23.10.2019

Vstříc digitální a automatizované budoucnosti

Odborníci na poli intralogistiky představí na DLC integrovaná řešení automatizace

Berlín, 23. října 2019 – Společně s principem „odvahy“ budou tématem německého logistického kongresu, který se koná ve dnech 23. až 25. října 2019 v Berlíně, také způsoby, nápady a řešení, jak čelit novodobým obchodním, politickým a společenským výzvám. Hamburská společnost STILL, odborník na intralogistiku, prokazuje svou odvahu a vynalézavost již téměř 100 let a v Berlíně předvede mimo jiné svůj automatizovaný systém LTX 50 iGo, tahač s automatickou nakládkou a vykládkou, který byl nedávno vyznamenán prestižní cenou IFOY. Společnost STILL tím potvrzuje, že je vedoucím hráčem v oblasti automatizace vysokozdvižných vozíků. Tahač značky STILL na poli intralogistiky vůbec poprvé kombinuje automatizovanou jízdu s automatizovanou manipulací, čímž efektivně automatizuje cyklus řízených dodávek na výrobní linky.

Od dodávky na výrobní linku až po expedici: autonomní dopravní systémy (DTS) a mobilní skladové technologie se v budoucnu stanou nepostradatelnou součástí manipulace s nákladem v oboru logistiky. Společnosti působící v oblasti maloobchodu a smluvní logistiky budou v příštích několika letech hojně investovat do rozšiřování vozových parků o automatizované vozíky. Aby byla poptávka uspokojena nejlepším možným způsobem a nabízené produkty se staly obsluze kompetentním partnerem, přeformulovala společnost STILL nejen partnerství se sesterskou společností DEMATIC, ale také strukturu a sladění kompetencí ve vlastním týmu. Společnost STILL za tímto účelem posílila význam organizace a specializovaného personálu zaměřujícího se na automatizovaná řešení jakožto kompetentního partnera v oblasti intralogistiky. Specializovaný personál by měl zákazníkům pomáhat s naplňováním všech jejich potřeb při provádění automatizace. Společnostem, které chtějí své logistické a přepravní procesy, jež byly dříve prováděny ručně, automatizovat, nabízí společnost STILL široké portfolio vysokozdvižných vozíků a produktů a zkušené odborníky, které jim pomohou s návrhem projektových řešení na míru a jejich implementací. Ve všech bodech životního cyklu automatizace je jim k dispozici konkrétní kontaktní osoba. Společnost STILL tímto způsobem účinně podporuje zákazníky při integraci automatizovaných řešení do svých procesů, a tím pomáhá zvyšovat ekonomickou efektivitu výrobních a logistických procesů.

 

Odborníci předpokládají, že trh s automatizovanými vysokozdvižnými vozíky v sektoru intralogistiky vzroste do roku 2025 přibližně o 30 %. Rhea Langkammer, vedoucí oddělení Marketing Business Line Sales Applications & Services společnosti STILL, k tomu dodává: „Poptávka po automatizovaných řešeních dopravy je velmi vysoká a rychle roste, protože s rostoucími mzdovými náklady, a především s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků bojují nejen subjekty vtomto odvětví, ale také maloobchodníci a poskytovatelé služeb. Mimo to se stále zkracují životní cykly produktů a internetové obchody generují vysokou poptávku po dopravní logistice s krátkými dodacími lhůtami. Autonomní dopravní systémy a mobilní skladové technologie umožňují zavádění vysoce úsporných, škálovatelných dopravních a manipulačních systémů s širokou škálou využití, které zvyšují bezpečnost procesů ve skladové a výrobní logistice, a tím zvyšují konkurenceschopnost firem. Rozšiřování našeho obchodního modelu stojí na důkladném pochopení jednotlivých intralogistických procesů probíhajících v provozech zákazníků a znalosti všech stávajících i nových automatizačních technologií na trhu. Naši poradci v oblasti intralogistiky a odborníci na automatizaci v provozech našich zákazníků přesně zanalyzují potenciál a příležitosti pro využití automatizačních řešení. Na základě výsledků těchto analýz hledáme řešení, které je pro danou firmu to pravé a z dlouhodobého hlediska nákladově efektivní, a provádíme zákazníky džunglí Průmyslu 4.0.“

 

Společnost STILL nabízí po celém světě intralogistická řešení na míru a implementuje inteligentní správu vysokozdvižných vozíků a skladové technologie, softwaru a služeb. Z toho, co zakladatel Hans Still v roce 1920 díky velké kreativitě a podnikatelskému duchu a s vysokou kvalitou vytvořil, se rozvinula silná značka, známá po celém světě. Dnes společnost zaměstnává téměř 9 000 pracovníků, vzdělaných v oblasti výzkumu a vývoje, výroby, marketingu a servisu, kteří se podílejí na plnění požadavků zákazníků z celého světa. Klíčem k úspěchu společnosti jsou vysoce efektivní výrobky – od kompletních řešení pro velké a malé podniky až po počítačové logistické programy pro efektivní řízení skladových a materiálových toků.