08.11.2018

Firma STILL ČR obhájila stávající ISO normy a získala jednu novou

STILL ČR respektuje mezinárodní normy

Praha, 8. listopadu 2018 – Společnost STILL ČR, výrobce manipulační techniky a poskytovatel komplexních intralogistických řešení, prošla koncem roku 2018 náročným auditem pro obhajobu stávajících norem ČSN EN ISO 9001:2016 (systém managementu kvality), ČSN EN ISO 14001: 2016 (systém environmentálního managementu), ČSN ISO / IEC 27001:2014 (systém managementu bezpečnosti informací) a ČSN 01 0391:2013 (systém managementu společenské odpovědnosti organizací). Jako další výzvu si dala získat další normu, které následně dosáhla.

  • Systém managementu kvality nastavuje procesy tak, aby kvalita výstupů byla stále stejná a na požadované úrovni, dále definuje jasné odpovědnosti za vedení procesů k jejich maximální efektivnosti a uspokojení požadavků všech zainteresovaných stran. Mezi hlavní přínosy pro firmu patří nejen udržení vysoké úrovně poskytovaných produktů a služeb, ale i zlepšení výkonnosti celé organizace, zvýšení důvěry obchodních partnerů, státních organizací nebo možnost účastnit se velkých výběrových řízení. 
  • Systém environmentální managementu stanovuje zásady v oblasti emisí z produkce organizace a jedná se o efektivní nástroj pro řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí.
  • Systém bezpečnosti informací zajišťuje, že organizace nakládá s informacemi v souladu s mezinárodními normami a chrání je před zneužitím nebo ztrátou. 
  • Systém managementu společenská odpovědnosti je dokladem odpovědného přístupu k podnikání a společnosti. STILL ČR se zavazuje ve všech svých aktivitách dodržovat principy společenské zodpovědnosti, mezi které patří: odpovědnost, transparentnost, etické chování, respektování potřeb zainteresovaných stran, dodržování práva, mezinárodních standardů a lidských práv.

Po obhájení stávajících norem se firma STILL ČR rozhodla certifikovat další normu, a to ČSN OHSAS 18001:2008 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Audit prokázal, že i v této oblasti firma STILL ČR splňuje přísné standardy a certifikát získala.

Nyní je tak držitelem již pěti ISO norem:

  • ČSN EN ISO 9001:2016 (systém managementu kvality),
  • ČSN EN ISO 14001:2016 (systém environmentálního managementu),
  • ČSN ISO / IEC 27001:2014 (systém managementu bezpečnosti informací),
  • ČSN 01 0391:2013 (systém managementu společenské odpovědnosti organizací).
  • ČSN OHSAS 18001:2008 (systém managementu kvality a systém environmentální managementu).

I přes tento úspěch své aktivity firma STILL neustále vyvíjí a zlepšuje, a to ve znění zásady: plánuj-proveď-prověř-zlepši.