18.02.2019

Technologie budoucnosti se osvědčila v náročné logistické praxi

Obor: Automobilová elektronika.

Společnost: Mezinárodní společnost, 380 000 zaměstnanců, 12 000 provozoven ve více než 30 zemích.

Výzva: Maximální disponibilita a optimalizace celé flotily. Nový distribuční sklad o ploše 58 000 m2. Dvou- až třísměnný provoz. Budoucí vize nulových emisí.

Řešení: 137 skladových strojů s pohonem na palivové články, plnicí stanice a úpravna.

Produkty STILL: 36 vysokozdvižných vozíků s výsuvným zvedacím zařízením FM-X, 78 vozíků pro horizontální vychystávání CX-S, 6 vysokozdvižných vozíků pro současnou práci ve dvou úrovních EXD-S a 17 nízkozdvižných vozíků EXU-S.

Společnosti Carrefour a STILL realizovaly největší projekt s manipulační technikou na palivové články v Evropě.

Vodíkový pohon je v současnosti vedle čisté elektromobility s využitím baterií považován za klíčovou technologii na cestě do budoucnosti s nulovými emisemi. Zatímco v automobilovém průmyslu a v oblasti užitkových vozidel se technologie palivových článků teprve zabydlují, vybavila společnost STILL ve Francii pro Carrefour pohonem na palivové články celkem 137 kusů manipulační techniky. Po nyní téměř rok a půl trvajícím používání se ukazuje, jaké výhody tato technologie vedle ekologických aspektů intralogistice přináší.

Budoucnost elektromobility nezačíná na silnici, ale v novém logistickém centru Carrefour Supply Chain ve Vendin-Le-Vieilu v severní Francii. V přibližně 58 000 m2 velkém logistickém centru největšího francouzského maloobchodního koncernu je na paletách uskladněno mezi 14 000 a 16 000 druhy zboží – především nápoje, potraviny a drogistické zboží. Carrefour Supply Chain provozuje ve Francii síť 60 logistických center. Z nového logistického centra se zásobuje přibližně 360 různě velkých provozoven na severu Francie – od velkoobchodu po malé místní obchody. „Carrefour Supply Chain je světový koncern. Naší hlavní činností je přeprava a následné vychystávání a zasílání dodávek přes logistickou platformu, aby všichni naši zákazníci našli ve všech našich obchodech požadované produkty,“ vysvětluje ředitel centra Alain Audegond.

Čistý a efektivní vícesměnný provoz

Na první pohled se provoz ve Vendinu nijak neliší od běžných distribučních skladů. Zde se ve dvou- až třísměnném provozu vychystávají plné a smíšené palety zbožím pro jednotlivé provozovny. Disponibilita vozíků má pro Carrefour Supply Chain vysokou prioritu. Klasické skladové stroje s olověnými bateriemi s kapalným elektrolytem musely po směně na výměnu baterie. To stojí nejen čas, ale vyžaduje to také příslušnou infrastrukturu ve formě prostoru pro nabíjení s odpovídajícím ventilačním zařízením a místa pro výměnné baterie. Ve Francii jsou předepsaná zařízení pro výměnu baterie, která zajišťují ergonomické provedení výměny. Proto společnost Carrefour Supply Chain hledala alternativní ekologické řešení a rozhodla se pro stroje skladové techniky s pohonem na palivové články. „S projektem ‚Palivové články‘ chtěla společnost Carrefour najít inovativní řešení, aby redukovala svou bilanci CO2. Jako pilotní pracoviště pro realizaci tohoto řešení byl vybrán sklad ve Vendinu,“ říká Arnaud Torchy, technický ředitel pobočky Carrefour - Sever. STILL, jako projektový partner pro vnitropodnikovou logistiku, vybavil pro projekt HyLIFT-EUROPE podporovaný EU celkem 137 skladových strojů STILL pro použití palivových článků: 36 vysokozdvižných vozíků s výsuvným zvedacím zařízením FM-X, 78 vozíků pro horizontální vychystávání CX-S, 6 vysokozdvižných vozíků pro současnou práci ve dvou úrovních EXD-S a 17 nízkozdvižných vozíků EXU-S.

Krátká zastávka na čerpací stanici vodíku nahradí výměnu baterie

Čistě vzhledově se vozíky téměř neliší od konstrukčně stejných vozíků poháněných bateriemi. Inovace se skrývá uvnitř prostoru na baterie. Zde tluče zelené srdce: palivový článek. Přeměňuje vodík přímo na palubě vozíku na elektrickou energii. Tato energie se ukládá a pak je bezprostředně k dispozici pro pohon pojezdu, hydrauliky a vedlejších agregátů. Oproti dieselovým nebo plynovým vozíkům neprodukují vozíky na vodík žádný CO2 a ani žádné jiné škodlivé plyny, jako jsou oxid uhličitý a oxidy dusíku – jako odpad produkují pouze vodu. Další podstatnou výhodou vodíku jako zdroje energie je rychlé a jednoduché tankování vozíků. Palivový článek se ve vozíku opět naplní za pouhé 3 minuty a má dostatek energie pro průměrnou dobu používání až 6 hodin. Stanice pro skladování a úpravu vodíku se nachází mimo halu. Odtud je vodík veden potrubím k celkem třem plnicím stanicím, které jsou strategicky rozmístěny v hale.

Projekt koordinovaný společnostmi Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) a Ludwig-Bölkow Systemtechnik byl realizován společnostmi Carrefour a STILL společně s Air Liquide jako dodavatelem vodíku a vodíkové techniky a Plug Power Europe (dodavatel vodíkových produktů a palivových článků pro průmysl), jako partnerem pro systémy palivových článků. „Jsme hrdí na to, že jsme úspěšně instalovali dosud největší flotilu manipulační techniky na palivové články v Evropě. Od roku 2013 společnost STILL pravidelně realizuje vodíkové projekty s různými typy vozíků. Naším cílem je nabízet zákazníkům nejlepší řešení. Vodíkové palivové články jsou přitom technologií, která nabízí mnoho výhod, například maximální disponibilitu,“ vysvětluje Björn Grünke, produktový manažer energetických systémů ve společnosti STILL.

Zkušenosti ze dvou projektových fází

Expedice vozíků proběhla stejně jako výstavba skladu ve dvou fázích: Prvních 57 skladových strojů expedovala společnost STILL v září 2017. Dalších 80 vozíků bylo uvedeno do provozu v lednu 2018. Alain Audegond je z výkonu a manipulace s vozíky na palivové články nadšený: „Využitím flotily vodíkem poháněných vozíků jsme dokázali nejen redukovat naši uhlíkovou stopu, ale zároveň jsme odpadnutím výměny baterií usnadnili i práci našim zaměstnancům a zlepšili tak ergonomii práce. Plnicí stanice navíc nevyžaduje uzavřený prostor, ale je možné ji instalovat přímo vedle rampy. Kromě toho potřebujeme celkově méně vozíků a pro vozíky poháněné palivovými články nepotřebujeme výměnné baterie nebo další infrastrukturu pro výměnu baterií.“ S tímto projektem realizovaným ve dvou vlnách stanovili partneři milník pro využití vodíku jako alternativního zdroje energie a dokázali, že se tato technologie v náročné logistické praxi osvědčila. „Palivový článek je řešením budoucnosti s řadou výhod: zlepšení pracovních podmínek, snížení emisí CO2 a lepší výkonnost manipulační techniky,“ shrnuje Arnaud Torchy spokojeně. Společnost STILL tímto projektem prokázala svou kompetenci v poskytování řešení a ukázala, že se vyplatí vydat se novými cestami. „Palivový článek je velmi slibná technologie, se kterou můžeme nashromáždit informace o nejlepší energetické technice budoucnosti,“ je si jistý Kai von Berg, ředitel produktového managementu skladové techniky a energie. Pro Carrefour ukazuje projekt rovněž cestu do budoucna. Pozitivní zkušenosti ve Vendinu ukázaly, že technologie nabízí ekologický a ekonomický potenciál pro rozšíření v rámci koncernu.