17.01.2022

Budoucnost automatizace skladů a partnerství společností STILL a Dematic

Jaký má koncepce Průmyslu 4.0 vliv na materiálový tok?

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management STILL:

„Cílem koncepce Průmyslu 4.0 je zavedení kompletních změn nejen ve výrobě, ale i ve skladové logistice. Centrem pozornosti Průmyslu 4.0 jsou dva hlavní aspekty: digitální propojení a autonomní systémy pro optimalizaci řetězců tvorby hodnot.

Lidé, stroje, softwarové nástroje a produkty budou pracovat v neustálém vzájemném propojení, aby byla možná plynulá komunikace mezi jednotlivými součástmi systému a probíhalo generování komplexní databáze. Cílem pro intralogistiku je využívání a kombinování těchto dat pro vylepšování výkonnosti a efektivity.

Pozorujeme trend odklonu od standardních vysokozdvižných vozíků k propojeným vysokozdvižným vozíkům, které obsluhu podporují v efektivnější a spolehlivější práci. Jsou ostatně možná i nasazení, kdy stroje pracují plně automaticky. Kromě toho přinášejí cloudová řešení a analýzy dat opírající se o umělou inteligenci možnosti pro vývoj nových služeb a obchodních modelů, které nabízejí zákazníkům přidanou hodnotu, a ještě více zefektivňují jejich procesy.“

Jak společnost STILL přispívá k rozvoji Průmyslu 4.0?

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management STILL:

„Ve společnosti STILL jsme se zaměřili na podporu budoucnosti intralogistiky. Podílíme se například na vývoji standardního rozhraní pro přepravní systémy bez řidiče (FTS). Rozhraní se vyvíjí ve spolupráci se Svazem automobilového průmyslu a Oborovým svazem manipulační techniky a intralogistiky.

Cílem tohoto standardního rozhraní je zjednodušení napojení nových vozíků do stávajících řídicích center. Univerzální rozhraní by umožňovalo souběžný provoz automatizované manipulační techniky různých výrobců a integraci s více systémy.

Na vývoji tohoto standardizovaného a nadřazeného rozhraní se výraznou měrou a aktivně podílíme, abychom vyhověli potřebám našich zákazníků. Cílem je možnost výměny vozíků v rámci intralogistických procesů, zvýšení transparentnosti a překonání překážek na cestě k automatizaci.“

Jakou roli hraje u Průmyslu 4.0 automatizace skladu?

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management STILL:

„Nástup Průmyslu 4.0 do intralogistiky je masivní. Přetrvávající pandemie ukázala nutnost automatizace a transformace našich dodavatelských řetězců a logistiky. Dlouhou dobu byla středem pozornosti digitalizace výrobních procesů a strojů, jako stejně důležitý se ale jeví i moderní, flexibilní a rozšiřitelný logistický řetězec. Téměř žádné jiné řešení nenabízí takový potenciál pro optimalizaci procesů, výměnu dat a propojení jako automatizované intralogistické systémy.

Se současnou technikou má každý průmyslový sklad potenciál pro automatizaci. Někde jen jeho části, někdy komplexně. Výzva spočívá v tom, že existují stovky poskytovatelů, start-upů, technických a softwarových firem, které se snaží získat si v této oblasti trh.

To může být pro firmy, které by chtěly s automatizací svých procesů začít, velmi matoucí. Ve společnosti STILL usilujeme o inovace v oblasti Průmyslu 4.0 a automatizace v rámci různých výzkumných projektů a vlastního vývoje. Snažíme se, aby řešení automatizace přinášela maximální užitek. Proto musí být každá inovace pro požadavky našich zákazníků přínosná a zároveň musí přinášet větší zisk.“

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management STILL:

Téma využívání dat a výměny dat získává v oblasti automatizace skladu stále více na významu. Bez využívání dat by nebyl možný vývoj v oblasti autonomní jízdy a optimalizace systémů.

Pro přepravní systémy bez řidiče (FTS) například STILL s iGo insights nabízí cloudové řešení pro vyhodnocování, které z obrovského množství nashromážděných dat filtruje souvislosti a generuje doporučení, jak by bylo možné optimalizovat disponibilitu a výkon systému. Veškeré údaje nashromážděné systémem FTS se pro provádění analýz nahrávají na cloud a přes webový portál je možné je online vyvolat.

Naše technologie iGo využívá pro vylepšení výkonnosti systému poznatky strojového učení. Software identifikuje struktury, vypočte pravděpodobnosti v této historii dat a umožňuje vám proaktivní jednání – například při plánování údržby nebo oprav.

Jak vypadá partnerství společností STILL a Dematic a jak pomáhá vašim zákazníkům?

Hubertus Wabnitz, Head of Sales Intralogistics Solutions KION Industrial Trucks & Services EMEA

„Obecně rozlišujeme mezi stacionární a mobilní automatizací. Prvky, které u společnosti STILL patří k mobilní automatizaci, například naše automatizované a autonomní vozíky, nabízíme přímo našim zákazníkům. Pro prvky stacionární automatizace, např. přepravní systémy, zařízení pro obsluhu regálů nebo paletovací zařízení, spolupracujeme s naší sesterskou firmou Dematic.

Dematic je jedním z předních světových dodavatelů integrovaných technologií automatizace, softwaru a služeb pro optimalizaci dodavatelských řetězců. Díky tomuto partnerství jsme schopni nabídnout zákazníkům téměř kompletní portfolio pro vnitropodniková řešení automatizace.

Jak jdou služby a kompetence společností STILL a Dematic dohromady?

Hubertus Wabnitz, Head of Sales Intralogistics Solutions KION Industrial Trucks & Services EMEA

„Existují projekty, na kterých spolupracují společnosti STILL a Dematic společně a partnersky se zákazníkem. Často k tomu dochází při kombinaci stacionární automatizace a přepravních systémů bez řidiče. Naším cílem je poskytnout zákazníkům podporu v nalezení optimálního řešení nezávisle na tom, kdo ho dodá.

V rámci našeho posledního projektu vyvinula například společnost STILL vlastní koncepci poradenství v logistice, která vyústila v AutoStore systém. Ve výběrovém řízení se jako dodavatel AutoStore systému prosadila společnost Dematic, společnost STILL jako dodavatel regálů a plošin. Společnost Dematic pak jako hlavní dodavatel převzala vedení při implementaci, což fungovalo zcela bez problémů.“