Technologie palivových článů

Intralogistika s vodíkovým pohonem

Napájení intralogistiky vodíkem

Rozhodování mezi nákladově efektivní intralogistikou a klimaticky neutrálním přístupem je již dávno minulostí. Inovativní energetické systémy, jako je například technologie palivových článků, Vám umožňují provozovat průmyslové vozíky v bezproblémovém více směnném provozu bez toho, aby při tom produkovali emise CO2. Toto se dosahuje používáním ekologického vodíku produkovaného udržitelným způsobem.


Výhody technologie palivových článků

Využití

 • Šetření času, protože není potřebné měnit baterii
 • Vysoká dostupnost vozíku na základě krátkého času plnění přibližně 2-3 minuty
 • Nepřetržitá dodávka energie bez poklesu výkonu
 • Interiérové aj exteriérové použitie s prevádzkovým časom až 8 hodín

Infrastruktura

 • Prostorově úsporná a flexibilní integrace výdejních stojanů (palivových čerpadel) podél dopravních tras
 • Nejsou potřebné žádné skladovací prostory ani místnosti na nabíjení
 • Nejsou potřebné žádné ventilační systémy
 • Vodík může být generovaný interně s použitím elektrolýzy

Šetrné k životnímu prostředí

 • Nulové emise – jedinými ‘odpadovými produkty’ jsou voda/pára
 • Čistý zdroj energie – ideální pro průmyslové odvětví náročné na hygienu
 • Snížení uhlíkové stopy
 • Žádné použití vzácných nerostů

Technologie palivových článků

Vozíky s palivovými články

Společnost STILL nabízí možnost objednat vybrané vozíky ve verzi "fuel cell ready" po skončení výroby, která funguje podobně jako možnost "Li-Ion ready". Při této možnosti je vozík navržený tak, aby se do něj vešel konkrétní palivový článek, a palivový článek se může v případě potřeby dodatečně integrovat podle přání zákazníka.

Čím víc průmyslových vozíků na vodíkový pohon je v provozu, tím je energetický systém palivových článků efektivnější. Proto máme k dispozici 24 V, 48 V a 80 V systémy palivových článků pro naše portfolio vychystávacích vozíků, tahačů, vysokozdvižných paletových vozíků, vysokozdvižných vozíků a vysokozdvižných vozíků s protizávažím.

Ve všeobecnosti je technologie palivových článků ideální pro využití vozíků s vysokým počtem provozních hodin anebo vícesměnný provoz.

Komponenty vodíkové infrastruktury

Při přechodu na energetický systém s palivovými články je důležité zabezpečit správné vozíky, ale i potřebnou infrastrukturu. Toto v zásadě zahrnuje následující:

 • Vozíky s palivovými články
 • Vodíkové plnící stanice (výdajné stojany)
 • Sklady vodíku
 • Zásobování vodíkem, např. prostřednictvím dodávek anebo vlastní produkce (elektrolýza)

Společnost STILL jako Váš intralogistický partner poskytuje vozíky s palivovými články a spolupracuje se svými mezinárodně uznávanými partnery, aby zabezpečila zavedení komplexního energetického řešení (palivové články a palivová infrastruktura).


Zdroje energie budoucnosti pro intralogistiku

Vodík jako zdroj energie

Kompaktní molekula s velkým obsahem energie. Ve světě zdrojů energie je vodík budoucností. Díky využití regenerativně vyráběné elektrické energie je možné jej vyrábět klimaticky neutrálním způsobem a je ideální pro průmyslové využití, výrobu tepla a energie, a také pro mobilitu a intralogistiku. Vodík je 14-krát lehčí než vzduch, není toxický, nekoroduje a není radioaktivní. Vodík není náchylný na samovznícení a hoří čistým bezbarvým plamenem. Stručně řečeno, vodík je plný energie a může se vyrábět jako ekologičtější, uhlíkově neutrální udržitelný zdroj energie.

Palivové články v intralogistice

Když mluvíme o palivových článcích v sektoru průmyslových vozíků, máme na mysli "náhradní moduly baterií" (BRM). BRM je uzavřený systém a svým tvarem, velikostí a hmotností odpovídá konkrétní přihrádce na baterii. BRM obsahuje všechny komponenty potřebné na výrobu elektrické energie. Patří k nim palivové články, vodíková nádrž, porty nádrže a malá lithium-iontová baterie, jako i další komponenty.

Po naplnění nádrže vodíkem, což trvá jenom chvilku, palivový článek vyrábí elektrickou energii pro uvažované použití přímo na palubě vozíku. Při tomto procesu vznikají emise čisté vodné páry, anebo vody. Integrovaná lithium-iontová baterie funguje jako zásobárna energie, která dodává vozíku neustály tok energie. Díky tomuto procesu se přebytečná anebo získaná energie dočasně uskladňuje, což znamená, že vozík se může snadno přizpůsobit špičce v spotřebě elektrické energie, např. při zvedání nákladu.


Technologie palivových článků v provozu

Carrefour

V roce 2018 francouzská maloobchodní společnost Carrefour zavedla do svého nového logistického centra ve Vendin-Le-Vieil v severní Francii flotilu 137 skladových vozíků STILL poháněných vodíkem. Prostřednictvím dvoufázového projektu HyLIFT-EUROPE, který financovala EÚ, stanovují partneři milník ve využívání vodíku jako alternativního zdroje energie a dokazují, že tato technologie je spolehlivá v náročné každodenní logistice.

Corstyrène

Na konci roku 2021 má být otevřená vůbec první ekologická vodíková čerpací stanice na ostrově Korsika, a to ve výrobním závodě specializované společnosti Corstyrène, která se zabývá tepelnou izolací, v městě Aléria. Elektrolyzér používaný na produkci potřebného vodíku bude napájený až 99 kWc ze solárních panelů instalovaných na parkovišti závodu. V počáteční fázi se tak vyrobí dostatek energie na naplnění sedmi vysokozdvižných vozíků STILL RX 20 s palivovými články.

Často kladené otázky o technologii palivových článků

Jaký význam má vodík pro intralogistiku?

V souvislosti s EU existuje cíl "Zelená EU 2050", t. j. EU by měla být do roku 2050 klimaticky neutrální. Cílem je zabránit emisím CO2. Jedním z přístupů ke snižování skleníkových plynů je využívání ekologického vodíku H2, který se dá proměnit na energii a teplo klimaticky neutrálním způsobem. Využívání zeleného vodíku v intralogistice by proto mohlo být hlavní pákou, pokud se má úplně zabránit emisím CO2. V kombinaci s jiným logistickým využitím, např. s vodíkovým vozovým parkem těžkých vozíků, je možné vytvořit synergie a výrazně snížit provozní náklady.

Proč existuje "barevný" vodík?

K dosažení cíle "Zelená EU" se musí vyrábět a používat "zelený vodík". Barva vodíku se vztahuje na proces extrakce. Zelený vodík se vyrábí z udržitelných nevyčerpatelných zdrojů energie, např. využívaním energie z větrné energie anebo fotovoltaiky.

Na rozdíl od zeleného vodíku existuje "šedý vodík", který se používá i v současnosti. Při výrobě šedého vodíku se zemní plyn obvykle proměňuje na vodík a CO2 za tepla (parný reforming). CO2 se potom nespotřebovaný uvolňuje do atmosféry, čím se zvyšuje globální skleníkový efekt: při výrobě jedné tuny vodíku se vyprodukuje přibližně 10 tun CO2.

Modrý vodík je šedý vodík, ale jeho CO2 se v průběhu výroby zachytává a ukládá (zachytávání a ukládání uhlíku, CCS). CO2 vznikající při výrobě vodíku se teda neuvolňuje do atmosféry a výrobu vodíku možno z hlediska bilance považovat za CO2 neutrální. Vodík vyrobený tepelným rozkladem metánu (pyrolýzou metánu) se nazývá tyrkysový vodík. Místo CO2 vzniká při tomto procesu pevný uhlík.

Co sa děje uvnitř palivového článku?

V palivovém článku se natankovaný vodík proměňuje na vodu s přidáním atmosferického kyslíku. Při této chemické reakci vzniká elektrická energie, která ea využívá na pohon vozidla.

Co znamená palivový článek z hlediska intralogistiky?

V oblasti intralogistiky se pod pojmem palivový článek vždy rozumí takzvaný "náhradní modul baterie" (BRM). Tento náhradní modul baterie je uzavřený celkový systém a z hlediska tvaru, velikosti a hmotnosti odpovídá konkrétní přihrádce na baterii. V BRM se nacházejí všechny komponenty potřebné na výrobu energie: komín palivového článku (kde probíhá chemická reakce), nádrž na vodík (350 barů), tryska nádrže, lithium-iontová baterie, odvlhčovač na zadržování procesní vody, kompresor, ventilátor, vzduchový filtr, elektrický systém a další komponenty.

Jak dlouho můžu jezdit na jednu plnou nádrž?

Palivové články pro použití v intralogistice jsou navržené na provoz jedné směny. Skutečný rozsah však závisí od příslušného používání zákazníka. Velkou výhodou palivového článku je enormně krátký čas na doplnění paliva, který je 2 - 3 minuty.

Můžu svoje existující vozíky STILL přeést na palivové články?

Ne. STILL v současnosti nabízí možnost "Fuel Cell Ready" ve výrobě. Dovybavení existujících vozíků palivovými články není možné.

Co se myslí pod infrastrukturou palivových článků?

Potřebný vodík je srovnatelný s naftou pro vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem. Vodík se však liší z hlediska výroby, přepravy, skladování a potřebných bezpečnostních opatření. Infrastruktura se může lišit - v závislosti od toho, jestli se má vodík vyrábět v prostorách samotnou elektrolýzou anebo se má dodávat přívěsem. Možné jsou proto tyto komponenty:

 • Přívěs na vodík, pokud se H2 dodává
 • Vodíkový elektrolyzér, pokud se H2 vyrábí na místě, např. pomocí větrné energie anebo fotovoltaiky
 • Vysokotlakový kompresor
 • Vysokotlakový mezisklad
 • Potrubní systém
 • Výdajné zařízení (výdajné zařízení na doplňování H2)
Co je z právního hlediska potřebné dodržovat v souvislosti s používáním technologie palivových článků?

Při provozu, doplňování paliva a skladovaní vozidla poháněného palivovým článkem anebo palivovým článkem ve spojení s vodíkovou infrastrukturou se musí dodržovat vnitrostátní a/anebo regionální právní předpisy. V závislosti od lokality by se na plánovaní a výstavbě měly podílet místní regulační orgány, hasičské sbory a pojišťovny. Na výstavbu vodíkové infrastruktury existují specializovaní projektanti a odborníci na výstavbu, kteří mohou poskytnout poradenství.

Jak se podporuje používání technologie palivových článků?

Financování poskytují různé instituce včetně:

Jak můžu získat grant na palivové články?

Programy financování jsou časově omezené a mají pevně stanovený rozpočet. Zájemce musí zpravidla požádat o rozpočet na financování prostřednictvím žádosti o financování a soutěží s ostatními žadateli. Důraz se klade na objem úspor CO2. Čím vyšší jsou úspory, tým vyšší je pravděpodobnost kladné odpovědi na žádost o financování.

Jaké finanční prostředky je možné získat na technoloógii palivových článků?

Různé v závislosti od programu financování.
Například výzva na financování NOW GmbH (2020) měla objem 5 miliónů eur. Oprávněné na financování byly průmyslové vozíky s vodíkovým pohonem v rozsahu 40 % dodatečných investičních nákladů ve srovnání s "normálním" vozidlem.
Na rok 2021 je plánovaná i třetí výzva na financování NIP s kvótou financování ve výši 40 % dodatečných investičních nákladů. Kromě průmyslových vozíků se bude opět financovat i potřebná vodíková infrastruktura. Aktuální přehled výzev na financování naleznete zde: Výzvy na financování - NOW GmbH.

Příklad výpočtu výšky financování:

Náklady na vysokozdvižný vozík (baterie)30.000€
Náklady na vysokozdvižný vozík (palivový článek)55.000€
Dodatečné investiční náklady (baterie vs. palivový článek)25.000€
Míra financování podle NIP40%
Financování na jeden vysokozdvižný vozík10.000€

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

+420 602 489 383

Požadavek na: Technológia palivových článkov | STILL

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.