03.02.2023

Inteligentní tažné soupravy a tahače STILL: tažná síla, která má budoucnost

Začátkem úspěšné historie tahačů a inteligentních tažných souprav STILL byl hospodářský rozmach v 50. letech a tehdejší boom logistiky. Již v roce 1946 společnost STILL slavila úspěch s elektrickým vozíkem EK 2000, který se postaral o to, že se společnost začala orientovat na výrobu manipulační techniky.

Myšlenka možnosti zásobování inteligentními tažnými soupravami se zrodila v šedesátých letech minulého století, kdy mlékaři v malých anglických městech přijížděli k zákazníkům a měnili prázdné lahve stojící přede dveřmi za plné. Proto se tažným soustavám dnes také často říká „milkrun“. Tehdy vlastně vznikl permanentní dodavatelský koloběh a zároveň začal vývoj od tříkolového tahače, tahače s přívěsy, vysokozdvižného vozíku až po inteligentní tažné soupravy. „Ty pracují na principu, kdy se základní přepravní jednotka, kterou je paleta, umístí na manipulační vozík, jejž je následně možné ručně zasunout do některého z nabízených typů rámů tažné soupravy. Rámy se pro jízdu hydraulicky nebo elektricky nadzdvihnou, takže kolečka manipulačních vozíků nejsou při jízdě v kontaktu s podlahou. Zároveň je manipulační vozík při jízdě na rámu automaticky zajištěn,“ říká Václav Jung, projektový a produktový manažer STILL ČR.

Pokud se místo běžného tahače použije automatický, vznikne tažná souprava, která může zásobovat výrobní linku zcela samostatně, což přináší zajímavé úspory v oblasti mzdových nákladů. Automatické tažné soupravy mohou být naprogramovány, nejen co se týče tras a zastávek, ale mohou komunikovat i s další infrastrukturou skladu, například s vraty, nebo se vzájemně vyhýbat a dávat si přednost s jinými soupravami. Inteligentní tažné soupravy jsou patentovaným přepravním systémem. Nabízí maximální flexibilitu, jedinečný komfort a ergonomii při manipulaci s nákladem. „Společně s moderními tahači firmy STILL tvoří modulární koncept, který se dokáže přizpůsobit individuálním požadavkům prakticky každého zákazníka,“ pokračuje Jung.

Jednou z jejich největších výhod je možnost velmi efektivní a flexibilní logistiky, protože při jejich využití lze zcela jasně definovat přepravní dráhy. V rámci jedné jízdy tak jde současně zajistit zásobování i odvoz materiálu. Vzhledem k vyšší přepravní kapacitě je možné snížit počet kusů manipulační techniky v místě zásobování a tím na druhou stranu zvýšit bezpečnost provozu. Zaměstnanci zákazníka se tak mohou věnovat jiné, například kreativnější činnosti.

Přednostmi inteligentní tažné soupravy STILL jsou především efektivita, kdy provoz soupravy zajistí pouze jedna osoba, dále nízká hlučnost a také velmi malé prostorové nároky umožňující transport palet o různých velikostech. „Naše soupravy se vyznačují vysokou věrností stopy tahače, vysokou stabilitou soupravy i při vysokých rychlostech a plně automatickým zajištěním nákladu. Jsou tedy velmi bezpečné,“ zdůrazňuje Jung.

V principu je nasazení tažných souprav výhodné pro horizontální přepravu materiálu, například pro zásobování výrobních linek. Jsou optimálním řešením logistiky v rámci tzv. lean production, kdy je možné s jejich pomocí synchronizovat zásobování a spotřebu, a při tom navíc probíhá třídění, které odpovídá pořadí při montáži. Zaměstnanci si musí pro materiál jen sáhnout.

Do popředí se dostávají také jako prostředky vnitropodnikové přepravy, především transportují uskladněný materiál k výrobní lince v úrovni podlahy a zvládají také přepravu smontovaných výrobků ve formě velkých nákladových jednotek od výrobní linky. Kromě zásobování a přepravy se používají rovněž k systematickému odvážení odpadu.

Využívání inteligentních tažných souprav je typické ve zdravotnictví, potravinářském průmyslu, maloobchodě či zpracování druhotných surovin. Průkopníkem v těchto moderních, efektivních výrobních procesech se stala výroba automobilů. Obecně lze říci, že se využívají tam, kde je nutné výrobní linky neustále zásobovat materiálem, ale také v nevýrobních provozech, například na letištích. „Inteligentní tažná souprava je zkrátka chytrou koncepcí, při jejímž zavedení lze ušetřené investiční a provozní prostředky využít jiným způsobem,“ dodává projektový a produktový manažer STILL ČR Václav Jung.