06.12.2018

STILL ČR slaví 25 let

Základem úspěchu je stabilní management

Praha, prosinec 2018

Česká pobočka německého koncernu STILL začínala jako mnoho dalších firem v porevoluční době – v jedné kanceláři, se dvěma automobily, čtyřmi zaměstnanci a neutuchajícím nadšením. Po 25 letech se právem pyšní vlastním střediskem, 200 zaměstnanci, stabilním managementem a velice dobrými ekonomickými výsledky.

Na začátku bylo hlavně nadšení

STILL již desítky let patří k nejdůležitějším dodavatelům vysokozdvižných vozíků, plošinových vozíků, tahačů a nejmodernějších systémů intralogistiky. Více než 8 tisíc zaměstnanců, 4 výrobní závody, 14 poboček v Německu, 20 dceřiných společností v zahraničí a celosvětová síť prodejců je vizitkou velmi úspěšné činnosti společnosti STILL.

V České republice má STILL zastoupení od roku 1991, tehdy ještě v rámci obchodního zastoupení firmy Wagner, výrobce manipulační techniky. Karel Šprojcar, obchodní ředitel a prokurista, který ve firmě působí od jejího založení, vzpomíná: „Když jsme v začátcích působili na Václavském náměstí, byli jsme ve firmě jen čtyři a k dispozici jsme měli dva automobily. Servis vůbec nebyl na takové úrovni, jako je dnes. Pracoval u nás jen jeden servisní technik s jedním servisním vozidlem. Docházelo ke komickým situacím, kdy z Brna na Václavské náměstí muselo přijet servisní vozidlo, abychom mohli jednomu ze zákazníků předvést, jak to vlastně děláme.“ 

V roce 1994 se STILL ČR stěhuje z Václavského náměstí do pronajatého areálu v pražských Vokovicích, kde už má kromě kanceláří k dispozici rovněž sklad náhradních dílů a také dílnu. Vnásledujících letech přesvědčuje vedení v Hamburku o nutnosti vybudovat vlastní servisní a obchodní středisko, což se nakonec podaří. Vlastní areál v Praze - Hostivaři je dokončen v roce 2000. Dnes ve firmě pracuje více než 200 zaměstnanců a STILL ČR patří k nejvýznamnějším dodavatelům manipulační techniky v České republice.

Stejná startovní čára pro všechny

„Dbáme na to, aby lidé rozuměli smyslu své práce. Aby věděli, jak jsou potřební a jak přispívají k celkovému úspěchu firmy. Pro lidi je motivující se posouvat, učit, společně něco vytvářet a mít za výsledek zodpovědnost. Máme zdravé procento fluktuace. Vidím, že zaměstnanci opravdu žijí s firmou a jejími hodnotami. To se pak odráží na příjemné atmosféře i na dobrých výsledcích. Zakládáme si na vzájemných vztazích, podporujeme inovativnost, kreativitu, odpovědnost a spokojenost,“ podotýká Ivana Majerová, HR a marketing manažer společnosti STILL ČR, a zdůrazňuje, že všichni noví zaměstnanci, nejen absolventi, začínají na stejné startovní čáře. Od prvního dne jsou od nich očekávány výkony. Nezáleží na tom, jestli je to začátečník v oboru nebo zkušený vedoucí - u společnosti STILL přebírají rychle zodpovědnost, mohou ukázat výkon a přitom se osobně a profesně rozvíjet. „Plnou podporu dostanou od vedoucích pracovníků, kteří jim dávají objektivní zpětnou vazbu, a zároveň jim jsou nápomocni. Prochází také systémem vzdělávání. Děláme vše pro to, aby mohli zaměstnanci dosáhnout svých cílů a vydat ze sebe to nejlepší. Pouze spokojený zaměstnanec je předpokladem úspěchu každé firmy.“

Dodavatel logistických řešení

Během 25 let potkalo firmu STILL ČR několik zásadních milníků, které měly zásadní vliv na její směřování. Když pomineme založení firmy a stěhování do vlastního střediska, pak jeden z nejdůležitějších zlomů nastal v roce 2008. Tehdy firma rozšířila svoji hlavní činnost, kterou je prodej a servis manipulační techniky, o poskytování intralogistických řešení na klíč. Tato činnost zahrnuje mimo jiné správu flotily manipulační techniky s využitím vlastního systému neXXt fleet, řízení materiálových toků, poradenství a interní outsourcing. „Intralogist iku vnímáme velmi individuálně a její budování stavíme na komplexnosti včetně poradenství. V rámci intralogistiky se snažíme řešit veškeré procesy související s pohybem zboží a materiálu uvnitř firmy a každému zákazníkovi nabízíme řešení na míru. Přitom pochopitelně vycházíme z odlišných požadavků zákazníků. Základ nabídky je stejný, ale jednotlivá řešení jsou specifická,“ zdůrazňuje Karel Šprojcar.

Budoucnost spočívá v automatizaci

Nezůstalo však jen u intralogistiky. Dalším důležitým milníkem se stalo vybudování pronájemní flotily manipulační techniky, kterou dnes tvoří více než 800 vozíků pronajímaných ze středisek v Praze a Olomouci.

Výrazný krok vpřed představuje vytvoření systému servisního dispečinku s dvanácti dispečery a osmdesáti techniky pracujícími v terénu. Dispečeři komunikují se zákazníky a koordinují činnosti servisních techniků, což přispívá k maximální efektivitě servisu odrážející se na spokojenosti zákazníků.

Zatím posledním významným milníkem se stal projekt na provozování mobilní myčky vozíků, jejíž základ tvoří velký tahač a trailer. Obsluhu zajišťují dva pracovníci. Souprava, která pět dní v týdnu myje u zákazníků vozíky, je vybavena čistírnou odpadních vod řízenou informačním systémem. Myčka si dokáže samostatně ohřívat vodu, což umožňuje mytí vozíků vodou ohřátou na 40 stupňů nebo mytí párou. Tento zcela ojedinělý a ekologický projekt si získal důvěru nejen u zákazníků, ale také u širší veřejnosti. Ta měla možnost hlasovat v Projektu LOG-IN, kde byla kritériem především inovativnost, využití v praxi, výhody proti podobným konkurenčním výrobkům a celkový přínos produktu. Mobilní myčka se umístila na prvním místě, a získala tak ocenění Technická a technologická inovace roku 2018.

Jak by měla vypadat budoucnost? Je jasné, že STILL zůstane i nadále především dodavatelem manipulační techniky. Karel Šprojcar však vidí velkou výzvu vautomatizaci logistických procesů. Společnost už vtomto směru podnikla první důležité kroky. Prvním z nich je propojení s firmou DEMATIC, dodavatelem plně automatizovaných řešení. Je to jasný signál, že se STILL snaží být vždy o nějaký ten krůček napřed.

Karel Šprojcar, obchodní ředitel a prokurista, ve firmě působí od jejího založení

,,Prvních deset let jsem působil jako obchodní zástupce, poté jako Key Account Manager. Od roku 2005 mám zodpovědnost za tým prodejců. Původně nás bylo sedm, dnes v obchodním oddělení pracuje 25 lidí. Během svého působení ve firmě jsem sice občas dostával nějaké nabídky na změnu zaměstnání, ale ve firmě STILL byly na obzoru neustále nějaké nové výzvy, takže jsem nakonec vždy zůstal a jsem tady služebně nejstarší. Dnes jsem přesvědčen, že jsem udělal dobře.‘‘

Jiří Eigl, technický ředitel, ve firmě působí 8 let

,,Vzhledem ke stále se zvyšující odbornosti a požadavků zákazníků může uspět v dnešní době jen ten připravenější. Také proto jsme vybudovali servisní dispečink, v němž dnes pracuje dvanáct dispečerů. Technici se díky tomu věnují pouze servisním úkonům a nemusí plánovat svoji práci a zabývat se administrativou. STILL je silnou firmou, která dává nemalé finanční prostředky do vývoje. Přitom vývoj je nezbytný k tomu, abychom drželi krok s moderními trendy - automatizací a digitalizací. Náš tým je natolik silný, že dokáže veškeré novinky okamžitě implementovat.‘‘

David Rieger, manažer pronájmu a prodeje použitých strojů ČR a SR, ve firmě působí 7 let

,,V době mého nástupu byl krátkodobý pronájem a použité stroje poněkud ve stínu hlavní nabídky, což je prodej a servis nových vozíků. Troufnu si tvrdit, že dnes jsou si všechny tyto produkty z hlediska důležitosti rovnocenné. Přispělo k tomu především masivní rozšíření pronájemní flotily z 300 na aktuálně 850 ks strojů všech typových řad a otevření olomoucké pobočky oddělení pronájmu a prodeje použitých strojů. STILL má vynikající perspektivu do dalších let, protože se aktivně staví kinovacím, vývoji novinek a implementaci nejmodernějších technologií v oblasti manipulace se zbožím a materiálem. Jsem rád, že všechny tyto novinky rychle zařazujeme do pronájemní flotily a nabízíme na showroomech s použitými stroji. I to je jeden z faktorů motivující mě i mé kolegy – stále směřovat vpřed.‘‘

Roman Trbušek, finanční ředitel, ve firmě působí téměř 10 let

,,Do STILL ČR jsem přišel z velmi podobného typu společnosti, rovněž velké nadnárodní korporace s německým základem a kulturou. I když obor podnikání je zcela odlišný, mohl jsem i tak ve světě financí a controllingu stavět na dosavadních zkušenostech. Zákazníci STILL ČR většinou nekupují vozíky do vlastnictví. Preferují různé formy financování s předem stanovenou cenou a dobou kontraktu a naším úkolem je maximalizovat efekt a užitek pro zákazníka různými modifikacemi smluvních vztahů dle požadavků zákazníka. Obvykle po čtyřech až pěti letech bývají vozíky obměňovány za nové a tento „koloběh“ se opakuje. Vminulých letech představoval standard smluvní vztah mezi leasingovou společností a zákazníkem STILL byl pouze dodavatelem manipulační techniky a následně servisních služeb. Dnes roste podíl zákazníků, kteří preferují smlouvu a přímou spolupráci sdodavatelem manipulační techniky, tedy přímo se STILL ČR, nikoli s financující institucí. Z mého pohledu je STILL ČR velmi zdravou firmou se stabilním vedením a mnoha zaměstnanci, kteří „umějí vzít za práci“, což představuje dobrý základ, na kterém se dá stavět. Jsem přesvědčen, že naše společnost má velmi dobrou pozici a potenciál k dalšímu růstu a rozvoji.‘‘

Ivana Majerová, HR a marketing manažer společnosti, ve firmě působí od jejího založení

,,U příležitosti našeho výročí chceme hlavně poděkovat zaměstnancům, protože bez nich bychom těch 25 let na trhu nezvládli. Právě díky jejich výkonům a loajalitě jsme tam, kde jsme. Velmi si vážíme toho, že někteří jsou s námi od počátku firmy, řada zaměstnanců je zde 10, 15 nebo i 20 let. Jako poděkování jsme pro ně připravili kulturní zážitek. Pozvali jsme je společně s jejich partnery na divadelní představení do Vinohradského divadla. Měli jsme příležitost setkat se zde i s našimi významnými zákazníky a obchodními partnery. Společná setkání ale organizujeme průběžně po celou dobu fungování firmy. Každoročně pořádáme řadu společných kulturních i sportovních akcí. Nezapomínáme ani na bývalé zaměstnance. Pro naše seniory, kteří již z firmy odešli, pořádáme každý rok minimálně dvě setkání. Jsou spojena s výletem, bowlingem nebo třeba návštěvou divadla. Velmi si vážíme, co pro firmu udělali a chceme jim ukázat, že jsme na ně nezapomněli a nezapomene. Já jsem ráda platným členem našeho managementu a snažím se do tohoto týmu vnést ženský pohled a názor na věc. Kolegů si moc vážím a STILL mne prostě baví už 25 let.‘‘

Branislav Timko, jednatel, ve firmě působí 7 let

,,Když jsem téměř před sedmi lety do firmy STILL ČR nastoupil, měla velmi dobrou výkonnost a velice dobré postavení mezi pobočkami STILL v Evropě. Dnes, když přijdu do práce, vidím stejné tváře jako při svém nástupu před téměř sedmi lety, což je úžasné. Máme stabilní management, což je předpokladem úspěšného působení firmy. Také proto je firma STILL ČR považována za jednu z nejlepších poboček v Evropě. Stále se snažíme naše služby inovovat a myslím si, že se nám to daří. Mnoho změn bylo nastartováno už vdobě, když jsem nastoupil. Mám na mysli především poskytování komplexních intralogistikých řešení, což nás posunulo o velký krok dopředu. Velké pokroky jsou vidět v oddělení servisu, kde jsme začali klást důraz na intenzivní dispečink, který neustále zlepšuje koordinaci spolupráce se zákazníky. Žhavou novinku pak představuje náš patent - mobilní myčka vozíků. Vdalších letech se budeme nadále prezentovat jako dodavatelé manipulační techniky a poskytovatelé komplexních logistických řešení. Zároveň se budeme zaměřovat nanejmodernější trendy, jako je například automatizace.‘‘

Bude Jirka jednou ředitelem?

Společnost STILL má řadu příznivců mezi mladými. Například devítiletý Jirka Herbe, který je velkým fandou vysokozdvižných vozíků, strávil už podruhé několik prázdninových dnů právě mezi vozíky STILL.

„Znám skoro všechny vysokozdvižné vozíky, vpodstatě celou řadu RX. Dokonce jsem seděl i v osmituně jako táta, který pro STILL pracoval jako servisní technik. Snažím se pomáhat technikům na dílně, abych se o vozících STILL co nejvíce dozvěděl,“ říká Jirka, vnuk naší letité kolegyně, kterému se nejvíce líbí elektrické vysokozdvižné vozíky.

Pravidelné exkurze Jirku inspirovaly k vytvoření časopisu s všeříkajícím názvem STILL, který se směle dívá do STILLácké budoucnosti. Píše v něm například o vysokozdvižném vozíku budoucnosti, který bude STILL vyrábět v letech 2020 – 2021, následuje krátký článek o kamionech přepravujících vozíky nebo projekt s intralogistickým námětem. Nechybí ani křížovka, jejíž tajenka na pět písmen dává tušit, co se v ní asi skrývá. Jirka je přesvědčen, že STILL má velmi dobrou budoucnost a doufá, že tady bude jednou pracovat. Možná i jako ředitel.