14.04.2021

Silné trio pro automatizované zásobování výroby

Hamburk, 31. března 2021 – Který systém se nejlépe hodí k automatizovanému zásobování výroby a odvážení hotových výrobků? Automatizované vysokozdvižné vozíky a skladová technika, bezobslužné transportní vozíky nebo inteligentní tažná souprava? Odpovědi na tyto otázky poskytli experti společnosti STILL 30. března během webináře „Přepravní systémy bez řidiče (FTS) pro logistiku výrobních procesů“ na praktických příkladech. Nejdůležitější odpověď předem: Dokonalé univerzální řešení neexistuje ani v tomto oboru. Každý systém má – v závislosti na nasazení – silné a slabé stránky.

Ve srovnání s bezobslužnými transportními vozíky a inteligentnímitažnými soupravami ukážou automatizované vysokozdvižnévozíky a skladová technika své silné stránky dle především tehdy, kdyžse automatizují stávající manuální procesy bez velkých změn.

Faktem ale je, že automatizace logistiky výroby výrazně zvyšuje rentabilitu výroby. V tomto bodě se experti společnosti STILL, Noë van Bergen (head of automated solutions), Florian Kratzer (international key account manager automated solutions a expert na bezobslužné transportní vozíky) a Herbert Fischer (head of business segment tugger train), během akce shodli. Je přitom důležité najít „zlatou střední cestu“ se správným vyvážením času, peněz, energie a pracovní síly. Tato cesta závisí na řadě faktorů, například na výběru nákladových jednotek, typu skladu, formě předávání materiálu nebo na velikosti dostupného místa ve výrobních prostorech.

Automatizované vysokozdvižné vozíky a skladová technika

Ve srovnání s bezobslužnými transportními vozíky a inteligentními tažnými soupravami ukážou automatizované vysokozdvižné vozíky a skladová technika své silné stránky dle Noë van Bergena především tehdy, když se automatizují stávající manuální procesy bez velkých změn. Tyto stroje se výborně hodí k obsluze stávající infrastruktury, jako jsou skladovací místa v regálech nebo na podlaze. „Řešení s vysokozdvižnými vozíky a skladovou technikou jsou výhodná nejen v horizontální, ale i ve vertikální přepravě,“ argumentuje expert. K tomu se dále přidává kompatibilita břemen. Řešení vycházející z vysokozdvižných vozíků a skladové techniky dokáže přepravovat na různá předávací místa ve výrobě velmi variabilní nákladové jednotky, jako jsou palety nebo mřížové boxy, i z velkých výšek ve skladu. Tyto automatizované vozíky jsou také rentabilní. Noë Van Bergen: „Aplikace využívající vysokozdvižné vozíky a skladovou techniku se v zásobování výroby vyznačují skutečně vysokou výnosností. Většinou hovoříme o návratnosti investice (Return on Investment (ROI)) za méně než tři roky.“

Bezobslužné transportní vozíky

Florian Kratzer obhajoval bezobslužné transportní vozíky, které byly – oproti řešením s automatizovanými vysokozdvižnými vozíky a skladovou technikou STILL – od začátku navrženy jako přepravní systém bez řidiče (FTF). „Vozíky jsou tak malé, že se vejdou pod nákladové jednotky a díky integrovanému zvedacímu mechanismu mohou naložit břemena o hmotnosti až 1,5 tuny. Při vynikající obratnosti se dostanou na téměř každé místo ve výrobě,“ zdůraznil expert společnosti STILL, který chválil především velmi vysokou flexibilitu tohoto řešení automatizace: „V oblasti předávání produktů se v rámci našeho srovnání pyšní nejlepší dosažitelností. Mohou zajíždět i hluboko do výrobních prostor – až k pracovníkovi u výrobní linky.“ Důvodem jsou velmi malé nároky na prostor, protože jejich rozměry se omezují na velikost nákladové jednotky. Florian Kratzer: „Bez problémů je lze využívat k dodávkám just- in-time. Kromě toho je zajištěna možnost automatického přizpůsobení trasy systémem. A to při velmi nízkých nákladech. Protože u bezobslužného transportního vozíku se pohybujeme určitě pod náklady na vysokozdvižný vozík, a dokonce i pod náklady na inteligentní tažnou soupravu.“

Systémy inteligentních tažných souprav

Pro Herberta Fischera je při automatizaci logistiky výroby nejlepší volbou inteligentní tažná souprava. „Když se systém správně navrhne, může inteligentní tažná souprava ve výrobě kombinovat na příslušné stanici dodávku a odvážení nákladových jednotek v jediném kroku. Konkrétně to znamená: Systémy inteligentních tažných souprav zvládnou přepravit přibližně stejné množství materiálu, na jaké by zbývající dva systémy potřebovaly asi 15 vozíků a tím by ve všech směrech zvyšovaly hustotu přepravy. Hromadná přeprava zde nabízí jasné výhody,“ zdůvodňuje Herbert Fischer svůj pohled. Uvedl však také, že především na začátku a v případě plné automatizace jsou při využití inteligentní tažné soupravy potřeba vysoké investice. Herbert Fischer: „Díky malému počtu potřebných jednotek lze ale i tuto investici udržet v rozumných mezích.“

Shrnutí

A jaké je tedy skutečně ideální řešení automatizace logistiky výroby? Zatímco vysokozdvižné vozíky výrazně bodují v infrastruktuře předávacích míst a u potřebných prostor pro shromažďování palet, bezobslužné transportní vozíky jsou nejlepší z hlediska nároků na prostor. Mohou zajíždět hluboko do výrobních prostor a dostanou se přesně tam, kde je materiál potřeba. Koncentrované inteligentní tažné soupravy ukazují své silné stránky zejména ve zlepšování štíhlých výrobních procesů, například u sekvencování. „Jak vidíme, výběr automatizace v logistice výroby je velmi závislý na konkrétní situaci. Ve společnosti STILL rozhodujeme po podrobném poradenství společně se zákazníky, které řešení je pro dané nasazení nejlepší. Ostatně neprodáváme jednotlivý produkt, ale vhodná komplexní řešení odpovídající konkrétním požadavkům,“ shrnuje Noë van Bergen.