozitiva. Nakonec se jako nejvhodnější řešení jevily tažné soupravy STILL umožňující zajistit velice flexibilní logistiku.

„Vzhledem k tomu, že výrobní linky musíme přizpůsobovat momentálním požadavkům zákazníků, nemohli jsme zvolit plně automatizované zásobování. Znamenalo by to totiž velice často v informačním systému přeprogramovat systém zásobování,“ vysvětluje Petr Kuchyňa.

E-rámy umožňují snadnou a rychlou manipulaci

Tomáš Šíp, odborný manažer prodeje společnosti STILL ČR, uvádí, že ve společnosti Kiekert-CS jezdí čtyři tažné soupravy STILL složené vždy z tahače STILL CX-T s hydraulickou funkcí a čtyř kusů E-rámů. E-rámy byly  dodány na základě požadavků společnosti Kiekert-CS na speciální úpravu, takže umožňují transport palet 1200 x 800 mm i 1200 x 1000 mm. Díky speciální úpravě šířky E-rámu se podařilo dosáhnout velmi malého průměru otáčení, což představuje jednu z největších výhod tažné soupravy. Z hlediska bezpečnosti jsou tahače vybaveny výstražných majákem a systémem STILL SafetyLight s modrým světlem před vozíkem. E-rámy jsou pak vybaveny výstražnými praporky. „Každý tahač STILL CX-T má k dispozici dvě baterie 24V 625 Ah, jejichž výměna probíhá bokem pomocí válečkové dráhy. To umožňuje využívat tahače (tažné soupravy) až šest motohodin na jedno nabití a také rychlou výměnu baterie, která soupravu velmi rychle vrací do provozu,“ dodává Tomáš Šíp.

Petr Kuchyňa podotýká, že tažné soupravy STILL dostaly přednost především z důvodu velice snadné manipulace. Když řidič sestoupí z tahače, E-rámy připojených vozíků klesnou pomocí hydraulického zařízení na podlahu skladu, takže může okamžitě začít manipulace s paletami.

„Tažné soupravy jsou vybaveny signalizací modrou světelnou šipkou, kterou vozík při jízdě promítá na podkladu skladu, čímž se zvyšuje bezpečnost ve skladu. Každá souprava s několika metrovým předstihem dává signál, kterým směrem pojede. Tímto bezpečnostním systémem nejsou vybaveny pouze tažné soupravy, ale všechny vozíky ve společnosti Kiekert,“ zdůrazňuje Petr Kuchyňa.

Základním prvkem je hydraulický zdvih

Odborníci společnosti STILL zdůrazňují, že moderní výrobní procesy dnes vyžadují flexibilní koncepce materiálových toků, které musí probíhat efektivně, s orientací na poptávku a současně musí být šetrné k přírodním zdrojům. V souladu s tímto trendem jsou k zásobování materiálem ve výrobních provozech stále častěji využívány systémy inteligentních tažných souprav. Zásobují s nízkými nároky na čas a prostor pracovního místa. V současné době je to trend patrný především v automobilovém průmyslu.

Kouzlo tažných souprav spočívá v produktivitě přeprav, která je daleko vyšší než u horizontálních přeprav čelními vozíky. Jedna tažná souprava dokáže přepravit například čtyři palety s materiálem najednou oproti jedné paletě na vozíku, což pochopitelně znamená vyšší efektivitu a také větší bezpečnost na výrobních linkách, protože se tam pohybuje méně manipulační techniky.

Základní technologický prvek je hydraulický zdvih. Přepravovaná manipulační jednotka je uložená na manipulačním podvozku. Díky tomu pracovník, který tažnou soupravu ovládá, může paletu přepravovat jak v tažné soupravě nebo pak samostatně na konkrétní místo. Když přijede tažná souprava do skladu, E-rámy (STILL nabízí rovněž C-rámy) klesnou k podlaze, takže palety s materiálem je na ně možné snadno natlačit. Poté jsou palety na E-rámu bezpečně zajištěny čepy, E-rámy se zvednou a může být zahájena vlastní přeprava.

Souprava věrně kopíruje stopu tahače

Nosnost každého vozíku inteligentní tažné soupravy dosahuje až 1000 kg. STILL dodává šest standardních velikostí E-rámů. Další rozměry a nosnosti je možné vyrobit na zakázku podle potřeby zákazníka. Rychlost inteligentní tažné soupravy může dosáhnout až  7,5 kilometrů za hodinu. Důležitým parametrem je věrnost stopy tahače během jízdy. STILL udává maximální odchylku posledního E-rámu od tahače 3,5 procenta délky soupravy. To znamená, že souprava věrně kopíruje stopu tahače, což velmi přispívá k bezpečnému provozu a také k daleko lepší manévrovatelnosti.

Hydrauliku lze nahradit pneumatickým systémem, který je optimální především do provozů, kde je kladen velký důraz na čistotu. Další možnost představují takzvané autonomní E-rámy, které pracují na principu samonabíjecích akumulátorů. Na každém E-rámu je umístěno malé čerpadlo, které po ujetí několika metrů dokáže nabít akumulátor. Ten následně zajišťuje potřebný zdroj tlaku pro zdvih E-rámů bez nutnosti hydraulického čerpadla na tahači soupravy.

Tažné soupravy je možné automatizovat

V souvislosti s aktuálními trendy logistiky materiálového toku je možné inteligentní tažné soupravy STILL automatizovat. V plně automatizovaném provedení se tažná souprava pohybuje na stanovených přepravních trasách zcela samostatně například pomocí navigace s magnetickými body, magnetickými pásky či laserem. Najede přitom automaticky na jednotlivá stanoviště pro nakládání a vykládání. Souprava sama zajistí i vyložení a naložení palety.

Tahače STILL lze pro automatizovaný materiálový tok vybavit velmi snadno. Instalace závisí jen na požadovaném typu navigace. V automatizovaném materiálovém toku lze používat jak E-rámy, tak C-rámy.