08.05.2019

STILL posiluje své odborné zázemí dalšími investicemi do výcviku

Fürth a Hamburk, 8. května 2019 – 7. května 2019 bylo ve Fürthu otevřeno nové školicí centrum STILL zaměřené na intralogistiku. Na celkové využitelné podlahové ploše 475 m² nabízejí školitelé STILL budoucím talentovaným pracovníkům optimální podmínky pro výcvik. Jako zaměstnavatel se slibnou budoucností tak společnost STILL zaznamenala další milník, jímž se stala proměna fürthské pobočky do centra pro výcvik. Kromě školicího centra v hamburském firemním ústředí od nynějška existuje druhé středisko výuky, kam se sjíždějí nováčci v oboru mechatronického inženýrství z celého Německa, aby v pozdějších fázích svého výcviku společně absolvovali praktické modulární semináře zaměřené na intralogistiku. V průběhu několikaměsíční přestavby vznikly moderní učebny s přilehlou mechatronickou dílnou. Tato budova, jejíž vnější plášť odráží design společnosti STILL, umožňuje dosáhnout skvělé kombinace teoretické výuky a praktické práce.

Moderní, prosvětlené místnosti fürthského školicího střediska nabízejí novým mechatronikům usilujícím o kariéru servisního technika perfektní podmínky pro výukové moduly zaměřené na jednotlivé produkty. Až doposud absolvovali noví pracovníci tyto školicí bloky decentralizovaně na pobočkách STILL po celé Spolkové republice Německo. Centralizace, která nyní proběhla ve školicím středisku ve Fürthu, přináší synergii a posiluje soudržnost i vysokou úroveň výcviku pro všechny lokality. Společnost STILL tak znovu naplňuje významné kritérium, na které nová generace zaměstnanců klade důraz při volbě zaměstnavatele.

Společnost STILL vždy dávala vysokou prioritu vhodnému způsobu výcviku s ohledem na budoucnost. V posledních dvou letech například intralogistická specializace zdvojnásobila školicí kapacity na pobočkách po celém Německu. 100 nových pracovníků nyní prochází výcvikem na profesi mechatronických inženýrů. Zodpovědní pracovníci věří, že školení nepředstavuje jen zodpovědnost vůči společnosti, ale také nejúčinnější strategii boje s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Firma bude v následujících letech i nadále rozšiřovat své školicí kapacity v oblasti mechatroniky v celém Německu. Nejde jen o kompenzaci přirozené fluktuace pracovních sil, ale také se tímto způsobem řeší narůstající poptávka po odborných pracovnících, především mechatronických inženýrech. V tomto kontextu tvoří nové školicí středisko nedílnou součást dlouhodobé výcvikové strategie společnosti STILL.

Axel Fiene, první viceprezident pro lidské zdroje skupiny STILL, zdůrazňuje: "Cílem nového školicího centra je rozšířit naše vůdčí postavení na celém světě v oblasti odborného zázemí. Tato budova pro nás představuje investici do budoucna a potvrzení významu fürthské lokality". Marc Lehnstaedt, první viceprezident pro německy mluvící země, dodává: "Rozšířením výukových kapacit aktivně bojujeme s nedostatkem zkušených pracovníků a demografickou změnou. V konečném důsledku jsou to především mladí talentovaní nováčci, kteří budou utvářet naše odborné zázemí, abychom mohli zákazníkům dodávat technologická řešení. Proto mají investice do odborného školení ve společnosti STILL nejvyšší prioritu". Předepsaný obsah výukových kurzů se v posledních několika letech výrazně proměnil. Technické profese jako mechatronické inženýrství jsou náročné a zaškolení vyžaduje rozsáhlé technické zdroje. Koncepce výuky a studia rovněž staví školitele před zcela nové, komplexní školicí materiály a inovace. Proto bude v budoucnosti na každé hlavní pobočce společnosti STILL školitel na plný úvazek a vyhrazené výukové prostory.

Společnost STILL aktuálně školí v rámci duálního systému výukových kurzů více než 200 nováčků v různých technických i komerčních profesích po celém Německu. Dr. Henry Puhl, předseda představenstva společnosti STILL, zdůrazňuje: "Profesionální pracovní výcvik je rozhodujícím faktorem pro konkurenceschopnost naší společnosti a intralogistického sektoru tohoto odvětví. S novým školicím střediskem společnost STILL investuje do nápaditého profesního výcviku a do budoucnosti mladých lidí," a dodává: "chápeme, že problémy na pracovním trhu narůstají. Digitalizace a průmysl 4.0 nejsou jedinými faktory, které změní trh práce a mají na něj dlouhodobý vliv. Rovněž roste význam lidských schopností orientovaných na hodnotu, například zaměření na zákazníka a ochota odvádět výkon. Naše nové školicí centrum nabízí zaškolujícím se pracovníkům optimální podmínky, aby zvládli současné i budoucí výzvy v moderním pracovním světě."

Společnost STILL nabízí po celém světě specializovaná intralogistická řešení a zajišťuje inteligentní týmovou spolupráci pro vysokozdvižné vozíky, skladovou technologii, software a služby. Úspěchy, jichž dosáhl zakladatel společnosti Hans Still v roce 1920 díky velkému množství kreativity, podnikatelského ducha a kvality, se rychle rozvinuly do silné značky, známé po celém světě. Dnes se výzkumu, vývoje, výroby, marketingu a poskytování služeb účastní více než 9 000 kvalifikovaných pracovníků, jejichž jediným cílem je plnit potřeby zákazníkům na celém světě. Klíčem k úspěchu společnosti jsou vysoce efektivní produkty, které sahají od speciálních, komplexních nabídek pro velké i malé firmy až po počítačové logistické programy pro efektivní skladování a řízení materiálových toků. Navštivte společnost STILL také na internetu na stránkách www.still.de nebo na Facebooku na adrese www.facebook.com/STILL.