26.05.2020

Interview předsedy představenstva pana Henry Puhla

4.května 2020 - KION Group zastavila na dva velikonoční týdny provoz ve výrobním závodě STILL v Hamburku. O tom, jak si s tím specialisté na intralogistiku a výrobu vysokozdvižných vozíků poradili, jak využili nečinnosti a co přinese společnosti se sídlem v Hamburku budoucnost, diskutoval Henry Puhl, předseda představenstva společnosti STILL, a šéfredaktor HaJo Schlobach.

 

Jak se vám daří? KION pozastavil výrobu ve všech svých evropských závodech. Jak se vás dotkla odstávka napříč odvětvím?

Předně jsem rád, že závody značky KION a stejně tak i naše výrobní závody obnovily provoz po plánovaném přerušení výroby ihned po Velikonocích. V Hamburku se výroba obnovila 20. dubna a závody v italské Luzzaře a francouzském Châtellerault jsou již také v plném provozu. V průběhu výrobní odstávky jsem byl v hamburské kanceláři každý den a po několika klidných dnech jsem rád, že se do areálu závodu opět vrátil život, aktivita a produktivita. Odstávky jsme zdárně využili k rozvoji tří klíčových aspektů: Zaprvé jsme implementovali nový standard bezpečnosti práce, který přesahuje nařízení, které nedávno zveřejnilo německé spolkové ministerstvo práce. Nový standard zahrnuje jak systém značení podlah a lepení, který usnadňuje udržování bezpečné vzdálenosti 1,5metru, tak i konstrukční opatření, např. instalaci dalších lehkých stěn, aby dostalo pracovní prostředí lepší strukturu.

Za druhé, během dvoutýdenní velikonoční odstávky jsme byli schopni zajistit zásobování materiálem pro nadcházející týdny. Vzhledem k tomu, že výrobu obnovuje stále více dodavatelů, dostupnost materiálů, které byly ještě nedávno nedostatkové, se všeobecně zlepšila. Během odstávky jsme dále s předstihem uvedli do provozu technické vybavení, které optimalizuje naše výrobní procesy. Do provozu bylo například uvedeno nové automatizované svařovací zařízení a byl zaveden nový výrobní software. Ve všech případech jsem byl ohromen tím, jak rychle všichni zúčastnění přešli z prvotního šoku do režimu „vyhrnout rukávy a vrátit se k práci“.


Jaký jste přijali koncept řešení této krize?

Již 100 let je hlavní myšlenkou společnosti STILL soustředit se vždy a za všech okolností na potřeby zákazníků. Jsem přesvědčen, že právě tento koncept je nyní důležitější než kdy dříve. Aktuální potřeby se samozřejmě liší od potřeb před několika měsíci. Proto se velmi pečlivě díváme na to, kde a jak můžeme naše zákazníky podpořit tím nejlepším možným způsobem a jak udržet jejich podnikání v chodu. Řada společností nyní potřebuje rychlá, flexibilní a nákladově efektivní řešení. Proto jsou naši specialisté na pronájmy v současné době velmi vytížení. Nepřetržitě vyvíjejí individuální řešení a zajišťují, aby byly požadované vozíky co nejrychleji v místě určení. V průběhu pandemické situace hrají intralogistická řešení značky STILL důležitou roli při udržování veřejných dodávek: pomáhají zajišťovat základní potřeby, udržovat provoz dodavatelských řetězců a zásobovat sektor zdravotnictví. To platí také pro dodávky služeb a náhradních dílů, které mají pro zákazníky, a tedy pro společnost jako celek, zejména v těchto mimořádných situacích, zásadní význam.

 

Co vás vede k optimistické vizi budoucnosti?

Fakt, že i přes sociální odloučení jsou si lidé blíž, projevují solidaritu a nacházejí velmi kreativní řešení, a to jak v osobním, tak v profesním životě. Od vnuka nahrávajícího podcasty pro svoji babičku, aby se necítila tak osaměle, až po virtuální školení realizovaná našimi produktovými specialisty. Kombinaci videochatu, sdílení obrazovky, skupinové práce, chatovacích místností a živého vysílání přímo z vozíku v tréninkové hale. Těchto virtuálních školení se již zúčastnili kolegové z více než 10 zemí světa.

 

Vrátí se věci zpět k normálu? A pokud ne, jak bude podle logistického lídra vypadat budoucnost intralogistiky?

Pandemie koronaviru promění jak společnost, tak i náš obchodní svět. Půjdeme dál, ale jinak. Každá krize přináší příležitosti. Nyní máme šanci zastavit se a promyslet řadu vzorců chování, které vznikly v průběhu několika desetiletí: Kolik služebních cest skutečně potřebujeme? Kdy se musíme fyzicky setkávat a kdy lze přijímat rozhodnutí snadněji a efektivněji a pomocí jakého digitálního nástroje? V současné době zažíváme, že lze celou řadu situací vyřešit jinak než dříve. Po krizi nám tato nová znalost pomůže přemýšlet o věcech novým a lepším způsobem. Nasnadě bude zrevidovat také řadu logistických procesů. Dokážu si představit, že skladování dílů opět nabude na důležitosti. Protože i přes všechny výhody, které nám „just-in-time“ výroba nabízí, dnes v mnoha různých odvětvích hospodářství vidíme, jaký má dopad, když se části globálních dodavatelských řetězců stanou nestabilními, a jak rychle nastává dominový efekt.

 

Koronavirus značně rozrušil národní hospodářství po celém světě, a to ještě nejsme u konce. Mnoho lidí v tom však vidí příležitost. V čem spatřujete příležitost pro vás osobně? A v čem pro společnost STILL?

Intralogistika je důležitým faktorem, který udržuje ekonomiku v chodu. Obzvláště teď, když hrajeme o udržení životně důležitých odvětví, jako je potravinářský nebo farmaceutický průmysl. Jakmile pandemie koronaviru skončí, bude nutné ekonomiku oživit. V tom bude hrát klíčovou roli také intralogistika. Budeme mít skvělou příležitost sehrát důležitou roli a zúročit dosavadní zkušenosti při vývoji nových řešení. To platí jak pro nové obchodní modely, např. Logistics-as-a-service, tak i pro rozvoj stávajících obchodních oblastí. Vezměme si trh s e-commerce, který už řadu let rapidně roste. Online obchod zaznamenává roční tempo růstu kolem deseti procent a v roce 2018 činil celosvětový obrat kolem 1,5 bilionu EUR. E-commerce bude v důsledku současných okolností pravděpodobně ještě silnější. I nadále bude poptávka po řešeních zajišťujících flexibilní, rychlou a podrobně mapovanou manipulaci se zbožím až do velikosti šarže 1. Průmyslové sklady s inteligentně propojenými toky zboží a informací, automatizace procesů, digitální služba v reálném čase – s našimi řešeními máme šanci udržet se ve vedení.

 

Mohla by krize způsobit nárůst automatizace? Koneckonců, stroje se mohou jen rozbít, nemohou onemocnět, nemohou šířit viry...

Ve střednědobém horizontu zůstane ruční přeprava zboží nenahraditelná, ale důraz se bude bezpochyby přesouvat. Pro prudký nárůst automatizace však není zapotřebí virů, započal už dávno. Trh s automatizací je čtvrtým nejrychleji rostoucím průmyslovým trhem na světě. Poslední údaje hovoří o hodnotě 4 miliard EUR, což je jen mezi lety 2019 a 2020 dvaceti pěti procentní nárůst. Pracovní neschopnosti související s onemocněním hrají mnohem menší roli než demografické změny a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Spousta společností má například potíž sehnat řidiče, který by byl ochoten jezdit na vysokozdvižném vozíku i o víkendech. Kromě toho však také roste počet dotazů od zákazníků, kteří se kvůli pandemii chtějí více soustředit na automatizaci vysokozdvižných vozíků, logistických center a na dálkovou údržbu strojů.

 

Požene tedy krize digitální transformaci kupředu? Jak bude transformace vypadat? Co si myslíte, že se změní resp. že se bude muset změnit?

Ještě před krizí byla digitální transformace jednou z nejformativnějších ekonomických mega trendů. Celé roky jsme pracovali na tom, aby byla pro naše zákazníky funkční. Obzvláště zajímavou oblastí, která se rychle rozvíjí, je správa digitálních vozových parků. Naše vozíky používají GSM moduly, které odesílají nejrůznější data do systému správy vozového parku: Kdy je v provozu? Kdy se zvedá? Kdy se nabíjí? Kdy a kde došlo k otřesům? Analýza a korelace digitálních dat vede k celé řadě přidaných hodnot. Mimo jiné k analýze využití kapacit, optimalizaci procesů nebo plánování údržby. Současná situace samozřejmě urychlí digitalizaci interních pracovních procesů, zejména v oblasti komunikace. Méně služebních cest, méně osobních setkání, více interakce prostřednictvím digitálních nástrojů. Ještě před koronavirem nám digitální transformace nesmírně pomáhala překonávat prostorové hranice. Například ve vývoji. Naše mezinárodní týmy pracují mimo jiné s technologií virtuální reality a s digitálními maketami. Ve virtuálním prostoru si naši inženýři mohou vyměňovat nápady ve velmi rané fázi vývoje. Mohou pracovat na jednom a tomtéž vozíku napříč hranicemi kontinentů, v trojrozměrném prostoru a v reálném čase. Mohou s modelem interagovat a společně vytvářet technický návrh. Díky propojení vozíků mohou s vozíky komunikovat v reálném čase i naši zákazníci.


Během odstávky se hojně využívá práce z domova a řada dalších možností digitalizace. Kam v tomto ohledu míří společnost STILL? Přemýšlíte o nových způsobech práce? Jak by mohly

Společnost STILL začala zavádět mobilní práci ještě před koronavirovou krizí. Budeme v tom pokračovat i po krizi. Kromě stávajících schémat, jako je flexibilní pracovní doba, aktuálně pracujeme na dalších pracovních modelech, abychom ještě více využili potenciálu digitalizace.

 

Jaké největší výzvy doprovázely udržování či obnovu společnosti STILL? (Například: sociální odloučení, internacionalita objednávek, problémy s dodavateli, vysílání zaměstnanců do zahraničí, opožděné platby apod.)vypadat?

Téměř všichni zaměstnanci se museli ve velmi krátkém čase adaptovat na zcela novou pracovní rutinou. Naše týmy specialistů na pronájmy a prodeje začaly velmi rychle pracovat z domova a zůstaly našim zákazníkům neustále k dispozici. Pro náš prodejní tým se běžný a zcela zásadní kontakt se zákazníky v místě jejich podnikání téměř zastavil. Kolegové se rychle přizpůsobili a začali například realizovat kontroly skladů a výrobních zařízení prostřednictvím videokonferencí. Naši servisní technici jsou neustále v terénu, aby zajišťovali tok zboží pro naše zákazníky. Před každou návštěvou kontaktují společnost telefonicky, informují se o bezpečnostních předpisech v místě, a pokud je to možné, vykonají v místě co nejvíce činností najednou. Od začátku bylo všem jasné, že musíme být našim zákazníkům ihned k dispozici, a to i přesto, že jsou podmínky někdy náročné nebo prostě jiné. Pocit „pospolitosti“ byl v tomto ohledu silnější než kdy dříve. Našim zákazníkům jsme na našem webu dali jasný slib, na kterém každý den usilovně pracujeme: „We keep you going“.

 

Jak probíhá v době krize spolupráce v rámci KION Group?

Výborně. Jsme v každodenním kontaktu, spolupracujeme a společně hledáme řešení. Rovněž dbáme na to, aby se jednotlivá pracoviště učila jedno od druhého a navzájem se podporovala při hledání nejlepšího řešení pro všechny.

 

Společnost STILL je známá personálem vysoce kvalifikovaných odborníků s velmi nízkou fluktuací. Máte již plán, jak si udržet kvalifikované pracovníky i přes stávající obtížnou situaci?

Společnost STILL je považována za velmi přitažlivého zaměstnavatele a děláme, co můžeme, bez ohledu na současnou situaci, abychom zajistili, že to tak zůstane i nadále. Větší roli bude nyní hrát flexibilní pracovní doba. Kromě toho nabízíme odpovědnost a hledáme týmové hráče. Naši odborníci oceňují svobodu při zavádění vlastních nápadů a společných vizí. Na tom budeme stavět i nadále.

 

Jak funguje spolupráce s odbory?

Spolupráce s odbory je velmi konstruktivní a kooperativní – spolupracujeme ve společnosti, na kterou jsme všichni hrdí, a v její prospěch.

 

V současné době je velmi obtížné predikovat. Přesto bych vám rád položil tuto otázku: Kde vidíte společnost STILL na konci roku 2021?

Po boku našich zákazníků, jako silného partnera s inovativními nápady a schopností nacházet jedinečná řešení. Mockrát vám děkuji za zajímavý rozhovor.

H. Schlobach