iGo neo CX 20

Inteligentní cesta

iGo neo CX 20

Kontakt

Highlights

 • Autonomní systém zvyšuje výkon vychystávání až o 30%
 • Šetří sílu a energii: Zboží se může přepravovat ručně jen na krátké vzdálenosti
 • Individuální vychystávání: Vozík je možné snadno přizpůsobit specifickým požadavkům obsluhy

iGo neo CX 20


Vozík iGo neo CX 20 sleduje obsluhu při práci na každém kroku a podle přání zajede až na pozici první nebo druhé palety. Vozík přitom vždy dává obsluze přednost a autonomně udržuje vzdálenost od regálu, kterou mu obsluha zadá, minimálně však 50 cm. Vzhledem k tomu, že vozík přebírá jízdu a řízení, může se obsluha plně soustředit na práci. Tím se výrazně zvyšuje výkon vychystávání a omezuje počet chyb. Bezpečnost zajišťují snímače pohybu, které rozlišují obsluhu, další osoby a překážky.

Vozík překážky buď objede, nebo pokud je cesta zcela zablokovaná, zastaví. Pokud vpředu jede pomalejší vozík nebo vznikne zácpa, rychlost se přizpůsobí situaci. Jakmile je cesta volná, vozík iGo neo CX 20 se autonomně opět rozjede. Také rozpozná prázdné regálové police a mine je. Křižovatky jsou autonomně přejety až po schválení obsluhou. Obsluha se může rozhodnout, zda chce vozík používat manuálně nebo autonomně. Indikátor LED oznamuje, zda vozík pracuje v autonomním, nebo ručním režimu. Další optický signál informuje o směru orientace vozíku iGo neo CX 20.

Použité stroje

Použité stroje Použité stroje

Síla

 • Vysoce výkonné vychystávání: Úspora času až 30 %, protože vozík všude následuje obsluhu a odpadá časově náročné nastupování a vystupování
 • Dlouhá doba použitelnosti: Pro intenzivní použití jsou k dispozici lithium-iontové baterie

Preciznost

 • Individuální vychystávání: Vozík iGo neo CX 20 přesně udržuje zadanou vzdálenost od regálu. Orientace k regálu může být levostranná, pravostranná nebo středová
 • Volný výběr palet: Díky optimální vzdálenosti vozíku od regálu je možné vychystávat přímo na palety. Při naložení dvou palet je možné posunout relativní polohu vozíku také ke druhé paletě
 • Plná koncentrace: Díky asistenčnímu režimu se může obsluha téměř kompletně soustředit na vychystávání. Úkoly jako jízda a řízení přebírá autonomní pomocník
 • Vše neustále na očích: Inteligentní snímače pohybu nespustí obsluhu ze zřetele a zajišťují, že ji vozík všude následuje

Ergonomie

 • Chytrá ergonomie: Na krátkých vychystávacích trasách může obsluha jednoduše chodit vedle vozíku. Vozík iGo neo CX 20 ji autonomně následuje. Paleta se přitom stále nachází v optimální vychystávací poloze
 • Rychlejší splnění úkolů: Stejný vychystávací výkon v kratším čase – úspora času až 30 %. V rámci 8hodinové pracovní směny zůstanou 2 hodiny pro další úkoly
 • Práce, která neunaví: O 75 % méně nastupování a vystupování zvyšuje bezpečnost. Oproti běžným vychystávacím postupům se během jedné směny najede až o 3,2 km méně
 • Méně cest s nákladem: Při vychystávání zboží na palety se ujeté dráhy zkracují

Kompaktnost

 • Dokonalá kombinace inteligence a robustního designu: Celý robotický systém se nachází uvnitř vozíku. Optimální ochrana komponent v kompaktním podvozku zamezí poškození v úzkých pracovních uličkách
 • Vysoká dostupnost: Dokonalá kombinace technologie, robustnosti a designu. Chráněné osobní ochranné zařízení je dimenzováno pro vysoké zatížení

Bezpečnost

 • Vyspělá bezpečnostní technika: 5stupňová bezpečnostní koncepce chrání osoby, vybavení skladu i skladované zboží
 • Preciznost u překážek: Vozík se autonomně vyhýbá překážkám. Pokud se v uličce nachází jiný vozík, rychlost se přizpůsobí jeho rychlosti a vozík pojede v konvoji
 • Bezpečnost na křižovatkách: Křižovatky jsou včas rozpoznány a autonomně přejety až po schválení obsluhou
 • Ochrana regálů: Vozík udržuje individuálně nastavenou vzdálenost od regálu. Pokud obsluha nedodrží bezpečnou vzdálenost 500 mm, vozík ji znovu upraví

Ohleduplnost k životnímu prostředí

 • Autonomní asistenční režim zajišťuje maximální energetickou efektivitu při nízké spotřebě
 • Rekuperace energie při každém brzdění
 • Více než 95 % všech použitých materiálů je recyklovatelných

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.