04.12.2018

Mobilní myčka přijede na zavolání

Čištění manipulační techniky v mobilní myčce je naprosto ekologický proces

Praha, prosinec 2018

Manipulační technika neznamená jen vybavení skladů flotilou paletových a vysokozdvižných vozíků, zázemí pro jejich provoz včetně nabíjecích stanic baterií či plniček CNG pro ekologické modely, ale i celkové zajištění jejich efektivního a spolehlivého provozu. K tomu patří kromě servisu a potřebné údržby i pravidelné mytí a čištění vozíků.
A právě na to je zaměřena novinka společnosti STILL, jež začala nabízet zcela nový koncept mobilní myčky, zajišťující čištění vysokozdvižných vozíku přímo v provozu zákazníka.

Nároky uživatelů manipulačních vozíků stále rostou a výjimečným případem už není ani požadavek na zajištění čistoty vozíků. Ovšem jen málokterý z provozovatelů manipulační techniky má k dispozici i odpovídající profesionální vybavení k důkladnému umytí vozíku, splňující navíc i související ekologické požadavky. To inspirovalo firmu STILL k řešení v podobě mobilní myčky, jež se stala novou službou, kterou tento dodavatel manipulační techniky začal na českém trhu nabízet.

Důležitým mezníkem pro zavedení nové služby byl rok 2015, kdy společnost STILL ČR úspěšně absolvovala recertifikaci norem ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality) a ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentální managementu), kterých je držitelem již od roku 2009, a stala se držitelem certifikátu ISO ČSN 01 0391: 2013 (systém managementu společenské odpovědnosti). Z toho mj. vyplývá, že dbá o životní prostředí správným nakládáním s odpady a chemickými látkami, a zavádí do svých výrobků a služeb nové technologie.

Plně soběstačná díky vlastní čistírně

Unikátní technické zařízení pro mobilní mytí vysokozdvižných vozíků, které je schopno dojet až ke klientům a tam plnohodnotně zabezpečit čisticí operace, obsahuje technické prvky pro zajištění ekologického mytí a bezpečný transport vzniklých nebezpečných odpadů z mytí vozíků. Celý proces mytí je navržen tak, aby nezatěžoval životní prostředí - myčka podléhá systému ADR a ČSN EN ISO 14001:2016. Čištění manipulační techniky v mobilní myčce je naprosto ekologický proces. Zařízení je technicky a konstrukčně řešeno tak, že umožňuje zachytit veškeré kapalné a pevné nečistoty, které při mytí vozíků vznikají. Výměnu znečištěné lázně hlídá a řídí vlastní mobilní čistírna odpadních vod (ČOV), která je zabudovaná přímo v myčce. O ekologickou likvidaci kapalných a pevných nečistot se následně postará externí dodavatel, smluvně zodpovědný za jejich ekologickou likvidaci. Nakládání s těmito odpady spadá do kategorie ADR a mobilní myčka a její posádka splňuje veškeré předpisy této normy.

Mobilní mycí zařízení je konstruováno na mytí čelních vozíků a tahačů, nicméně podle Jiřího Eigla, technického ředitele firmy STILL, je konstrukčně připravena umýt i např. referenční osobní vozidla u zákazníků. Primárně je samozřejmě ale využívána pro čištění flotily manipulační techniky. 

Udržení čistoty vozíků je s mobilní myčkou velmi jednoduché. Stačí domluvit přesný termín a dvoučlenný tým profesionálů ze společnosti STILL dopraví mobilní myčku na požadovanou adresu a umyje a vyčistí vozíky na spalovací i elektrický pohon tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Celý proces od přijetí objednávky přes naplánování termínu až po finální realizaci mytí a následnou fakturaci zastřešuje tým servisních dispečerů. Vše je podporováno moderním ERP systémem pro plánování a systémem Tom-Tom, do kterého jsou online přenášeny požadavky zákazníků, kam má obsluha mobilní myčky jet a jaké vozíky budou umývat. Zákazníci ocení zejména časovou úsporu, protože nemusí zajišťovat přepravu svých vozíků do mycích zařízení.

Vzhledem k tomu, že mobilní myčka je plně soběstačná (má v sobě integrované nádrže na čistou a špinavou vodu v objemu 3,0 m3), není nutné, aby měl zákazník připravenou přípojku vody. Voda prochází stacionární čistírnou odpadních vod namontovanou na mobilním zařízení a kvalitu vody hlídá kontrolní počítač. V případě, že je dán signál na výměnu vody, přicházejí na řadu smluvní partneři, jež má STILL v každém okresním městě. Ti přijedou na místo určení, a přečerpají špinavou vodu za čistou, kterou přivezou. Systém signalizace je nastaven tak, aby byl k dispozici dostatečný čas potřebný na objednání odvozu špinavé vody a její bezpečnou ekologickou likvidaci.

Na výběr každému podle potřeb

Zákazníka samozřejmě bude zajímat hlavně cena, za kterou lze tuto novinku objednat. Ceny mytí vozíků jsou rozděleny do několika různých variant (Standard, Super, Exclusive, případně mytí na přání) a odvíjejí se od počtu kusů čištěné techniky a jejich nosností. Podrobný ceník služeb mytí vozíků mobilní myčkou je k dispozici na webových stránkách www.mobilnimycka.still.cz, kde lze také mytí manipulační techniky objednat. Základní mytí vozíků Standard obsahuje oplach nečistot z podvozku, kabiny, stožáru a přídavného zařízení tlakovou vodou a promazání stožáru. Dokonalejší varianta Super tyto operace provádí s použitím chemických čisticích prostředků a k tomu navíc přidává i vysátí nečistot v kabině řidiče. Zákazníci, kteří se rozhodnou využít nejdůkladnější verzi s označením Exclusive, mohou počítat také s vyleštěním oken a ošetřením plastů vozíku ochrannými přípravky. Samozřejmostí je ekologická likvidace odpadu vzniklého z mytí vozíku.

V případě mytí vozíků na přání zahrnuje tento proces u vozíků se spalovacími motory vymytí motorového prostoru a motoru, u elektrických pak očištění trakční baterie parním čističem a její omytí, odsátí vyteklého elektrolytu z vany baterie a umytí vnitřní části prostoru, kde je baterie uložena. A v obou variantách samozřejmě rovněž i ekologickou likvidaci odpadu vzniklého z uvedených operací.