12.09.2018

Chytrá řešení pro intralogistiku

Společnost STILL prezentovala koncepci platformy na kongresu o budoucnosti logistiky – 36. rozhovor v Dortmundu

Dortmund, 12. září 2018 – Na akci s mottem „Vše je v pohybu – nová definice odvětví a vědy“ se 11. a 12. září sešlo více než 500 odborníků a předních osobností z oblasti vědy a ekonomiky v kongresovém centru Westfalenhallen v Dortmundu, aby na kongresu pořádaném společně Fraunhoferovým institutem pro materiálové toky a logistiku IML a EffizienzCluster LogistikRuhr hovořili o výhledu logistiky do budoucnosti. Na „Plénu o budoucnosti“ vystoupil první kongresový den Dr. Henry Puhl, předseda představenstva společnosti, který ve své přednášce „Intralogistika NEXXT – CHYTRÁ řešení v komplexních systémech“ hovořil o zvládání narůstající komplexnosti v prostředí Průmyslu 4.0 a digitalizace.

Nový online portál analyzuje náklady

„Abychom vyhověli budoucím očekáváním, potřebujeme nové obchodní modely, nové digitální produkty a služby, nové automatizované procesy a propojené systémy. Přitom chceme našim zákazníkům co nejvíce usnadnit nalezení všech informací a námi nabízených řešení a služeb, které jsou pro ně relevantní,“ vysvětlil Henry Puhl.

V podobě online portálu STILL neXXt fleet vytvořila naše společnost digitální platformu, která se zaměřuje na potřeby zákazníků a nabízí různé aplikace, které umožňují dosažení lepší spolupráce, transparentnosti, individuality a efektivity procesů – a to vše prostřednictvím jen jedné centrální platformy. Pomocí aplikací nabízených přes STILL neXXt lze například organizovat údržbu celé flotily manipulační techniky napříč pobočkami nebo přesně analyzovat provozní náklady každého vozíku. Chytrý systém lze přitom individuálně rozšiřovat a díky inteligentním nástrojům, možnostem propojení a vyhodnocováním trendů „big data“ může také identifikovat budoucí potřeby. Příkladem je předvídavá údržba minimalizující počet výpadků a zvyšující disponibilitu strojů a zařízení.

 

Online portály pomáhají při digitální transformaci logistiky

Navazující pódiové diskuse se vedle Henryho Puhla zúčastnil Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen z Fraunhoferova IML, Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh z e.GO Mobile AG, Björn Stammer z Nestlé Deutschland AG a Bernhard Simon z DACHSER Group SE & Co. KG, a hovořilo se o strategiích digitální transformace logistiky. Henry Puhl zde informoval o požadavcích zákazníků na evidenci stále větších objemů dat a propojení a využívání napříč pobočkami. Společnost STILL přitom nastolila správný směr: „Formou poskytnutí platformy se nám podařilo, že jsme pro naše zákazníky připraveni na inovace a nové obchodní modely. Například tím, že jako služby nabízíme datová rozhraní, inteligentní poradenství a proaktivní opatření,“ říká Henry Puhl. Vyzval přitom přítomné zástupce firem, aby si to někdy vyzkoušeli a byli otevření novým nápadům.