Automaticky bez práce?

K problematice automatizace a personálu v intralogistice

Při zmínce o automatizaci je často první myšlenkou to, že „automatizace likviduje pracovní místa!". Automatizace slouží k systematické optimalizaci procesů a tím má nepochybně vliv i na pracovníky. Tento vliv ovšem není jednostranně negativní, je na něj třeba pohlížet diferencovaně.

Nejdůležitějšími aspekty, které se týkají automatizace a personálu jsou: nasazení zaměstnanců přinášející přidanou hodnotu, ergonomická pracoviště, usnadnění práce zaměstnancům a kompenzace nedostatku kvalifikovaných pracovníků, popř. nedostatku personálu*. Demografické změny, vylidňování venkova a příklon k městskému životu skutečně hrají obrovskou roli v oblasti volných pracovních sil na pracovním trhu.

Einsatzbild

Kompenzace nedostatku odborných pracovníků

Intralogistika je konfrontována s dlouhodobým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Naléhavě se hledá personál, ať je to řidič nebo skladník. Důvodem jsou často vysoké náklady a časový tlak, které mají vliv na mzdy a pracovní dobu.


Optimalizace pracoviště: pracovní prostředí a ergonomie

Odborný personál je ve firmě nejdůležitějším zdrojem. Při zavádění automatizace není hlavním důvodem úspora personálu, ale efektivnější a ekonomičtější využívání stávajících zdrojů.

Ve výsledku nedochází k propouštění, ale k přesunutí k úkolům, které vyžadují kreativitu a odborné znalosti. V ideálním případě zaměstnanci z rozvoje firmy profitují, protože vznikají nové oblasti úkolů a zodpovědností, např. za část výrobní linky. Patří sem například vedoucí úseků, kteří zodpovídají za veškeré logistické činnosti v určité části výroby. Možný je také vznik nových profesí, např. kombinace logistika a mechatronika. Téma digitalizace zde hraje rovněž důležitou roli a vytváří potenciálně nová pracovní místa, která jsou zajímavá především pro mladé zaměstnance.

Analýza potřeb

Naše nabídka společného návrhu koncepce a vytvoření technické specifikace

Společně odpovíme na otázku: jaký potenciál automatizace se skrývá v logistice vašeho skladu a výroby – a co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace dle vašich potřeb, kterou můžete využít pro vypsání výběrového řízení. Technická specifikace je technickým základem vaší koncepce automatizace.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Automatizace znamená změnu, která znamená zapojení zaměstnanců

Jak nedostatek personálu, tak rostoucí průměrný věk zaměstnanců v intralogistice vedou k tomu, že společnosti investují do ergonomických pracovních podmínek. Cílem je především snížení fyzické zátěže. V první řadě se to týká většinou nasazení moderní skladové techniky, která přináší snazší ovládání a vyšší komfort, ale z dlouhodobého hlediska i procesů samotných. Tyto investice mají pozitivní vliv na spokojenost zaměstnanců a jejich nemocnost, na kvalitu práce a na získávání nových zaměstnanců.


Orientace na vytváření přidané hodnoty a vzdělávání

Úspěch projektu automatizace závisí na jeho přijetí zaměstnanci. Ti budou automatizaci podporovat jen tehdy, když tím nebude ohroženo jejich pracovní místo. Firma proto musí zaměstnance včas do změn zapojit a odstranit tím jejich předsudky a obavy. Pokud jsou zaměstnanci seznámeni s přínosy pro sebe a pro firmu, budou tyto technologie vnímat jako usnadnění práce a změny podpoří.


Otázky k automatizaci

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.


K vaší poptávce vám rádi poskytneme naši bílou knihu o zavádění systému automatizovaných tažných souprav k bezplatnému stažení.

Uspořádat zpětné volání

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Více k tématu


Řešení s inteligentními tažnými soupravami od společnosti STILL