Optimalizace procesů s iGo insights

Monitoring a analýza pro přepravní systémy bez řidiče

Automatizované přepravní vozíky bez řidiče pracují 365 dní v roce a 24 hodin denně. Přepravní vozíky bez řidiče (FTF) řídí a monitoruje systém řízení přepravy a kontroly flotily (TLS). Tento systém přitom nepřetržitě generuje obrovské množství cenných dat, se kterými lze provádět podrobnou analýzu automatického skladu a procesů z komplexního úhlu pohledu.

V podobě iGo insights nabízí STILL cloudový analytický nástroj, který je přímo propojený se systémem řízení přepravy. Z nashromážděných procesních informací odvozuje iGo insights konkrétní doporučení pro optimalizaci disponibility a výkonnosti vaší automatizované flotily. Všechna data se nahrají pro vyhodnocení na cloud a lze je online vyvolat přes šifrovaný webový portál.

iGo insights využívá k neustálému vylepšování analýz princip strojového učení. Software v toku dat identifikuje struktury, vypočte pravděpodobnosti a umožňuje vám proaktivní jednání – například při plánování údržby nebo oprav.


iGo insights – přehled

  • Analýza. Grafické zaznamenávání veškerých pohybů vozíku do heat map pro identifikaci a optimalizaci výkonových špiček.
  • Řešení problémů. Funkce playback umožňuje exaktní zjišťování chyb zpětným prohlížením chování vozíku a systému.
  • Kontrola. Charakteristiky reakčních dob, hustoty přepravy, vytížení a výpadků.
  • Předvídavost. Každodenní informace o trendech a odchylkách od normálu.
  • Úspora času. Proaktivní aktivace opatření údržby a oprav.
  • Responzivní web design. Webové rozhraní pro počítače a veškerá mobilní koncová zařízení.

Poptávka optimalizace procesu s iGo insights

Naši odborníci vám rádi poskytnou další informace a odpovědi na dotazy k naší nabídce.

+420 274 011 411

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Funkce iGo insights

Vyhodnocení dat na cloudu v závislosti na modulech – od rychlého přehledu až po specifické podrobné zprávy pro uživatele


Multi-Site Access

Přístup k více pobočkám klienta zobrazením pobočky na mapě světa při přihlášení.


Dashboard

Uživatelem konfigurovatelná nástěnka s funkcí povolení přístupu a šablon pro nové uživatele. Prohlížení mnoha grafů na podrobných stránkách (např. automatizovaných vozíků (AGV) a stavu klíčových ukazatelů výkonnosti přepravy (KPI)).


Alerting

Rychlá synchronizace aktualizace stavu (často v reálném čase). Automatická a manuální změna stavu při odstranění problému.


Pozorování

Každodenní zjišťování trendů a mimořádných hodnot pro určité stavy pomocí strojových technik učení.


Systém Insights

Systém Insights poskytuje informace k pohybu automatizovaných vozíků (AGV) a k jejich aktivitě v rámci instalace během určitého období (např. heat map o stavech AGV nebo hustotě přepravy).iGo insights v praxi

Více o službách pro firmu Danfoss: Automatický sklad podporovaný umělou inteligencí

Společnost Danfoss využívá automatický sklad s automatizovanými vozíky konstrukčních řad MX-X a EXV. Pro optimalizaci systému je využívá cloudové řešení iGo insights podporované umělou inteligencí. Kromě toho zde pracuje rádiový varovný systém monitorující okolí (ELOshield), který chrání chodce před blížícími se vozíky.


Přečíst si příklad z praxe →

Další praktické příklady