08.12.2020

STILL podporuje tři hamburské sociální projekty pro děti a mládež

Předání daru

Hamburk, 8. prosince 2020 – Již řadu let podporuje STILL lokální projekty, jejichž cílem je umožnit dětem a mladým lidem v Hamburku rovnoprávnou účast na vzdělávání, kultuře a sociální interakci. I v roce 2020 podpořila společnost STILL Stiftung Mittagskinder (nadace Obědy pro děti), Stiftung Kultur Palast Hamburg (nadace Palác kultury Hamburk) a odborné učiliště ve Wilhelmsburgu peněžním darem 5 000 eur pro každou organizací. Dary třem institucím předal v centrále společnosti STILL dnes osobně Thomas A. Fischer, obchodní ředitel.

Radost z daru: Susann Grünwald, předsedkyně představenstva Stiftung Mittagskinder (nadace Obědy pro děti) (vpravo), symbolicky přebírá šek na 5 000 eur od Thomase A. Fischera, CSO STILL GmbH (vlevo).

„Podpora hamburských dětí a mládeže je pro STILL srdeční záležitostí. Mimo jiné je to investice do budoucnosti města – a právě v tomto složitém období je to velmi důležité,“ řekl Thomas A. Fischer při předávání darů. Společnost STILL se tak i v letošním roce zapojila do tří lokálních projektů, které se snaží o rovnost šancí, práva, integraci a vzdělávání budoucí generace – a o to, aby co nejvíce dětí dostalo každý den zdravý oběd.

Hamburské projekty pro rovnost šancí a budoucnost

Stiftung Mittagskinder (nadace Obědy pro děti) umožňuje přibližně 200 dětem zHamburku dostat pravidelně nejen teplý oběd, ale i pedagogickou podporu a pomoc s domácími úkoly. Navíc dostává aktuálně řada rodin poukázky na nákup potravin. Stiftung Kultur Palast Hamburg (nadace Palác kultury Hamburk) umožňuje dětem přístup k hudebním a tanečním projektům a aktuálně pořádá i digitální akce. O rovný přístup ke vzdělání se stará především odborné učiliště ve Wilhelmsburgu. Připravuje mladé lidi po ukončení školy na vstup na pracovní trh a nabízí práci a výuku v pěti oblastech (kovy, dřevo, gastronomie, maloobchod, kadeřník). Zejména díky tematické blízkosti s vlastním oborem „zámečník“ je zde společnost STILL ideálním partnerem. Proto chtějí obě strany spolupráci v následujícím roce zintenzivnit, aby měli absolventi a absolventky ještě lepší šance na přijetí do zaměstnání – např. do firmy STILL. „Odborné učiliště ve Wilhelmsburgu je krásným příkladem toho, jak mohou sociální podpora a férové možnosti ve vzdělávání dlouhodobě úspěšně fungovat – lokálně, konkrétně a blízko praxi,“ chválí Thomas A. Fischer.