06.06.2024

Manipulační technika STILL sbírala data pro digitální dvojče skladu

STILL uvádí výsledky výzkumu ARIBIC do pra

Hamburk/Praha, 6. června 2024 – Digitální 3D mapy aktualizované v reálném čase jsou základem intralogistiky budoucnosti. V rámci nedávno dokončeného výzkumného projektu ARIBIC (Artificial Intelligence-Based Indoor Cartography), kterého se společnost STILL zúčastnila, byla data pro digitální dvojče skladu získávána automaticky za pomoci manipulační techniky.

Pro digitální 3D mapy a elektronickou verzi dat, tzv. digitální dvojče je klíčové, aby byly informace v systému v každém okamžiku aktuální. Získávání dat v reálném čase je však náročné a může být také nákladné. Nejlepší je nalézt takový způsob, při kterém se data sbírají v rámci jiných činností, a získat je tak zcela zdarma nebo s minimálními náklady. A právě na to se zaměřil projekt ARIBIC, který zkoumal možnosti aktualizace dat 3D digitální mapy pomocí senzorů umístěných na manipulační technice.

Projektový manažer ve společnosti STILL Dennis Schüthe vysvětluje: „Data pro digitální dvojče skladu jsme v projektu ARIBIC sbírali pomocí senzorů v průmyslových vozících. Data z těchto senzorů byla následně propsána do digitální verze, přenášena do cloudu a rozšiřována o sémantické informace. Na jejich základě je pak možné porovnávat skutečný stav skladu se systémem pro jeho správu (WMS) a automaticky identifikovat všechny nesrovnalosti.

Vytvořená digitální mapa se všemi daty poskytuje živý obraz o stavu zásob ve skladu, protože vozíky jsou stále v pohybu a provádějí aktualizaci dat v reálném čase. Vzniká tak digitální dvojče s významně lepší kvalitou dat a zároveň se snižuje administrativní zátěž zaměstnanců.

Holistická optimalizace skladových procesů

Digitální dvojče skladu přináší nejen transparentní lokalizaci skladových zásob, ale i průběžné informace o poloze manipulační techniky, jak té ovládané manuálně, tak i automatické bez řidiče. To následně umožní dokonalou optimalizaci tras a skladových struktur. Rozšiřují se také možnosti pro skladování zásob v reálném čase a automatické objednávání materiálu na základě propojení se systémem pro plánování podnikových zdrojů.

Výrazně se zvyšuje také bezpečnost ve skladu, protože systém dokáže identifikovat případné vadné infrastruktury nebo třeba zablokované nouzové východy," uvádí dále Dennis Schüthe.

Pro firmy je reálné zobrazení skladu důležitým klíčem k optimalizaci skladových procesů. Projekt ARIBIC díky svým výstupům a hmatatelným výsledkům poskytl cenný základ pro další digitální aplikace v oblasti intralogistiky a optimalizace skladu. „Očekávám, že během příštích dvou let budou výsledky projektu implementovány do konkrétních aplikací a integrovány do komerčních produktů," říká Matthias Merz, senior director intralogistic software solution.

Společnost STILL začne již v příštím roce zavádět výsledky výzkumu do praktických produktů a zahájí instalace pro ověření tohoto konceptu v reálném prostředí

Výsledky projektu na veletrhu v Hannoveru

Návštěvníci letošního veletrhu Hannover Messe se mohli o projektu dozvědět více ve dvou stáncích – Google Cloud a CampusOS.

O projektu ARIBIC

Projekt ARIBIC probíhal od března 2021 do konce roku 2023. Kromě společnosti STILL se do něj zapojil také Karlsruhský technologický institut (KIT), Univerzita v Torontu s laboratoří STARS a kanadský výrobce senzorů LeddarTech. Projekt byl financován německým Federálním ministerstvem hospodářství a technologie (BMWi) a Programem průmyslového výzkumu Kanadského národního výzkumného úřadu (NRC IRAP). Společnost STILL se sídlem v Hamburku do projektu kromě jiného přispěla nasazením automatického vychystávacího vozíku OPX iGo neo, který je již z výroby vybaven pokročilými senzory a kamerovou technologií.