STILL Webinar

Bezpečnost ve skladu

TÉMA

Bezpečný pohyb manipulační techniky ve skladu

Chytrá řešení pro prevenci nehod a poškození

DATUM

18. května 2021

10:00–11:00 hod.
16:00–17:00 hod.

JAZYK

Jazyk webináře: angličtina

Simultánní překlad: němčina, italština, francouzština, španělština

O produktivitě skladu rozhoduje bezpečnost a spolehlivost logistických procesů, které v něm probíhají. Důležitou roli přitom hraje bezpečnost práce.

Protože všude, kde se setkávají lidé a stroje, mohou vznikat nebezpečné situace a může docházet k poranění osob a poškození zboží. Abychom tyto situace identifikovali, minimalizovali rizika pro zaměstnance a zabránili poškození manipulační techniky, zařízení a zboží, je k dispozici celá řada řešení pro zvýšení bezpečnosti.

Která to jsou a kde a jak je účinně využívat, Vám vysvětlí na názorných příkladech z praxe naši experti na bezpečnost práce s manipulační technikou.

Těšíme se na Vás! Bezpečně!

Přinášíme Vám

  • strukturovaný přehled, který ukazuje, kde všude se ve skladu vyskytují rizika a zdroje nebezpečí při práci s manipulační technikou.
  • názorný přehled, jaká řešení pomohou v nebezpečných oblastech zabránit nehodám, poranění osob a poškození infrastruktury.
  • odbornou diskusi s experty se zkušenostmi z praxe.
 

Zvyšte bezpečnost práce při používání manipulační techniky! Přehled inovativních bezpečnostních řešení a scénáře jejich využití.

Nabídka bezpečnostních řešení je rozmanitá a sahá od chytrých asistenčních systémů a softwarových aplikací, které identifikují zdroje nebezpečí a proaktivně působí proti příčinám nebezpečí vzniku škod a nehod, přes komponenty vozíků a stacionární řešení pro zajištění určitých skladových a dopravních oblastí až po školení zaměstnanců.

Abychom Vám poskytli orientaci, jak a kde můžete ve svém skladu dosáhnout větší bezpečnosti, představí naši odborníci aktuální bezpečnostní řešení a rozdělí je podle nasazení, pracovního prostředí a jejich vlivu jak na snížení rizika, tak na odvrácení nebezpečí.

Nakonec zbude během živého streamu dostatek času na zodpovězení Vašich otázek k tomuto důležitému tématu.


Dostat do kontaktu

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.