11.05.2021

Automatizované vozíky brzy dostanou „turistické mapy“

polečnost STILL se podílela na výzkumném projektu „Průmyslová lokalizace uvnitř budov“

Hamburk, 29. dubna 2021 – Kdo chce úspěšně automatizovat procesy ve skladu, potřebuje velké množství dat o stávající infrastruktuře. Jak tyto informace získávat snadněji a nechat je pokud možno dokonce standardizovat, tím se mimo jiné zabýval výzkumný projekt „Průmyslová lokalizace uvnitř budov (Industrielle Indoor-Lokalisierung (ILL)), který byl dokončen v únoru 2021. Hamburská intralogistická společnost STILL poskytla v rámci tohoto projektu nejen své bohaté zkušenosti z oblasti automatizace vozíků a robotiky, ale v podobě autonomního vozíku pro horizontální vychystávání OPX iGo neo také ideální stroj pro efektivní automatizaci procesů. To je další krok ke zvýšení autonomie a flexibility.

Důležitým garantem úspěchu výzkumného projektu lokalizace uvnitř budov byl autonomní vozík pro horizontální vychystávání OPX iGo neo se sériově dodávanou senzorikou, který poskytla společnost STILL.

Lokalizace uvnitř budov nabízí intralogistice důležité nástroje pro moderní řešení automatizace. Ale jen pokud přesně víme, kde se například vysokozdvižný vozík, robot nebo paleta v určitý okamžik nachází, můžeme tyto potenciály využít. „Pro takovou lokalizaci potřebujeme podrobné a pokud možno standardizovatelné mapové podklady,“ říká Tino Krüger-Basjmeleh, expert na robotiku ve společnosti STILL GmbH. Tento jednotný referenční rámec byl vyvinut mezi lety 2018 a 2021 v rámci výzkumného projektu „Průmyslová lokalizace uvnitř budov“ podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Svobodným a hanzovním městem Hamburk. Vznikla přitom otevřená referenční architektura pro lokalizaci uvnitř budov (RAIL), která zjednodušuje poskytování služeb na bázi polohy (Location-based-Services). Na této spolupráci vědeckých (Technická univerzita Hamburk) a průmyslových subjektů se podílela jak společnost STILL, tak výrobce senzorů Pepperl+Fuchs.

 

Využití potenciálů trhu budoucnosti

Dnes není možné realizovat řadu projektů automatizace jen proto, že přitom pokaždé vznikají vysoké počáteční náklady na vytvoření map a uvedení vozíků do provozu,“ popisuje Tino Krüger-Basjmeleh současný stav, a tedy pozadí výzkumného projektu. A dodává: „Nejpozději v tomto okamžiku existuje nebezpečí, že zákazníci od realizace upustí a vznikající plány automatizace zamítnou.“ Přichází se tak o velký potenciál na důležitém trhu budoucnosti. Abychom to změnili, budou potřeba mapy, které lidem a strojům umožní zajišťovat různé potřeby a zbaví je nutnosti věnovat se náročným vývojovým řešením. Dále by tyto mapy měli dokázat přizpůsobit příslušnému prostředí snadno a rychle i laici. „Pokud budou tyto předpoklady splněny, tak inteligentní lokalizační technologie již v blízké budoucnosti sníží náklady a zvýší produktivitu a bezpečnost práce. S výsledky nyní dokončeného výzkumného projektu jsme k těmto cílům o velký krok blíž,“ je si jistý expert na robotiku.Vozík OPX iGo neo poskytl ideální předpoklady

Důležitým garantem úspěchu výzkumného projektu lokalizace uvnitř budov byl autonomní vozík pro horizontální vychystávání OPX iGo neo, který poskytla společnost STILL. „Se sériově dodávanou senzorikou vozíku OPX iGo neo dokáže integrovaný robotický systém vozíku již z výrobního závodu odpovědět na všechny otázky, na které musí automatizovaný vozík znát odpověď,“ popisuje Tino Krüger-Basjmeleh. Tyto výhody přinesl vozík s úspěchem do výzkumného projektu. Ale profitovat z toho může i společnost STILL a její zákazníci. „Během průběhu projektu jsme pro OPX iGo neo vyvinuli mnoho nových schopností a tím ještě výrazně zvýšili jeho autonomii. Vznikl tak nový prototyp vozíku, s nímž budeme moci v budoucnu svým zákazníkům velmi názorně a bez velkých nákladů demonstrovat řadu automatizovaných způsobů využití,“ říká Tino Krüger-Basjmeleh.

Autonomní vozík například během výzkumného projektu poprvé ukázal, že dokáže velmi plynule a uživatelem téměř nepozorovaně přepínat mezi manuálním, plně automatickým a autonomním asistenčním režimem. Konkrétně tyto procesy probíhají v praxi takto: Vozík přijede k osobě provádějící vychystávání s předem naloženou paletou a přepne do asistenčního režimu. V tomto režimu doprovází obsluhu při procesu vychystávání, takže obsluha může zboží individuálně nakládat a vozík ji neustále sleduje jako „prodloužená ruka“. Na konci procesu vychystávání odveze vozík zakázku automaticky na předávací místo. „To je skutečně novinka pro celý logistický sektor. To, že tento proces probíhá tak plynule, jsme mohli ukázat poprvé v rámci tohoto výzkumného projektu. Obsluhující personál je přitom optimálně podporován funkcí COBOT (kooperující robot),“ říká spokojeně expert na robotiku.Shrnutí

Shrnutí Podtrženo a sečteno byl výzkumný projekt průmyslové lokalizace uvnitř budov velmi úspěšný. Pro další rozvoj logistiky ve skladech a výrobě – ale také pro STILL. „Ve společnosti STILL se již dlouho zabýváme tématem automatizace a můžeme již dnes nabízet zákazníkům velmi efektivní řešení. Tyto možnosti bychom chtěli v budoucnu dále optimalizovat,“ říká Tino Krüger-Basjmeleh. Je ovšem nutné vždy promyslet, které produkty skutečně odpovídají potřebám zákazníka a mohou se vyrábět sériově. S výsledky projektu průmyslové lokalizace uvnitř budov bude možné v budoucnu zjednodušit procesy plánování a uvádění do provozu, jak vysvětluje expert: „Díky inteligentním mapám a novým schopnostem vozíků budeme moci v budoucnu rychle a nekomplikovaně instalovat u zákazníků automatizované vozíky a radit se s nimi o tom, zda navržené řešení skutečně vyhovuje jejich potřebám. Účast na takovýchto výzkumných projektech nám na jedné straně pomáhá zvyšovat užitek pro zákazníky. Na druhé straně si můžeme udržovat náskok před konkurenty na trhu.