20.11.2020

V jakém stavu je česká logistika a skladování? Unikátní výzkum odhaluje nejpalčivější problémy a trendy

Praha, 12. říjen 2020

Jak logistické firmy reagují na stále kratší čas dodání? Vidí automatizaci jako nutnost, nebo navazující investice spíše odkládají? Na to vše přináší odpověď nová studie Trendy v české logistice mapující témata, která aktuálně formují trh logistiky v České republice. Výzkum realizoval spolek SKLAD ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos. Na otázky související s aktuálním stavem odvětví odpovídalo 123 manažerů logistiky z maloobchodních a velkoobchodních firem, z oblasti e-commerce, automotive a výroby. V rámci dotazníkového šetření i během hloubkových rozhovorů se experti podělili o postřehy týkající se současných a plánovaných investic, budoucích strategií i dopadů pandemie covid-19. Výzkum se uskutečnil v době od března do července 2020. 

Z výzkumu vyplynulo, že firmy aktuálně řeší především téma bezpečnosti práce. Do této sféry plánuje během následujícího roku investovat až 73 % respondentů, 71 % dotázaných zajímá v nejbližší době také analýza skladu a jeho optimalizace. Novými technologiemi, kterými jsou mobilní tiskárny nebo ruční skenery, vybavuje pracovníky už 70 % firem. Do budoucna uvažují o lokačních technologiích nebo ovládání pomocí hlasu. Aktuální dopady pandemie covid-19 se pak velmi liší v závislosti na vybraném odvětví. U některých společností pandemie způsobila až 80% propad výroby.

Studie ukázala, že svět logistiky uvažuje spíše střízlivě. V dohledné době nás automatizované sklady a drony doručující zboží zatím nečekají. S nástupem průmyslové revoluce 4.0 je ale inovace nutnost a investice do ní se musí firmě vrátit zpět v krátkém horizontu několika málo let. „V budoucnu bude nastoupený trend pokračovat a automatizace a technologie budou hrát stále větší úlohu. Je jisté, že logistika se neustále zrychluje, a proto bude zapotřebí také kvalitní personál schopný reagovat a přizpůsobit se,“ dodává k projektu Barbara Hrabalová, vedoucí divize Ipsos Actify ve společnosti Ipsos. Zajímají vás detailnější informace a konkrétní čísla? Celou studii najdete na www.sklad.cz/trendy2020.

O spolku SKLAD

Jednotlivé firmy spolku SKLAD se specializují na obory, které úzce souvisejí s výrobními a logistickými halami. Tato nezávislá iniciativa pro poskytování komplexních služeb v industriálním segmentu vznikla v roce 2014. Členové působí na trhu dohromady už sto let. „Koordinovat více dodavatelů na projektu je mnohdy velmi náročné. S námi tato starost odpadá. Jsme partnerem, který zastřeší celý proces výběru haly, nastavování procesů a všech navazujících oblastí. Naše služby jsou postaveny na úzké spolupráci, efektivním jednání a realizaci stanovených cílů bez zbytečných komplikací. Přinášíme aktuální a praktické informace ze světa interní logistiky, i proto jsme se spolupodíleli na tomto výzkumu,“ vysvětluje hlavní přínos spolku jeho výkonná manažerka Petra Troblová.

O agentuře Ipsos

Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v devadesáti zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě. Sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Více na www.ipsos.cz.

Kontakt pro média:

Petra Troblová
Výkonná manažerka spolku SKLAD
petra.troblova@aimtecglobal.com
+420 724 284 141
www.sklad.cz