13.03.2020

Hybridní tracking umožňuje optimální vychystávání v týmu

STILL vozíkem OPX iGo neo ukazuje další krok v autonomním vychystávání

Hamburk, 13. března 2020 – Přibližně tři roky po úspěšném uvedení na trh jsou vozíky STILL OPX pro horizontální vychystávání připraveny na další dobrodružství. Díky vybavení chytrou technologií iGo neo se stávají autonomně pracujícími asistenty a zvyšují produktivitu v nasazení s velkou hustotou vychystávání na novou úroveň. Ergonomicky optimální vozíky OPX iGo neo usnadňují práci a nadchnou intuitivním ovládáním a moderním designem zaměřeným na maximální bezpečnost.

V rámci každodenní operativní činnosti jsou firmy vystaveny neustále se zvyšujícímu tlaku na snižování nákladů, rychlejší vyřizování zakázek a lepší kvalitu dodávek. Aby mohly tomuto tlaku odolávat, musí kontinuálně přizpůsobovat svou logistiku stále se měnícím požadavkům. Patří k tomu hledání odpovědí na otázky jako: „Co musíme udělat, abychom zůstali konkurenceschopní?“, „Jak můžeme ve firmě konkrétně realizovat možná řešení?“ nebo „Kdo je nejvhodnějším dodavatelem řešení, které si přejeme?“. Na tyto komplexní otázky odpovídá expertní tým Advanced Applications fundovanou oborovou a logistickou expertizou. V rámci poradenství dle individuálních potřeb na přání prověří stávající procesy a odkryjí potenciály optimalizace. Na jejich základě ukážou možnosti změn a vypracují vhodnou koncepci realizace. Velkou výhodou je, že jako dodavatel kompletních intralogistických řešení disponuje STILL širokým portfoliem komplexních manuálních, automatizovaných a autonomních řešení pro interní materiálový tok. Využití příslušných technologií a stupeň automatizace závisí na aktuálních procesech, ale také na tom, jakým směrem by se mohly tyto procesy v budoucnu změnit.

Dílčí oblastí tohoto obsáhlého poradenství je optimalizace vychystávání. Klíčem k co nejefektivnějšímu procesu vychystávání je volba správné strategie vychystávání a realizace vhodné koncepce. Pokud je strategie definována, je nutné vyvinout správnou koncepci vychystávání, což může být autonomní řešení, jako je OPX iGo neo.

Vyšší výkon vychystávání díky autonomnímu asistenčnímu provozu

Pro intenzivní provozy s velkou hustotou vychystávání v úrovni podlahy a v první regálové úrovni nabízí STILL vychystávací vozíky nyní i s jedinečnou technologií iGo neo. Z vozíků se díky této technologii stávají individuální, flexibilní stroje, které uživatele podporují v tom, co pořád umí nejlépe: odebírání zboží při vychystávání. Jako samostatně pracující asistenti následují vozíky OPX iGo neo autonomně obsluhu a vždy zastaví v optimální pozici pro vychystávání. Tím obsluha ušetří až 75 procent fyzicky a časově náročného nastupování a vystupování a současně se výrazně zkrátí vzdálenost, kterou musí přenášet břemena.

Umělá inteligence, kterou je vozík vybaven, neustále přizpůsobuje trasu a rychlost vozíku příslušným podmínkám. Obsluha může navíc manuálně nastavit vzdálenost od regálu a také určit, na které pozici palety (maximální čtyři možné) se má vozík zastavit.

Pro provoz těchto vozíků není potřeba WiFi a nevyžadují žádné implementační náklady na instalaci systému, jako je programování tras pohybu nebo přizpůsobení okolí ve skladu.

„Pro firmy, které své procesy již intenzivně optimalizovaly, nabízí vozík OPX iGo neo inteligentní možnost zvýšení produktivity v horizontálním vychystávání při současném usnadnění práce obsluze,“ vysvětluje Erik Düwel, vedoucí produktového managementu Advanced Applications ve společnosti STILL. „Firmy, které ještě mají potenciál optimalizace procesů, dosahují většinou mnohem výraznějšího zvýšení efektivity.“

Peter Kaleck, provozní ředitel společnosti Metro Logistics GmbH v Marlu, popisuje: „Vozík OPX iGo neo jsme velmi efektivně nasadili v naší největší pobočce společnosti Metro Logistics GmbH, protože zde máme velmi dlouhé vychystávací uličky přesahující 100 metrů a až 100 procent se vychystává manuálně. V prvních testech jsme naměřili 10 až 15procentní zvýšení výkonnosti a jsme si jisti, že v jiných oblastech, ve kterých vzniká méně situací s hromaděním vozíků, dosáhneme ještě výraznějších zvýšení.“

Spolehlivě a bezpečně díky moderní technologii

Vozík OPX iGo neo díky senzorům nejnovější generace a vytříbené komunikační technice spolehlivě spolupracuje s obsluhou. Obsluha před zahájením práce spáruje přes rádiový signál dálkové ovládání s vozíkem. Následně musí pouze nosit dálkové ovládání u sebe a trasování probíhá přes dva systémy – přes systém hybrid tracking. Obsluhující personál se tak může plně koncentrovat na svou práci, což minimalizuje chyby při vychystávání a zvyšuje produktivitu. Na trhu jedinečný hybrid tracking system kombinuje přesnost a výkonnost systému motion tracking se stabilní lokalizací prostřednictvím rádiové sítě. Tím je vždy zajištěna bezpečná identifikace a lokalizace obsluhy – i při vychystávání „Z“ a při hustém provozu v regálové uličce.

Prostřednictvím dálkového ovládání má obsluha přístup k nejdůležitějším funkcím vozíku, alternativně je možné je aktivovat i prostřednictvím bočních tlačítek na vozíku. Přechod do manuálního režimu probíhá automaticky po vstupu obsluhy na plošinu řidiče.

Pro zajištění maximální bezpečnosti chrání osoby, vybavení skladu a přepravované zboží vícestupňová bezpečnostní koncepce. Zařízení pro ochranu osob (PSA) a senzory motion tracking zachycují veškeré dynamické a statické objekty v okolí až 15 m a umožňují příslušné bezpečné reakce na překážky. Vozík je schopen sám objíždět objekty a osoby. Kromě toho systém automaticky rozpozná příčné uličky a konce uliček a v těchto případech vozík jemně přibrzdí. Vozík OPX iGo neo projede křižovatkou až po potvrzení obsluhou. O další ochranu se stará na přání dodávaná 3D kamera, která spolehlivě identifikuje překážky v celé výšce vozíku. LED signalizační jednotky se starají o velmi dobrou viditelnost autonomního vozíku a kromě toho informují, v jakém režimu se nachází nebo podle které buňky regálu se aktuálně orientuje.

„Velký důraz vždy klademe na ergonomii, prevenci nehod a zvýšení výkonnosti,“ vysvětluje Peter Kaleck. „Proto neustále hledáme nové technologie, jaké představuje vozík OPX iGo neo, který nejen zabraňuje nehodám, ale umožňuje i ergonomický pohyb personálu provádějícího vychystávání, a to při současném zvýšení výkonnosti.“

Čtyři modely pro čtyři různé scénáře použití

IAby bylo možné nabídnout vhodný vychystávací vozík pro každé použití, je vozík OPX iGo neo k dostání ve čtyřech variantách. Tím je nyní možné i zvedání zboží do optimální pracovní výšky a tedy vychystávání až na dvě europalety, které nezatěžuje záda. Díky možnosti výběru různých modelů není problémem ani práce v těsných prostorách a přeprava dlouhých břemen.

Všechny modely mohou přepravovat palety nebo pojízdné kontejnery až do šířky 1 000 mm. Na přání mohou být vybaveny i bezúdržbovými lithium-iontovými bateriemi, které přinášejí rychlé nabíjení a dobíjení, vysokou disponibilitu a mají delší životnost.