30.03.2023

Manipulace ve velkých výškách

K práci ve skladech neodmyslitelně patří manipulace s břemeny ve velkých výškách. Výběr techniky pro tuto činnost proto není rozhodně dobré podceňovat.

Firmy, které řeší svou intralogistiku, potřebují, aby to v jejich skladech šlapalo jako po másle. Aby vše opravdu fungovalo, jak má, bez kvalitní a vhodné manipulační techniky se zákonitě neobejdete. „Každý zákazník je jiný, stejně jako se liší jeho sklad a břemena, se kterými manipuluje. Potřebná výška zdvihu je jedním z klíčových parametrů,“ vysvětluje Jakub Novák, product manager ze společnosti STILL ČR, a pokračuje: „V naší nabídce máme vozíky s výškou zdvihu až 17,5 metrů. Roli ale nehraje jen samotná výška, nýbrž i hmotnost a rozměry daného břemene.“

Vozík, který je o vidlici napřed
Pro manipulaci s nákladem proto existuje celá řada typů vysokozdvižných vozíků. „Pokud jde o velké výšky, ideálním pomocníkem do skladu je například náš vysokozdvižný vozík s výsuvným zvedacím zařízením – retrak FM-X, který zvládne díky vysoké zbytkové nosnosti zvednout až 1000 kg do výšky až 13 metrů,“ popisuje Jakub Novák a vzápětí dodává, že to rozhodně není jeho jediná výhoda: „Ve velkých výškách dochází u každého vozíku ke kývání stožáru. Náš vozík FM-X je proto vybaven aktivní stabilizací břemene (Active Load Stabilisation – ALS). Tento unikátní automatický vyrovnávací systém přesným protipohybem výsuvného zařízení rychle a efektivně nežádoucí pohyby stožáru zastaví, díky čemuž se doba zakládání do regálu zkrátí až o 80 %. Výsledkem je výrazné zvýšení rychlosti skladových operací, zejména zaskladňování. To přináší zcela zásadní redukci prostojů při manipulaci.“

Pomocník ve velkých výškách a současně úzkých uličkách
Pokud jde o manipulaci ve velkých výškách, nelze opomenout stohovací vozíky pro vychystávání, které pracují nejen velmi vysoko, ale současně v úzkých uličkách, což není jednoduchá kombinace. „Co nejlepší využití prostor je zcela logickým cílem našich zákazníků. Každý centimetr čtvereční, který jim pomůžeme ušetřit použitím správné manipulační techniky, mohou totiž využít pro skladování a další návazné operace. Nejvyšší požadavky na flexibilitu a funkčnost rozhodně splňují naše vozíky MX-X a NXV. Díky nim totiž zákazník získá přístup k oběma stranám uličky ve skladu s vysokými regály, aniž by bylo potřeba zatáčet s vozíkem. Zvedají nejen vidlice, ale také celou kabinu s obsluhou, která si může jednotlivé prvky ovládání plně přizpůsobit svým ergonomickým potřebám. Při maximálním zdvihu tak může obsluha vozíku založit paletu s maximální přesností až do výšky 17,5 metrů. V uličce se může vozík pohybovat rychlostí až 14 km/h a nosnost takového vozíku čítá až 1,5 tuny,“ komentuje Jakub Novák.

Bezpečnost nade vše
Práce ve výškách s sebou pochopitelně přináší řadu bezpečnostních rizik, stejně tak jako na každém jiném pracovišti. Aby se předešlo nehodám, je potřeba dodržovat předepsané bezpečnostní pokyny. Ač se práce s manipulační technikou může na první pohled jevit jako velmi jednoduchá a intuitivní, pro její bezpečné používání je důležitý důkladně vyškolený personál. Je tedy především na zaměstnavateli, aby prověřil schopnosti obsluhy vysokozdvižných vozíků či v případě potřeby zajistil příslušná školení a na základě individuálních dovedností zaměstnanců pečlivě posoudil jejich způsobilost pro konkrétní úkony.

Společnost STILL ČR nabízí komplexní řešení v oblasti manipulační techniky vč. zajištění školení, a to přímo u zákazníka v provozu nebo v regionálních pobočkách. Zájemcům o řidičský průkaz na vysokozdvižné vozíky tak nabízí ze zákona povinné školení, ale i doplňková školení v oblasti bezpečné jízdy a nácviku slaňování.