24.11.2020

Tisíc stromů pro čisté životní prostředí

STILL se zapojil do projektu kompenzace emisí CO2 „PLANT-MY-TREE“

Oficiálními zástupci společnosti STILL GmbH při výsadbě stromů ve Šlesvicku-Holštýnsku byli Mikinari Oki, vedoucí hamburské/brémské pobočky (vlevo), a Andre Jacques, regionální servisní manažer (vpravo).

Hamburk, 23. listopadu 2020 – Již 100 let přebírá společnost STILL odpovědnost za zaměstnance, zákazníky, a především za životní prostředí. Hamburský poskytovatel intralogistických služeb se proto zapojil do projektu zalesňování PLANT-MY-TREE. Ve středu 18. listopadu 2020 byl v zalesňovací oblasti v Hohenaspe poblíž Itzehoe vysazen první z celkem 1 000 stromů. V „lesní krajině STILL“ si budou poklidně růst nejméně 100 let a kompenzovat škodlivé emise.

Ochrana životního prostředí je aktuálně jedním z nejdůležitějších témat a předmětem živé diskuse v logistickém průmyslu. Hamburská společnost STILL GmbH mění slova v činy a aktivně se zapojila do celonárodní kampaně PLANT-MY-TREE, která přispívá ke kompenzaci emisí CO2. „Chtěli jsme se podílet na mimořádně důležitém tématu udržitelnosti a hledali jsme vhodnou příležitost,“ uvádí Michael Quest, vedoucí pobočky STILL v Hannoveru/Bielefeldu, jak k účasti v projektu došlo. Obchodní manažer Sven Budelmann navrhl zapojení do iniciativy PLANT-MY-TREE. „Tato myšlenka nás okamžitě inspirovala a rozhodnutí sponzorovat 1 000 stromů bylo rychlé a snadné,“ uvádí Michael Quest a dodává: „Podle mého názoru je ochrana životního prostředí základním kamenem existence nás všech. Vnímáme povinnost využívat přírodní zdroje zodpovědně. To je zásada, kterou STILL naplňuje již při vývoji nových produktů tím, že v jeho raném stadiu hodnotí dopad produktů na životní prostředí.“
 

Konat a šířit dobro

Jde však o mnohem více: zákazníci naší hlavní pobočky v Hannoveru/Bielefeldu se budou na kampani na ochranu životního prostředí podílet také. „Zákazníci, kteří si u nás objednali nové elektrické vysokozdvižné vozíky a přestali ve svých provozech využívat vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem, obdrželi jako malé poděkování osobní stromové certifikáty. Tyto certifikáty si mohou vystavit v prostorách svých společností a podpořit tak svůj ekologický přístup,“ vysvětluje Sven Budelmann. Vedoucí pobočky STILL a jeho obchodní manažer plánují rozdat v průběhu nadcházejících vánočních svátků další certifikáty všem zákazníkům, kteří zachovali společnosti přízeň v posledních měsících koronavirové krize.


Bez účasti na výsadbě stromů

Postoj k ekologii rovněž zabránil Michaelovi Questovi v osobní účasti na dnešní výsadbě stromů v Hohenaspe. Uvedl: „Samozřejmě bychom se všichni rádi zapojili a prohlédli si, kde bude našich 1 000 stromů růst nejméně dalších 100 let. Na místo bychom však museli cestovat několik hodin, což je neekologické a je to v rozporu s naším postojem k ochraně klimatu.“ Z tohoto důvodu byli na výsadbu stromů ve Šlesvicku-Holštýnsku vysláni jako oficiální zástupci společnosti STILL GmbH Mikinari Oki, vedoucí hamburské/brémské pobočky, a Andre Jacques, regionální servisní manažer.