09.09.2021

Společnost STILL získala mezinárodně uznávaný zlatý certifikát trvalé udržitelnosti

Ocenění od EcoVadis za trvalou udržitelnost

Hamburk, 10. 9. 2021 Zodpovědné chování vůči životnímu prostředí, partnerům, zákazníkům a zaměstnancům je ve společnosti STILL pevně zakotveno ve firemních zásadách. Proto se společnost i letos znovu podrobila auditu trvalé udržitelnosti prováděnému mezinárodní hodnotící platformou EcoVadis. S vynikajícím výsledkem: Společnost STILL získala za svou aktivitu v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) zlatý certifikát trvalé udržitelnosti.

Zlato pro intralogistickou společnost z Hamburku: Společnost STILL se i letos znovu podrobila auditu trvalé udržitelnosti prováděnému mezinárodní hodnotící platformou EcoVadis a získala zlatý certifikát.

Hodnocení renomovanou ratingovou agenturou EcoVadis se společnost STILL podrobuje již deset let. Hodnocení se zaměřuje na čtyři velké oblasti trvalé udržitelnosti: „životní prostředí“, „pracovní a lidská práva“, „férové obchodní praktiky“ a „udržitelné nákupy“. Po velmi dobrých výsledcích v minulých letech získala společnost STILL v roce 2021 poprvé zlatý certifikát trvalé udržitelnosti. STILL tak patří mezi nejlepší strojírenské firmy hodnocené agenturou EcoVadis na světě a představuje vysoký standard globálně působící průmyslové společnosti orientované na budoucnost. Velkou měrou to platí zejména pro aspekty ochrany životního prostředí – zde se společnost STILL dostala mezi nejlepší 1 procento všech hodnocených firem v tomto sektoru.

Neseme zodpovědnost, tvoříme budoucnost

Ekonomické jednání v souladu s ekologickými a sociálními standardy je pro STILL nejvyšší prioritou a tvoří základ všech strategických rozhodnutí. Patří sem maximální transparentnost v rámci celého řetězce tvorby hodnot, zodpovědné zacházení se zdroji od výroby až po likvidaci a zajišťování a podpora vysokých sociálních a bezpečnostních požadavků u dodavatelů a partnerů. Všechny tyto standardy jsou zakotveny ve firemních zásadách a dodržují se napříč odděleními a hierarchickými úrovněmi. Aby byly co nejtransparentnější i pro obchodní partnery a zákazníky, nechává STILL své standardy společenské odpovědnosti (CSR) prověřit nezávislou ratingovou agenturou EcoVadis. "Hodnocení zlatým certifikátem trvalé udržitelnosti je krásným oceněním našich přesvědčení a našeho dlouholetého úsilí," říká Frank Müller, Senior Vice President Brand Management / Sales & Service Steering STILL EMEA."Zejména vzhledem k aktuální klimatické situaci neexistuje žádná alternativa k hospodárnému chování, které se zaměřuje na dlouhodobou ochranu a zachování našich celosvětových zdrojů."

CSR jako prodejní argument budoucnosti

Certifikáty, jako je plaketa trvalé udržitelnosti od EcoVadis, jsou budoucími značkami kvality v ekonomice. Protože nikdy nebyla trvalá udržitelnost a zodpovědnost při hodnocení firem pod větším drobnohledem než dnes. CSR již dávno není otázkou image. Zodpovědné jednání a firemní filozofie s orientací na hodnoty se naopak stávají relevantním rozlišovacím kritériem a prodejním argumentem v globálním boji o zákazníky, zakázky a partnerství.

O EcoVadis

Cílem nezávislé ratingové agentury EcoVadis je podpora ekologického a sociálního chování firem. Agentura se přitom řídí deseti zásadami Global Compact Organizace spojených národů. Od založení společnosti v roce 2007 vsadilo na kompetenci EcoVadis při redukci rizik, podpoře inovací a vytvoření důvěry a transparentnosti mezi obchodními partnery více než 20 000 významných firem. Dodavatelé z 95 zemí byli hodnoceni ve více než 150 kategoriích nákupu a 21 kritériích CSR. Hodnocení provádějí experti EcoVadis na CSR, kteří v rámci dotazníkové akce vyhodnocují odpovědi společností podle mezinárodních standardů, např. Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 a principy Global Compact. Dotazníková akce je vždy přizpůsobena zemím, ve kterých společnosti působí – s ohledem na obor a velikost společnosti. Hodnocení se navíc opírá o doplňující podklady a o informace z veřejných zdrojů a od akcionářů (nestátní neziskové organizace, odbory, tisk).