30.03.2023

Automatizace dokáže práci usnadnit a zeefektivnit, lidé se však ztráty zaměstnání obávat nemusí

Dnešní doba přeje digitalizaci. Technologie se neustále vyvíjí směrem kupředu. Nepotřebné profese v souvislosti s digitalizací zanikají, na druhou stranu se uplatní celá řada nových pracovních pozic. Digitální dekáda významně ovlivňuje také odvětví logistiky, mnoho firem přechází k dílčí automatizaci skladů. Ohrozí to práci stávajících zaměstnanců? Dle Filipa Šustka, vedoucího oddělení automatizace společnosti STILL ČR, nikoliv. Lidé pracovat budou, avšak efektivněji a po obsahové stránce jinak, než byli doposud zvyklí.

Většina dobře fungujících skladů či výrobních hal se v odvětví logistiky již bez automatizovaných procesů neobejde. Skokovému rozmachu digitalizace výrazně pomohla celosvětová pandemie koronaviru, která v určitém časovém období kvůli snaze omezit šíření viru vyřadila z provozu větší počet lidí. Vliv na snahu o dílčí automatizaci v oblasti logistiky má ale i současná ekonomická krize a s ní spojené vysoké ceny energií. Lidská práce je drahá a méně dostupná, než tomu bylo dříve. Částečná automatizace navíc dokáže snížit chybovost a v důsledku přináší efektivnější provoz skladu. Firmy, které automatizaci dlouhé roky odkládaly, se do ní proto kvapem pouští. Finanční návratnost se pohybuje okolo 5 let.

Inventarizace pomocí dronů, bezpapírovost, autonomní doprava – i to je součástí automatizace logistiky, která dokáže práci nejen výrazně zjednodušit, ale především zefektivnit. Díky automatizaci logistiky je možné sledovat materiál po celou dobu jeho životnosti, tedy od výroby až po cestu k zákazníkovi. Rovněž lze ve vyskladňovací fázi využívat například prvky virtuální reality, konkrétně třeba VR brýle. „Každý klient je specifický, někdo chce automatizovat pouze určité úkony, někdo zase kompletně celé procesy. Automatizace pomáhá ke standardizaci, transparentnosti a zefektivnění materiálového toku nejen v logistice, ale i třeba ve výrobě,“ vysvětluje Filip Šustek, vedoucí oddělení automatizace společnosti STILL ČR.

Mají se lidé obávat ztráty zaměstnání? „Bez lidí se procesy neobejdou. Upřímně jsem přesvědčen, že propustit dobrého pracovníka je velká chyba. Pokud ho někde nahradí automatizované procesy, můžeme jeho kreativitu a schopnost rozhodovat využít při jiné práci. A z takových zaměstnanců se pak mohou stát třeba oni superskladníci, kteří budou moci sledovat na dálku přepravu, nakládku i vykládku a řídit sklad on-line prakticky odkudkoliv. Stroje a automatizace je tedy nebudou ohrožovat, ale naopak jim pomáhat, usnadňovat práci a zbavovat je otravné rutiny,“ říká Filip Šustek.

Spolek kompetentních logistiků a dodavatelů (SKLAD) zveřejnil unikátní výzkum Trendy v české logistice 2022, který pro něj vytvořila agentura IPSOS. Z výzkumu mj. vyplývá, že 95 % oslovených firem očekává do 5 let alespoň částečnou automatizaci skladů. Firmy hledají úspory nejen ve spotřebě energií, ale také v optimalizaci pohybu zboží a využití lidské síly ve skladu. „Výzkum zřetelně ukázal, že nejčastěji se plánují investice do technologií s praktickým a rychlým dopadem na efektivitu celkového procesu, například automatizovaná manipulační zařízení. Vyšší poptávka je rovněž po detailní datové analytice skladu. Kam se česká logistika posune, záleží na tom, co nás v následujícím roce či dvou letech čeká,“ uzavírá Petra Troblová, výkonná manažerka spolku SKLAD.

Studii spolku SKLAD najdete zde.