Výhody řešení s automatizovanými tažnými soupravami

Jak můžete profitovat z automatizovaných koncepcí

Logistika výroby patří díky trendům, jako je digitální transformace, a díky inovativním procesům, jako je štíhlá výroba, k nejrychleji se rozvíjejícím ekonomickým oblastem. Abyste vyhověli s tím spojeným požadavkům moderní doby, hraje automatizace stále větší roli. Nejdůležitějšími otázkami jsou: vyplatí se automatizovaná tažná souprava v mé firmě? Jaké výhody z toho pro mě vyplývají? Umožní mi využití automatizované tažné soupravy snížit náklady na přepravu materiálu a logistiku?


Přehled výhod

Automatizovaná řešení se již úspěšně osvědčila v mnoha pilotních projektech. Ukázala se v nich řada nezanedbatelných výhod:

 • Snížení objemu zásob
 • Zvýšení frekvence dodávek 
 • Sledování zboží v reálném čase 
 • Minimalizace chybných procesů
 • Úspora plochy
 • Vyrovnání nedostatku personálu
 • Finanční výhody
 • Usnadnění práce zaměstnancům

1. Snížení objemu zásob

Díky zásobování tažnými soupravami v rychlých taktovaných cyklech je možné efektivně připravovat malé velikosti šarží a výrazně snížit objem zásob ve výrobě.

2. Zvýšení frekvence dodávek

Automatizované tažné soupravy umožňují efektivní výrobu. Dodávky na místo určení probíhají podle principu just-in-time nebo just-in-sequence. Materiálový tok je integrovaný do potřeb výrobních strojů a v přesných okamžicích se zásobují stroje a odvážejí se hotové produkty.

3. Sledování zboží v reálném čase

Software správy skladu umožňuje sledování zboží v reálném čase, čímž se výrazně zvyšuje kvalita a efektivita díky redukci vyhledávání a chyb.

4. Minimalizace chybných procesů

K přerušení celého procesu a materiálového toku často stačí již drobné chyby. Nasazení automatizovaných tažných souprav s příslušným kontrolním softwarem podporuje obsluhu v minimalizaci chybovosti.

5. Úspora plochy

Místa pro výstavbu nových výrobních závodů je stále méně, ale velikosti provozů se zvětšují. Cílem je intralogistika nenáročná na plochu. Díky automatizovaným procesům ve skladu je možné minimalizovat šířky potřebných pracovních prostor pro manipulační techniku. Mobilní předávací stanice umožňují flexibilní manipulaci při nakládání a vykládání – i v těsných prostorách.

6. Vyrovnání nedostatku personálu

Nedostatek personálu je i v intralogistice již několik let obtížně řešitelným problémem, protože obsazení volných míst kvalifikovaným personálem není vůbec jednoduché. Tento deficit mohou vyrovnat automatizované nebo autonomní tažné soupravy.

7. Finanční výhody

Snížení objemu manuálních činností. Díky nižším nákladům na opravy poškození vozíků a strojů a snížení počtu nehod s poraněním osob na minimum velmi výrazně klesají celkové náklady. Roste tím plánovatelnost výdajů a klesá objem nutných rezerv na neplánované opravy.

8. Usnadnění práce zaměstnancům

Při nasazení klasických tažných souprav vykonává práci v pravém slova smyslu člověk, protože vynakládá svou fyzickou sílu na nakládání pojízdných vozíků na rámy a na jejich vykládání. Řešení s automatickou tažnou soupravou, které nahrazuje fyzicky náročné manuální procesy (např. při nakládání a vykládání), představuje pro zaměstnance skutečnou přidanou hodnotu. Roste produktivita zaměstnanců, protože odpadají neefektivní časy práce. Obsluha naopak vykonává činnosti přinášející zisk.

"Automaticky bez práce?”

Téma automatizace je pro mnoho zaměstnanců strašákem. Přitom zavedení automatizovaného systému s tažnými soupravami nijak neznamená snižování pracovních míst – ale podporuje zaměstnance převzetím manuálních procesů a jinde zase řeší problém nedostatku personálu.

Analýza potřeb

Naše nabídka společného návrhu koncepce a vytvoření technické specifikace

Společně odpovíme na otázku: jaký potenciál automatizace se skrývá v logistice vašeho skladu a výroby – a co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace dle vašich potřeb, kterou můžete využít pro vypsání výběrového řízení. Technická specifikace je technickým základem vaší koncepce automatizace.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Důvody k pořízení

Úzké propojení výroby a logistiky, neustále rostoucí nedostatek personálu, potřeba flexibilních výrobních procesů a digitální výroba a logistika vedly v posledních letech k prudkému nárůstu poptávky po přepravních systémech pracujících bez řidiče. Základem plynulých procesů ve výrobních provozech je logistika: když se potřebný materiál rychle a spolehlivě dodává na příslušný stupeň v procesním řetězci, je možné efektivně minimalizovat časové nároky a s tím spojené náklady.

Klíčem je automatizace procesů. Řešení s využitím tažných souprav, zejména pokud jsou automatizované, zajišťují vysokou efektivitu procesů a spolehlivý materiálový tok. Návrh systému tažných souprav vyhovujícího individuálním potřebám vyžaduje hluboké odborné znalosti, protože je přitom třeba zohlednit řadu faktorů.

Return of Investment (ROI)

Aby byl zajištěn dlouhodobý finanční úspěch v poměru k využitému kapitálu, je nutné podrobné prověření kapitálové rentability.

Vícesměnné nasazení

Pracuje se ve firmě ve vícesměnném provozu, a proto personální náklady tvoří velkou část veškerých nákladů? Zejména v třísměnném provozu lze nasazením koncepce s automatizovanými tažnými soupravami dosáhnout výrazného snížení nákladů.

Personální situace

Nasazení automatizované nebo autonomní tažné soupravy může vyrovnat nedostatek personálu. To znamená: kde chybí řidiči, mohou být dlouhodobým řešením přepravní systémy pracující bez řidiče.


Rámcové podmínky

Při úspěšné implementaci automatizovaného řešení využívajícího tažné soupravy hrají důležitou roli rámcové podmínky.

Automatizovaná tažná souprava zaručuje kontinuální zásobování bez chyb v dodávkách a stabilní kalkulovatelné doby dodávek.

 

S rostoucí úrovní automatizace roste komplexnost požadavků na potřebné rámcové podmínky. Zejména při manipulaci s břemeny existují speciální požadavky na dostatek místa, především na příjezdu k nakládacímu místu. S rostoucí úrovní automatizace proporcionálně roste také komplexnost znalostí a definování procesů. Velmi důležitými kritérii bezchybně fungující koncepce s automatizovanými tažnými soupravami jsou sladěná infrastruktura, dostupnost potřebných dat (např. „Kde se aktuálně nachází zboží? Kdy a kam se má přepravit?“) a s tím spojený informační tok. Při nasazení přepravních systémů pracujících bez řidiče je nutné zohlednit následující faktory:

 • Okolní podmínky (rozložení, disponibilní plocha, teplota, vlhkost vzduchu, atd.)
 • Vlastnosti a naložení nákladových jednotek (hmotnost, velikost)
 • Kvalita podlahy (zatížení kol, rovinnost, přechody, stoupání, elektrický odpor)

Otázky, které je třeba vyřešit:

 1. Máte zaveden systém řízení skladu?
 2. Jsou k dispozici data o potřebách, zásobách, spotřebě?
 3. Existuje ve firmě jednotná vůle něco měnit a ochota restrukturalizovat procesy?

Jak flexibilní nebo pevná je koncepce s automatizovanými tažnými soupravami – a jakou poskytuje jistotu do budoucna?

Automatizace logistiky není přechodným trendem. Jedná se o směřování budoucích procesů – a úspěchů. Různé úrovně automatizace jsou velmi snadno rozšiřitelné. Automatizovanou trasu je možné bez velkých nákladů upravit, rozšířit nebo kombinovat s jinými automatizovanými řešeními.

 


Oblasti nasazení automatizovaných tažných souprav

Automatizované tažné soupravy se používají především u výrobců kusového zboží, na montážních linkách v sériové výrobě, v logistice přístavů a nemocnic a v oblasti recyklace a maloobchodu.

Typické oblasti nasazení nalezneme především tam, kde je třeba překonávat delší trasy v klasické přepravě bez řidiče a v integraci těžkých břemen do zásobování výroby tažnými soupravami. Průkopníkem využívání systémů s automatizovanými tažnými soupravami je konkrétně automobilový průmysl; přičemž je patrný trend přesahující jednotlivé obory.

Přepravní systémy pracující bez řidiče (FTS) obecně jsou využívány v oblastech automotive, e-commerce, ve výrobě, v potravinářském průmyslu, v leteckém průmyslu, ve zdravotnictví, v logistice a v maloobchodě.


Shrnutí: Je patrný trend využívat automatizované tažné soupravy napříč obory. Automatizace v intralogistice je tématem, které je stále aktuálnější, a především s ohledem na konjunkturu je ideálním řešením optimalizace procesů. Koncepce s automatizovanými tažnými soupravami budou hrát v budoucnu stále významnější roli. Výhody automatizovaných tažných souprav jsou nezanedbatelné, počínaje minimalizací četnosti chybných procesů přes snížení fyzické zátěže pracovníků až po dlouhodobě klesající náklady.Otázky k automatizaci

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.


K vaší poptávce vám rádi poskytneme naši bílou knihu o zavádění systému automatizovaných tažných souprav k bezplatnému stažení.

Uspořádat zpětné volání

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Více k tématu


Řešení s inteligentními tažnými soupravami od společnosti STILL

 

Glosář

Systém řízení

Systém řízení řídí všechny vozíky, které v systému pracují. Podporuje obsluhu v kontinuální optimalizaci provozu. Spojuje větší HostSystem, například Warehouse Control System (WCS) nebo Warehouse Management System (WMS) a nasazené vozíky.

Tažná souprava

Tažné soupravy jsou prostředky pro přepravu materiálu v úrovni podlahy. Skládají se zpravidla z tahače a jednoho nebo několika přívěsů, na které se nakládají nákladové jednotky. Jak jízda, tak manipulace s břemeny mohou probíhat manuálně nebo částečně/plně automaticky.

Přepravní systémy pracující bez řidiče

Přepravní systémy pracující bez řidiče (FTS) jsou dle směrnice VDI 2510 definovány následovně: Skládají se z různých komponent, které spolu musí dokonale spolupracovat. Patří sem systémy řízení, prostředky pro určování pozice a zjišťování polohy vozíků, prostředky pro přenos dat na vozíky FTS, infrastruktura a periferie vybavení (např. nabíjecí stanice).

Dual use

Přepravní systémy pracující bez řidiče s funkcí dual use je možné používat jak s automatizovaným, tak s manuálním řízením.