27.03.2019

Technologická konference 2019

STILL představil mobilní myčku

Praha, březen 2019 – Na Technologické konferenci 2019 pořádané firmou Reliant Group, která proběhla 20. března letošního roku v pražském hotelu COLUMNA, došlo k prezentaci několika zajímavých technologií. Jednou z nich byla mobilní mycí linka manipulační techniky, kterou společnost STILL ČR provozuje od května loňského roku. Nápad postavit mobilní myčku, jakou ještě v České republice nikdo nikdy neviděl, vznikl na základě požadavků zákazníků firmy STILL ČR, kteří potřebují manipulační techniku udržovat v čistotě a poskytovat vozíkům veškerou potřebnou péči. Důležitou roli rovněž hrál ekologický aspekt, protože při mytí vozíků vzniká nebezpečný odpad, který je nutné v souladu s příslušnou legislativou odborně likvidovat.


Tlak na životní prostředí


S tématem Nový koncept mobilní myčky vysokozdvižných vozíků v provozu zákazníka na konferenci vystoupil Jiří Eigl, technický ředitel společnosti STILL ČR. Během prezentace nejprve upozornil na sílící tlaky na ochranu životního prostředí, čím dál tvrdší podmínky diktované legislativou a neustálé rostoucí náklady na splnění podmínek EMS (enviromental management systém). "Uvědomili jsme si, že našim klientům musíme nabídnout novou službu a tím další přidanou hodnotu," poznamenal Jiřím Eigl a dodal několik zajímavých informací ksoučasné legislativě. Patří sem například připravovaný zákon zpřísňující kontroly a sankce za likvidaci odpadních vod a sílící tlak ze strany Evropské unie v souvislosti s nakládáním s odpadními vodami a odpady. Za neoprávněnou likvidaci odpadních vod nebo znečištění vodních toků hrozí pokuty od několika statisíců až po miliony korun. "Proto bychom měli být odpovědni za ochranu a čistotu životního prostředí a zachovat hodnoty pro budoucí generace," zdůraznil Jiří Eigl.


V provozu do dvaceti minut


Mnoho moderních logistických areálů postrádá potřebné zázemí pro čištění a mytí vozíků, což představuje poměrně velký problém. Proto se společnost STILL ČR rozhodla vyrobit sofistikovanou myčku, jejíž základ tvoří velký tahač a trailer. Její obsluhu zajišťují dva pracovníci. Souprava, která pět dní v týdnu myje u zákazníků vozíky, je vybavena čistírnou odpadních vod řízenou informačním systémem. Myčka si dokáže samostatně ohřívat vodu, což umožňuje mytí vozíků vodou ohřátou na 40 stupňů nebo mytí párou. Jedna třetina návěsu je určená pro komfortní ubytování posádky zahrnující ložnici, obývací pokoj s kuchyňskou linkou, toaletu a sprchový kout. "Plánování práce mycí linky zajišťuje dispečink s důrazem na její co největší vytížení," uvedl Jiří Eigl a dodal, že do dvaceti minut po příjezdu do areálu zákazníka je technologie připravená k mytí. Mycí linku tvoří box s mřížkovou podlahou, kterou propadávají hrubé nečistoty a odpadní kapalina směřující do centrální čistírny odpadních vod a následně do nádrže s kapacitou 3 m3. Informační systém monitoruje stupeň znečištění lázně. Nebezpečný odpad vznikající mytím vozíků odváží a likviduje nasmlouvaný partner, který je zodpovědný za likvidaci odpadů a s nímž má STILL ČR rámcovou smlouvu v rámci celé České republiky. Mytí vozíků díky tomu splňuje veškeré ekologické požadavky, což je vzhledem k přísné evropské legislativě bezpochyby velký přínos. STILL ČR má ve všech okresních městech s partnerem na likvidaci odpadů nasmlouvané pobočky, odkud je přeprava odpadních vod zajišťována. Vozidlo odsaje odpadní kapalinu včetně hrubých kalů a zásobník doplní čistou vodu.


Zcela nezávislé zařízení


Mobilní mycí linka vyžaduje pouze místo pro provoz mytí vozíků, a to o velikosti 25 x 6 metrů. Zařízení je zcela nezávislé. Nepotřebuje elektrický proud ani připojení na vodovodní řád, protože vše je integrováno přímo do mobilního zařízení. "Mobilní myčka má zabudované nerezové nádrže, které pojmou až 3 000 litrů vody, a vlastní čističku odpadních vod. Zařízení je koncipováno jako vozidlo pro přepravu podle dohody ADR pro provoz na veřejných komunikacích. Z toho vyplývá, že se o veškeré odpady vzniklé při mytí vozíků stará firma STILL ČR," zdůraznil Jiří Eigl a uvedl, že mytí vozíků obsahuje oplach nečistot z podvozku, kabiny, stožáru a přídavného zařízení za pomocí tlakové vody obsahující chemické čisticí prostředky. Následuje vysátí nečistot v kabině, vyleštění oken, ošetření plastů a promazání stožáru a náprav. Mycí linku STILL si zákazníci mohou objednat na telefonním čísle 271 001 456, prostřednictvím e-mailu mycka@still.cz nebo v elektronickém objednávkovém formuláři na stránkách www.mobilnimycka.still.cz.


Pro řízení jsou nezbytné informace


Jak jsme již uvedli, na Technologické konferenci byla prezentována i jiná zajímavá témata. Milan Ludvík (ZETES Solutions) vystoupil s prezentací "Zajímavé technologie pro logistiku (Visual Soirt Assist, Voice Picking, Kamerové brány, Pick by Light)". "Co nevidím, neřídím a co neřídím, neoptimalizuji," uvedl Milan Ludvík a upozornil na nutnost informací, které zajistí ucelený pohled na celý dodavatelský řetězec. Michal Bílý (GS1 Czech Republic) posluchače informoval, jak by mělo vypadat kvalitní označení skladu, což je základ pro fungování WMS. Představil standardy GS1 vsouvislosti saktuálními trendy vlogistice a zdůraznil, že globální charakter problematiky vyžaduje obecně akceptovatelný systém založený na automatickém zpracování dat. „Systém GS1 představuje integrovaný soubor standardů umožňujících celosvětově unikátní identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i odpovídající komunikaci mezi nimi,“ poznamenal Michal Bílý a dodal, že vše je nutné přizpůsobit tomu, aby byl produkt ve správném čase, správném množství a ve správné kvalitě na správném místě při dosažení co nejnižších nákladů. Poté se slova ujal Marian Gono (SSI Schäfer), který představil automatizaci jako cestu kzapojení do moderního dodavatelského řetězce. Svou prezentaci podpořil některými firemními realizacemi a představil produkty SSI Schäfer.


Potřebujeme více energie


Petr Mareček (IBG) se zaměřil na nové trendy v energetice. Kromě toho rovněž poukázal na zvyšující se energetické požadavky koncových odběratelů elektřiny, což vyžaduje implementaci nových, energeticky náročnějších technologií (například přechod na lithiové baterie v manipulační technice). Petr Mareček hovořil rovněž na téma "Podnik vs. energetika". V této souvislosti poukázal na motivace pro budoucí provoz podniku a na nutnost optimalizace provozu podniku. Na závěr konference vystoupil Jan Kovařík z firmy Data Software Brno (dále DSB) s pohledem na mnoho podob automatizace. Po představení DSB zmínil rozmanité formy automatizace a rovněž uvedl případovou studii DSB ve společnosti TIRE LOGISTICS, která v České republice patří k největším prodejcům pneumatik. Tato firma již od roku 2012 využívá systém WMS HJWA (implementace DSB), který řídí mimo jiné balicí linku. Závěrem svého vystoupení Jan Kovařík prezentoval případovou studii AQUASPED, což je zasilatelská a logistická společnost se specializací na logistiku a přepravy nápojů a potravin na tuzemském i zahraničním trhu. Od počátku roku 2009 využívá AQUASPED systém WHMS HJ WA, který implementovala společnost DSB. Tento systém řídí mimo jiné sklad založený na technologii "Radis Shuttle".