02.06.2023

Servisování manipulační techniky

Servis manipulační techniky je pro intralogistiku velmi důležitý, na něm hodně záleží, zda bude provoz vozíků bezpečný a bez výpadků. Kvalitní servis je důležitou součástí poprodejní péče o zákazníky.

Služby komplexní

Servis ve STILLu, to nejsou zdaleka jen opravy vozíků. Pavel Strnad, technický ředitel STILL ČR, k tomu říká: „Péče našeho servisu o zákazníky se vyvinula do opravdu komplexní podoby. Kromě oprav, údržeb a technických kontrol pro ně řešíme celou řadu dalších oblastí. Určitě nejdůležitější je bezpečnost provozu. Trendem je dovybavování vozíků asistenčními systémy, které snižují pravděpodobnost střetu manipulační techniky navzájem nebo střetu techniky s obsluhou skladů, máme například systém, který dokáže zastavit vozík při přiblížení osoby. Zákazníci se na nás také často obracejí s tím, že potřebují vědět, jak jsou jejich vozíky vytížené a jaké jsou v tom pro jednotlivé stroje rozdíly. Díky tomu se pak mohou správně rozhodovat nejenom o počtech vozíků ve flotilách, ale i například o tom, kolik baterií pro elektrické vozíky se musí pořídit, aby byl provoz bezproblémový a aby byly investovány jen takové finanční prostředky, jaké jsou skutečně potřeba."

Péče o baterie

Tam, kde to dává provozní a ekonomický smysl, jednoznačně doporučujeme zákazníkům používání Li-Ion baterií, ty jsou z hlediska údržby a provozu nejjednodušší. Ale existuje celá řada provozů, kde je ekonomicky výhodnější provozovat vozíky s olověnými bateriemi s tekutým elektrolytem a kromě toho v dnešních skladech jezdí ohromné množství vozíků vybavených právě těmito bateriemi. My našim zákazníkům umíme pomoci v době, kdy jejich olověné baterie ztrácí kapacitu – přímo u zákazníků provádíme jejich servis a desulfataci. I když nejlepší je v tomto nečekat na první problém, ale desulfataci provádět průběžně, například každý rok. Životnost baterie se tak může prodloužit až o 3 roky. S dalším prodloužením životnosti můžeme zákazníkům pomoci také tím, že použijeme na trakční baterie monitoring, který včas upozorní na problémy s jejich využitím či údržbou a slouží jako velmi dobrá prevence budoucích nákladnějších oprav“, říká Pavel Strnad.

Vozík, o který se správně pečuje, vydrží déle

Vozík, který je v péči značkového servisu a při jehož servisu se používají originální náhradní díly vydrží déle a má na trhu vyšší zůstatkovou hodnotu. Vozíky by měly také v pravidelných intervalech odborně mýt, v závislosti na druhu provozu. Jak konstatuje Pavel Strnad: „Mytí vozíků je důležitý úkon prevence závad, odstraňují se při něm nánosy prachu a špíny, důležité je to především pro součásti zdvihového zařízení a pro pro správnou funkci chladičů. V provozech s hořlavým prachem je pravidelné mytí vozíků naprostá nutnost. Pro naši mobilní myčku vozíků nyní na jaře začíná další náročná sezóna.“

Spokojenost zákazníků je nutné měřit a vyhodnocovat

Spokojenost našich zákazníků měříme a nic nenecháváme náhodě. Od roku 2008 STILL využívá metodiky The Net Promoter Score, našich zákazníků se na jejich spokojenost se servisem pravidelně dotazuje nezávislá agentura. Máme tak k dispozici nejenom trendy s důležitými čísly a indexy, ale i konkrétní náměty zákazníků pro možná zlepšení. Důležité také je, že víme, jak si stojíme v porovnání s ostatními zeměmi, kde STILL působí. Patříme k těm nejlepším“, říká Pavel Strnad a dodává: „Vývoj jasně ukazuje zvyšování náročnosti zákazníků. Zvyšuje se očekávání na rychlost servisního zásobu, existuje silný  tlak na dokončení opravy na první dojezd technika. Proto pravidelně nastavujeme a hlavně vyhodnocujeme zásoby náhradních dílů ve vozech techniků v závislosti na tom v jakém regionu a pro jaké zákazníky pracují. Velkou výhodou STILLu v České republice je, že máme u Brna Regionální distribuční centrum pro náhradní díly, které zásobuje nejenom Českou republiku, ale i okolní země, jako je Rakousko, Maďarsko, Polsko. Toto centrum má velmi vysokou dostupnost náhradních dílů a to nám velmi pomáhá k rychlým dodávkám k našim technikům a zákazníkům.“

Kvalitní tým je základ

Aby byli zákazníci spokojeni, musí být servisní tým kvalitní. Pavel Strnad říká svou zkušenost: „Každý z našich servisních techniků je po odborné stránce velmi dobře připraven, všichni prochází náročnými školeními a tréninky. Co je v našem týmu ale výjimečné, je týmová spolupráce, vzájemná ochota ke sdílení informací a zkušeností, mám radost z toho, že většina techniků u nás pracuje mnoho let, my si toho jako firma velmi ceníme a usilujeme o to, aby měli pro svou náročnou práci co nejlepší podmínky a aby jejich práce byla bezpečná, aby nedocházelo k pracovním úrazům. A pokud věci takto fungují, tak je možné provádět  i náročný servis s úsměvem – a výsledek pak těší obě strany.“

Výzvy

Kromě servisu běžné techniky přicházejí dnes i další výzvy, jako je například servis robotických vozíků. Jak uvádí Pavel Strnad, STILL je na tyto výzvy připraven: „V souvislosti s instalaci našich prvních robotických vozíků v České republice jsme provedli všechna potřebná opatření, abychom potvrdili hlavní výhody našich řešení automatizace a to její dlouhodobě spolehlivý provoz. Investovali jsme do potřebných školení našich techniků pro tuto techniku a nastavili jsme pro tyto vozíky, tato řešení skladové zásoby. Máme tak již vytvořeny kapacity a procesy nejenom pro stávající, ale i budoucí projekty."

Udržitelnost a cirkularita

Udržitelnost je pro STILL klíčovou oblastí. Cílem STILLu v České republice je co nejvíce přispět k udržitelnosti životního prostředí, je snaha co nejvíce prodlužovat životnost vozíků i baterií, provádět repase. A nejenom to. Letos již do České republiky dorazily nové vozíky řady RXE, první vozíky na trhu, které byly konstruovány s cirkulárním přístupem, se snahou přiblížit se bezodpadovému konceptu, v cirkulárním využívání použitých materiálů a dílů.