19.12.2022

Společnost STILL se umístila na prví příčce v oblastech „odpovědnost k životnímu prostředí“ a „pracovní a lidská práva“

Zlato pro STILL od EcoVadis

Hamburk/Praha, 15. prosince 2022 – Prestižní ratingová platforma EcoVadis opět udělila hamburské intralogistické společnosti STILL zlatý certifikát udržitelnosti. Společnost STILL jasně vyniká mezi srovnávanými německými společnostmi zejména v oblastech hodnocení „environmentální management“ a „pracovní a lidská práva“.

Společnost STILL je již více než deset let pravidelně hodnocena renomovanou ratingovou agenturou EcoVadis. Společnost STILL již v minulosti dosáhla velmi dobrých výsledků a v roce 2022 opět získá zlatý certifikát udržitelnosti. Obzvláště výrazného pokroku dosáhla společnost v oblasti strategické implementace „environmentálního managementu“ a „pracovních a lidských práv“ a v obou oblastech dosáhla nárůstu o 10 hodnotících bodů ve srovnání s vlastním výsledkem z předchozího roku. Díky tomu dosáhla společnost STILL v těchto kategoriích více než dvojnásobného počtu bodů, než je průměr všech společností hodnocených agenturou EcoVadis.

Inovativní systémy řízení zajišťují ekologické a sociální standardy


Pozitivně jsou hodnoceny zavedené systémy řízení, které spolehlivě sledují důsledné uplatňování podnikových hodnot a směrnic – jsou měřitelné a transparentně dokumentované. EcoVadis je hodnotí jako mimořádně inovativní a sofistikované. „V uplynulém roce jsme podnikli další důležité kroky k udržitelnému rozvoji sebe sama a našich firemních procesů s ohledem na důležité budoucí otázky řízení životního prostředí a pracovních podmínek,“ vysvětluje Frank Müller, senior viceprezident STILL Brand Management. „Důraz je zde kladen na strategický přístup a hodnocení a průběžnou optimalizaci procesů. Skutečnost, že se to podařilo a že to bylo takto oceněno, je velkým potvrzením naší práce a velkou motivací, abychom v této cestě důsledně a s velkým přesvědčením pokračovali.“

Cyklus teorie, praxe, hodnocení a optimalizace

Příklad integrovaného environmentálního řízení jasně ilustruje systematický přístup společnosti STILL: politika „Zdraví, bezpečnost a environmentální standardy“ stanovuje snižování emisí v celém podniku v souladu s národní legislativou. Za tímto účelem společnost STILL v loňském roce provedla řadu opatření, jako například postupný přechod na LED osvětlení v určitých prostorech a optimalizaci řízení sítě dálkového vytápění. Důsledné provádění a následné výsledky se průběžně vyhodnocovaly a oficiálně dokumentovaly a byl identifikován další potenciál pro optimalizaci – pro následná opatření v příštím roce. Tímto způsobem společnost na jedné straně zajišťuje, že se pokyny skutečně uplatňují v praxi, a na druhé straně, že se kontroluje úspěšnost zavedených opatření a v případě potřeby se provádějí úpravy.

Odpovědné jednání jako základ podnikatelského úspěchu


Hospodářská činnost v souladu s ekologickými, etickými a sociálními standardy se stále více dostává do popředí zájmu firemní odpovědnosti a stává se stále více značkou kvality podniků – a tím i důležitým diferenciačním faktorem v globální soutěži o zákazníky, zakázky a zaměstnance. To zahrnuje maximální transparentnost v celém hodnotovém řetězci, odpovědné využívání zdrojů od výroby až po likvidaci a zajišťování a podporu vysokých sociálních a bezpečnostních standardů u dodavatelů a partnerů. Ve společnosti STILL jsou tyto standardy pevně zakotveny v poslání společnosti a jsou neustále sledovány a rozvíjeny. „Šetrné využívání zdrojů a vzájemná ohleduplnost jsou základními předpoklady úspěšné a bezpečné budoucnosti. Jako společnost chceme jít dobrým příkladem tím, že neustále zpochybňujeme sami sebe a naše procesy, dále je rozvíjíme a hledáme nové možnosti optimalizace,“ vysvětluje Frank Müller. Důležitou součástí této strategie je pravidelné hodnocení standardů CSR nezávislou ratingovou agenturou EcoVadis.

O agentuře EcoVadis


Nezávislá ratingová agentura EcoVadis si dala za cíl podporovat ekologické a sociální postupy společností. Agentura se přitom řídí deseti zásadami iniciativy OSN Global Compact. Od založení společnosti v roce 2007 se více než 20 000 známých společností spolehlo na odborné znalosti agentury EcoVadis v oblasti snižování rizik, podpory inovací a vytváření důvěry a transparentnosti mezi obchodními partnery. V současné době jsou dodavatelé z 95 zemí hodnoceni podle více než 150 nákupních kategorií a 21 kritérií CSR. Hodnocení provádějí odborníci agentury EcoVadis na CSR, kteří vyhodnocují odpovědi společností v průzkumu podle mezinárodních standardů, např. Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 a zásad Global Compact. Průzkum je v každém případě koncipován pro země, ve kterých společnosti působí – s ohledem na odvětví a velikost společnosti. Kromě toho je hodnocení založeno na doprovodných dokumentech a na informacích od veřejných orgánů a akcionářů (nevládní organizace, odbory, tisk).