08.06.2021

Bezpečný, bezpečnější, STILL

Webinář STILL ukázal řešení, která umožňují bezpečnější pohyb manipulační techniky ve skladu

Hamburk, 20. května 2021 – Sklad může být nebezpečným místem. Jen v Německu došlo minulý rok k více než 20 000 pracovních úrazů s vysokozdvižnými vozíky a skladovou technikou, na které se vztahovala povinnost povinného nahlášení. To je ta špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že existují účinné asistenční systémy, které pomáhají takovýmto nehodám zabránit. Hamburská intralogistická společnost STILL některá z těchto inovativních bezpečnostních řešení představila v rámci svého webináře „Bezpečný pohyb manipulační techniky ve skladu“.

Pro demonstraci, jaká nebezpečí ve skladu číhají, vzali Jürgen Wrusch a Janos Poppe účastníky webináře na virtuální prohlídku skladu. Oba experti ze společnosti STILL také upozornili na to, že každý sklad má svá specifika a představuje tím i individuální míru rizika.

Kontrola přístupu a používání

Rizika vyplývající z nedbalosti nebo dokonce úmyslného porušování předpisů číhají již na začátku směny. Například tehdy, když se vozíky používají bez povolení, například osobami, které nemají oprávnění k jejich řízení, nebo osobami se sníženou způsobilostí k ovládání vozíků. Nebezpečné je také, když řidiči používají poškozené nebo pro daný účel nevhodné vozíky, možná nevědomě nebo aniž by si uvědomovali možné následky. „Každý z těchto důvodů vyvolává nekalkulovatelná nebezpečí,“ zdůrazňuje Janos Poppe. Řešení přinášejí systémy, které zajišťují, že je možné používat výhradně vhodné vozíky v technicky bezvadném stavu a mohou s nimi pracovat pouze oprávněné osoby. Jedním z těchto systémů je Pre-Shift Check v palubním počítači STILL Easy Control: Před začátkem směny, popř. v uživatelem definovaných intervalech musí řidič prostřednictvím palubního počítače před uvedením vozíku se všemi funkcemi do provozu potvrdit jeho provozuschopnost. Systém kontroly přístupu STILL FleetManager 4.x nabízí široké možnosti pro vytváření zpráv a telematické aplikace, se kterými je možné zachovat si přehled o nasazení vozíků a řidičů v areálu. Prostřednictvím senzorů zrychlení lze navíc sledovat styl jízdy personálu obsluhujícího stroje a – v případě potřeby – do řízení vozíku zasáhnout. „Senzor detekuje mechanické šokové události a okamžitě generuje signál k omezení rychlosti. Lze tak rychle například omezit i „piráty“ ve skladové přepravě, kteří představují nebezpečí pro ostatní osoby a stroje,“ říká Janos Poppe.

Kolize

Po úspěšné kontrole přístupu začíná jízda po skladu. Od tohoto okamžiku existuje nebezpečí, že na přepravních trasách dojde ke kolizím s jinými účastníky provozu. „Prostředkem, který tomu může zabránit, jsou optické varovné signály. Tyto signály výrazně zvyšují vnímání vozíků okolím,“ zdůraznil účastníkům webináře Jürgen Wrusch. V praxi to STILL realizuje varovným světlem vymezujícím nebezpečnou oblast. Na přání dodávané osvětlení funguje jako vizuální varování chodců a ostatních řidičů v nejbližším okolí promítáním světelných pruhů vedle vozíku na podlahu haly. Varovné světlo STILL vymezující nebezpečnou oblast je tak dobrým doplňkem ke STILL SafetyLight. Tento systém promítá na jízdní dráhu ve vzdálenosti cca 5 m před a za vozík modrý světelný bod, který varuje před blížícím se vozíkem, čímž je možné zabránit hrozící kolizi. Velkým krokem k úplné eliminaci kolizí s osobami a vozíky jsou bezpečnostní systémy fungující na bázi rádiových vln. „Základním principem těchto systémů je dvousměrná komunikace mezi vozíky, osobami a stacionárním zařízením prostřednictvím rádiových vln i bez vizuálního kontaktu. Všechna tato zařízení, osoby a vozíky se musí vybavit rádiovými moduly,“ vysvětluje Jürgen Wrusch. S jejich pomocí může řízení vozíků v nebezpečných oblastech automaticky zasáhnout, například snížením rychlosti nebo zastavením vozíku v případě nebezpečí kolize.

Převrácení

Vždy, když vozík spěchá vyřídit další úkol, hrozí největší riziko: jeho převrácení. „Tyto nehody se stávají jak u těžkých vysokozdvižných vozíků s protizávažím, tak u nízkozdvižných vozíků. Častou příčinou je příliš vysoká rychlost v zatáčkách,“ říká Janos Poppe. Ale i pro toto riziko má STILL vhodné řešení v podobě systému Curve Speed Control. Omezení rychlosti v závislosti na úhlu zatočení zaručuje přiměřenou rychlost v zatáčkách a snižuje tak nebezpečí možného převrácení. Tato asistenční funkce je k dispozici pro různé vysokozdvižné vozíky a skladovou techniku a reguluje rychlost jízdy automaticky v závislosti na úhlu zatočení. To znamená, že řidiči nemusí při projíždění zatáček na rychlost vůbec myslet. Vozík automaticky zabrzdí přesně natolik, aby vozík projel zatáčku bezpečně a zároveň co nejrychleji. K převrácení dochází ale i tehdy, když řidiči přecení nosnost svých strojů. Pokud je pak vpředu na vidlicích příliš těžké břemeno, převrátí se vozík do regálu. Aby k tomu nedošlo, vyvinula společnost STILL asistenční systém Dynamic Load Control. Tento systém omezuje výšku zdvihu v závislosti na hmotnosti břemene a vylučuje tak přetížení vozíku. Jürgen Wrusch: „Výsledek lze u vysokozdvižných vozíků s protizávažím popsat následovně: Čím výše a čím těžší je břemeno, tím pomalejší je zdvih. Jedná se o velmi účinný asistenční systém, který nejen značně usnadňuje zaskladňování ve velkých výškách, ale také výrazně zvyšuje jeho bezpečnost.“ Dalším inovativním systémem pro zabránění rizika je aktivní stabilizace břemene (ALS). Automatický vyrovnávací impuls rychle a efektivně zastaví kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých výškách, čímž se – vedle zvýšení bezpečnosti – také až o 80 % zkrátí čekací doba u regálu.

Shrnutí

Výsledky webináře STILL ukázaly: Vize intralogistiky bez nehod je na dosah. Aby se stala realitou, jsou vedle inovativních technických řešení pro vozíky potřeba také účinné koncepce školení pro zaměstnance skladu, aby s manipulační technikou zacházeli bezpečně a zodpovědně. Slouží k tomu vlastní stránka společnosti STILL na téma bezpečnost: www.still.de/sicherheit. Protože i když stále spolehlivěji pracující technika činí za obsluhu řadu rozhodnutí, je – a i v budoucnu zůstane – manipulační technika komplexním pracovním prostředkem, jehož ovládání je nutné se odborně naučit.