16.05.2019

STILL sponzoruje včely

STILL se aktivně podílí na vzniku včelích kolonií v oblasti Hamburku

STILL, the Hamburg intralogistics specialist, is supporting a sustainable regional project in the context of its environmental commitment. Together with the BEEsharing initiative, the company actively works to prevent bee mortality, thereby contributing to the protection of nature and species diversity in the region. BEEsharing is a network for beekeepers, farmers and friends of bees, and offers companies their own bee sponsorships. On Wednesday 15th May 2019, STILL undertook such a sponsorship for four bee colonies that will from now on be located on the roof of the headquarters building in Hamburg.

[Translate to Czech Republic (Czech):] Following the installation, symbolic frames for a honey super were handed over. From left to right: Merlin Kaszta (Project Manager), John Petersen (Beekeeper), Thomas A. Fischer (CSO), Wolfgang Reuter (Co-Founder and Managing Director of BEEsharing)Photo:

Hamburk, 16. května 2019 – firma STILL, hamburský specialista na intralogistiku, v rámci svého enviromentálního závazku zaštiťuje udržitelný regionální projekt.Ve spolupráci s iniciativou BEEsharing se aktivně podílí na prevenci úmrtnosti včel, čímž přispívá k ochraně přírody a podporuje druhovou rozmanitost v regionu. BEEsharing propojuje včelaře, farmáře a přátele včel, přičemž firmám nabízí možnost včely sponzorovat. Dne 15. května 2019 se firma STILL ujala sponzorství čtyř včelích kolonií, které budou od nynějška umístěny na střeše ředitelství firmy v Hamburku. Počty včel v Německu již desítky let soustavně klesají. Včely hrají zásadní roli v otázce biodiverzity, a německý Federální zákon o ochraně přírody je proto označil za chráněný druh. Vhodných přirozených prostředí pro tyto živočichy je však stále větší nedostatek. Thomas A. Fischer, obchodní ředitel firmy STILL, k tomu říká: „Velice nás proto těší, že můžeme poskytnout chráněný domov čtyřem včelím úlům.“ 

Hamburská čtvrť Billbrook se pro tento účel dokonale hodí. Břehy místní řeky Bille, přítoku řeky Labe, totiž včelám nabízí ideální podmínky k životu po celý rok. Včely si hledají obživu v okruhu až pěti kilometrů. V budoucnu tak včely firmy STILL opylují bezpočet stromů a rostlin v okolí řeky Bille a v zeleni průmyslových zón, čímž podpoří ekologickou diverzitu obvodu. 

Každá firma má závazek vůči společnosti. Proto je firma STILL držitelem osvědčení z oblastí řízení jakosti, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a hospodaření s energiemi. Není proto divu, že se firma STILL stala aktivním členem Partnerské environmentální spolupráce v Hamburku pro rok 2019 a soustavně se angažuje v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Průmyslové podniky z rozličných odvětví se dobrovolně zavazují ke společensky zodpovědnému chování, stejně jako k hospodářské činnosti orientované na budoucnost a šetrné k přírodním zdrojům. 

V rámci směrnice o „Nulových emisích“ se STILL ve své produktové nabídce trvale zaměřuje na ekologické možnosti pohonu s nízkou spotřebou. Hlavním cílem je výrazný odklon od škodlivých emisí, a to prostřednictvím šetrných spalovacích motorů, klasických olověných akumulátorů či hybridních lithium-iontových řešení. Například hamburský dodavatel průmyslových logistických zařízení ve spolupráci s francouzskou společností Carrefour spustil největší evropský projekt na využití baterií palivových článků, jenž dohromady čítá na 137 vozíků. 

Otázky udržitelnosti a potažmo dlouhodobých následků hospodářské činnosti se v současné době stávají klíčovým faktorem v porovnávání řešení a produktů ze strany zákazníků a nákupčích. Zprostředkování domova čtyřem včelím koloniím je způsob, jakým firma STILL přispívá k zachování živočišného druhu a udává ve svém regionu příklad v možnostech zachování biodiverzity. Slovy Thomase A. Fischera: „Pevně věříme, že další úspěchy firmy jdou ruku v ruce s naším závazkem vůči udržitelnosti – a to v menším i větším měřítku.“