06.06.2019

Hrdina logistiky STILL

STILL podporuje celoněmeckou kampaň "Hrdinové logistiky"

Hamburk, 7. 6. 2019 – společnost STILL je jednou ze 14 firem po celém Německu, která z řad svého personálu poskytla hrdinu logistiky pro kampaň, jež je součástí iniciativy s názvem „Die Wirtschaftsmacher“. Kampaň nyní probíhá po celé zemi a přitahuje pozornost k významu, a především rozmanitosti pracovních pozic v logistickém sektoru. Za kampaní stojí více než 75 společností, federací, asociací a médií souvisejících s logistikou. Společnost STILL spoléhá na svou přitažlivost pro mladé, talentované lidi a na jejich schopnosti, díky nimž si udržuje pozici dodavatele intralogistických řešení. Za úspěchem firemní značky již téměř 100 let stojí především týmová spolupráce lidí, technologie a logistiky.

STILL je jedna ze 14 německých společností, která poskytla logistického hrdinu pro kampaň "Hrdinové logistiky".

"Hrdinové logistiky" v roli aktivních obhájců sektoru

Celostátní kampaň „Hrdinové logistiky“ na podporu image celého sektoru, jenž tvoří třetí největší německý průmyslový segment, si klade za cíl upozornit začínající pracovníky a ty, kdo hledají práci, na své pracovní pozice a zlepšit vnímání logistického odvětví v očích veřejnosti. Srdcem kampaně jsou vybraní "hrdinové logistiky", kteří figurují jako věrohodní obhájci reprezentující rozmanité části logistické činnosti a pomocí vzrušujících příběhů z každodenní firemní práce předávají veřejnosti věrohodný obraz své branže.

Thomas A. Fischer, obchodní ředitel společnosti STILL GmbH, říká: "Logistika, a především intralogistika, tvoří páteř našeho hospodářství, představuje hnací sílu technických inovací a nabízí skutečně vzrušující pracovní prostředí. Jsme rádi, že společně s mnoha partnery můžeme posílit obraz našeho odvětví v očích veřejnosti prostřednictvím kampaně "Hrdinové logistiky". Jde o fantastickou příležitost, jak inspirovat mladé pracovníky a převzít aktivní roli při formování budoucnosti logistiky."

Hrdina logistiky STILL, Matthias Haase, vnáší revoluci do přepravy materiálů

Pracovní pozice v logistickém sektoru jsou rozmanité, stejně jako úkoly, které logistické odvětví přináší. Každodenní činnost Matthiase Haaseho dokládá, jak velký potenciál do budoucnosti tato práce má. Pro projekt „Hrdinové logistiky“ byl vybrán z velkého množství uchazečů. Kvalifikovaný inženýr mechatroniky ve věku 26 let pracuje v Hamburku ve společnosti STILL jako odborník na roboty. Propojuje osoby a stroje a zdokonaluje přechod od klasických průmyslových vozíků k robotice. Matthias Haase využívá svých speciálních technických znalostí od úvodní myšlenky až k finálnímu provozu u zákazníka a doprovází celý vývoj autonomních vozíků STILL. Musí proto provázat výkon, bezpečnost a ergonomiku do jediného celku. Tato činnost sahá daleko za hranice umělé inteligence a algoritmů, protože logistické odvětví zítřka budou formovat především lidské schopnosti zaměřené na hodnotu, například orientace na zákazníka a ochota sloužit. Matthias Haase svou vizi shrnuje slovy: "Jsem hrdina logistiky, protože začleňuji umělou inteligenci do intralogistiky a poskytuji zákazníkům nefalšovanou konkurenční výhodu. Dává mi to neomezené možnosti vytvářet nové funkce a produkty, s nimiž vnáším revoluci do logistiky budoucnosti."

Široká škála pracovních pozic v digitální logistice

Téměř v žádném odvětví není digitální proměna do takové míry součástí každodenních úvah jako v logistice. Proto má kampaň „Hrdinové logistiky“ aktivně vyvažovat nedostatek pracovních sil a výrazně zvýšit přitažlivost jednotlivých pozic v logistice a řízení dodavatelského řetězce. Lze vybírat z více než 200 odborných profesí a přes 100 vyšších vzdělávacích institucí v Německu nabízí širokou škálu vysokoškolských studijních programů v logistickém oboru. Proto je společnost STILL ráda, že může v rámci iniciativy "Hrdinové logistiky" přitáhnout pozornost občanů k tomuto základnímu pilíři ekonomiky.